Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 172.993 118.355 12.314 19.720
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 4.552 2.862 335 610
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 63.276 48.157 6.278 4.525
Totaal B Delfstoffenwinning 2020 419 180 29 25
Totaal C Industrie 2020 61.657 47.352 6.178 4.350
Totaal 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 4.332 3.174 328 455
Totaal 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 4.208 3.080 317 435
Totaal 11 Drankenindustrie 2020 105 84 10 15
Totaal 12 Tabaksindustrie 2020 19 10 1 5
Totaal 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 559 337 34 100
Totaal 13 Textielindustrie 2020 427 243 23 75
Totaal 14 Kledingindustrie 2020 21 8 1 10
Totaal 15 Leer- en schoenenindustrie 2020 112 86 10 15
Totaal 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 801 381 29 160
Totaal 16 Houtindustrie 2020 243 111 6 70
Totaal 17-18 Papier- en grafische industrie 2020 836 443 46 125
Totaal 17 Papierindustrie 2020 648 338 39 70
Totaal 18 Grafische industrie 2020 188 105 7 55
Totaal 19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 9.133 7.586 1.207 575
Totaal 19 Aardolie-industrie 2020 . . . .
Totaal 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020 6.920 5.999 907 295
Totaal 20 Chemische industrie 2020 4.728 4.032 594 230
Totaal 21 Farmaceutische industrie 2020 2.192 1.967 313 60
Totaal 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 . . . 275
Totaal 23 Bouwmaterialenindustrie 2020 558 270 23 90
Totaal 24-30, 33 Metalektro 2020 43.955 34.263 4.454 2.660
Totaal 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 5.572 2.877 277 860
Totaal 24 Basismetaalindustrie 2020 974 643 83 70
Totaal 25 Metaalproductenindustrie 2020 4.598 2.234 194 790
Totaal 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 33.139 27.842 3.871 1.345
Totaal 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 13.409 11.867 1.506 455
Totaal 26 Elektrotechnische industrie 2020 7.793 6.870 871 320
Totaal 27 Elektrische apparatenindustrie 2020 5.616 4.997 635 135
Totaal 28 Machine-industrie 2020 19.729 15.975 2.365 890
Totaal 29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 3.866 2.834 254 230
Totaal 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2020 2.086 1.767 175 100
Totaal 30 Overige transportmiddelenindustrie 2020 1.781 1.067 79 130
Totaal 31 Meubelindustrie 2020 746 339 17 110
Totaal 32 Overige industrie 2020 1.296 829 64 165
Totaal 33 Reparatie en installatie van machines 2020 1.377 709 52 225
Totaal D Energievoorziening 2020 616 376 47 60
Totaal 35 Energiebedrijven 2020 616 376 47 60
Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 583 249 25 85
Totaal F Bouwnijverheid 2020 3.164 1.349 99 685
Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2020 14.748 9.654 758 2.580
Totaal G Handel 2020 12.259 7.989 649 2.270
Totaal H Vervoer en opslag 2020 2.385 1.621 106 280
Totaal I Horeca 2020 104 44 3 30
Totaal J Informatie en communicatie 2020 33.835 23.972 1.709 3.765
Totaal 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2020 . . . 100
Totaal 58 Uitgeverijen 2020 849 576 80 45
Totaal 59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2020 216 152 12 50
Totaal 60 Radio- en televisieomroepen 2020 . . . .
Totaal 61 Telecommunicatie 2020 . . . 55
Totaal 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2020 25.787 17.634 1.288 3.610
Totaal 62 IT-dienstverlening 2020 23.870 16.416 1.206 3.360
Totaal 63 Diensten op het gebied van informatie 2020 1.917 1.218 82 255
Totaal K Financiële dienstverlening 2020 6.563 4.326 462 1.765
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 169 92 7 60
Totaal 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2020 169 92 7 60
Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2020 37.526 23.359 2.269 4.780
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2020 33.133 21.525 2.136 3.865
Totaal 69-71 Management- en technisch advies 2020 14.276 6.661 534 2.660
Totaal 69 Juridische diensten en administratie 2020 393 274 42 45
Totaal 70 Holdings en managementadviesbureaus 2020 3.710 1.653 105 1.040
Totaal 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2020 10.173 4.735 387 1.575
Totaal 72 Research 2020 17.124 13.657 1.525 725
Totaal 73-75 Reclame, design, overige diensten 2020 1.732 1.207 77 480
Totaal 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2020 . . . 200
Totaal 74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2020 1.031 734 47 275
Totaal 75 Veterinaire dienstverlening 2020 . . . .
Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 4.393 1.834 133 915
Totaal O-Q Overheid en zorg 2020 . . . .
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 . . . .
Totaal 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 . . . .
Totaal P Onderwijs 2020 . . . .
Totaal 85 Onderwijs 2020 . . . .
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 . . . .
Totaal 87-88 Verzorging en welzijn 2020 . . . .
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 . . . .
Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2020 . . . .
Totaal S Overige dienstverlening 2020 . . . .
Totaal T Huishoudens 2020 . . . .
Totaal U Extraterritoriale organisaties 2020 . . . .
Totaal 99 Extraterritoriale organisaties 2020 . . . .
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 53.709 27.085 1.738 15.800
0 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 1.472 554 37 565
0 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 12.732 5.480 394 2.905
0 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2020 . . . 10
0 tot 50 werkzame personen C Industrie 2020 12.369 5.307 381 2.800
0 tot 50 werkzame personen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 597 156 9 205
0 tot 50 werkzame personen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 586 151 8 195
0 tot 50 werkzame personen 11 Drankenindustrie 2020 11 5 0 5
0 tot 50 werkzame personen 12 Tabaksindustrie 2020 0 0 0 0
0 tot 50 werkzame personen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 263 93 6 65
0 tot 50 werkzame personen 13 Textielindustrie 2020 . . . 45
0 tot 50 werkzame personen 14 Kledingindustrie 2020 21 8 1 10
0 tot 50 werkzame personen 15 Leer- en schoenenindustrie 2020 . . . 10
0 tot 50 werkzame personen 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 . . . 95
0 tot 50 werkzame personen 16 Houtindustrie 2020 . . . 55
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over ondernemingen die Research en Development (R&D) activiteiten uitvoeren met eigen en/of ingeleend personeel. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over het personeel en de uitgaven behorende bij deze R&D activiteiten.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

De R&D activiteiten worden uitgevoerd binnen het bedrijf met eigen personeel en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen. Verder betreft deze tabel alleen de sector ‘bedrijven’. De sectoren ‘instellingen’ en ‘hoger onderwijs’ zijn in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De definitieve cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2023 worden definitieve cijfers over 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf, of bij een instituut of particulier huishouden in Nederland.

Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.

Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten