Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 172.993 118.355 12.314 19.720
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 4.552 2.862 335 610
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 63.276 48.157 6.278 4.525
Totaal B Delfstoffenwinning 2020 419 180 29 25
Totaal C Industrie 2020 61.657 47.352 6.178 4.350
Totaal D Energievoorziening 2020 616 376 47 60
Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 583 249 25 85
Totaal F Bouwnijverheid 2020 3.164 1.349 99 685
Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2020 14.748 9.654 758 2.580
Totaal G Handel 2020 12.259 7.989 649 2.270
Totaal H Vervoer en opslag 2020 2.385 1.621 106 280
Totaal I Horeca 2020 104 44 3 30
Totaal J Informatie en communicatie 2020 33.835 23.972 1.709 3.765
Totaal K Financiële dienstverlening 2020 6.563 4.326 462 1.765
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 169 92 7 60
Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2020 37.526 23.359 2.269 4.780
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2020 33.133 21.525 2.136 3.865
Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 4.393 1.834 133 915
Totaal O-Q Overheid en zorg 2020 . . . .
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 . . . .
Totaal P Onderwijs 2020 . . . .
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 . . . .
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 . . . .
Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2020 . . . .
Totaal S Overige dienstverlening 2020 . . . .
Totaal T Huishoudens 2020 . . . .
Totaal U Extraterritoriale organisaties 2020 . . . .
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 53.709 27.085 1.738 15.800
0 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 1.472 554 37 565
0 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 12.732 5.480 394 2.905
0 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2020 . . . 10
0 tot 50 werkzame personen C Industrie 2020 12.369 5.307 381 2.800
0 tot 50 werkzame personen D Energievoorziening 2020 . . . 45
0 tot 50 werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 131 38 3 55
0 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 2020 1.823 677 39 510
0 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2020 4.615 2.350 123 1.905
0 tot 50 werkzame personen G Handel 2020 4.047 1.990 108 1.715
0 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 2020 551 351 14 180
0 tot 50 werkzame personen I Horeca 2020 17 9 1 10
0 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 2020 13.031 8.315 472 3.315
0 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2020 2.325 984 66 1.675
0 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 45 22 2 40
0 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2020 16.057 8.231 583 4.305
0 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2020 14.435 7.586 545 3.550
0 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 1.622 645 38 755
0 tot 50 werkzame personen O-Q Overheid en zorg 2020 . . . .
0 tot 50 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 . . . .
0 tot 50 werkzame personen P Onderwijs 2020 . . . .
0 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 . . . .
0 tot 50 werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 . . . .
0 tot 50 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2020 . . . .
0 tot 50 werkzame personen S Overige dienstverlening 2020 . . . .
0 tot 50 werkzame personen T Huishoudens 2020 . . . .
0 tot 50 werkzame personen U Extraterritoriale organisaties 2020 . . . .
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 37.480 25.469 2.257 2.905
50 tot 250 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 486 317 36 40
50 tot 250 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 14.288 9.628 883 1.305
50 tot 250 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2020 110 59 6 15
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 2020 13.895 9.407 865 1.255
50 tot 250 werkzame personen D Energievoorziening 2020 151 122 8 10
50 tot 250 werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 132 40 4 25
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 2020 572 303 18 115
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2020 5.192 3.684 337 530
50 tot 250 werkzame personen G Handel 2020 4.991 3.591 331 465
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 2020 172 86 6 55
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 2020 29 7 0 10
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 2020 7.274 5.221 422 370
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2020 . . . 45
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 . . . 20
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2020 8.021 5.576 501 340
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2020 7.372 5.106 468 245
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 650 470 33 90
50 tot 250 werkzame personen O-Q Overheid en zorg 2020 . . . .
50 tot 250 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 . . . .
50 tot 250 werkzame personen P Onderwijs 2020 . . . .
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 . . . .
50 tot 250 werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 . . . .
50 tot 250 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2020 . . . .
50 tot 250 werkzame personen S Overige dienstverlening 2020 . . . .
50 tot 250 werkzame personen T Huishoudens 2020 . . . .
50 tot 250 werkzame personen U Extraterritoriale organisaties 2020 . . . .
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 81.803 65.801 8.319 1.015
250 of meer werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 2.594 1.992 263 10
250 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 36.255 33.049 5.001 315
250 of meer werkzame personen B Delfstoffenwinning 2020 . . . .
250 of meer werkzame personen C Industrie 2020 35.393 32.638 4.932 295
250 of meer werkzame personen D Energievoorziening 2020 . . . .
250 of meer werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 320 171 18 10
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2020 768 369 42 60
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2020 4.941 3.619 298 140
250 of meer werkzame personen G Handel 2020 3.222 2.407 210 85
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 2020 1.662 1.184 86 45
250 of meer werkzame personen I Horeca 2020 58 28 2 10
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 2020 13.530 10.437 815 75
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 2020 . . . 50
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 . . . .
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2020 13.448 9.551 1.184 135
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2020 11.326 8.833 1.122 65
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 2.122 719 62 65
250 of meer werkzame personen O-Q Overheid en zorg 2020 . . . .
250 of meer werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 . . . .
250 of meer werkzame personen P Onderwijs 2020 . . . .
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 . . . .
250 of meer werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 . . . .
250 of meer werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2020 . . . .
250 of meer werkzame personen S Overige dienstverlening 2020 . . . .
250 of meer werkzame personen T Huishoudens 2020 . . . .
250 of meer werkzame personen U Extraterritoriale organisaties 2020 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over ondernemingen die Research en Development (R&D) activiteiten uitvoeren met eigen en/of ingeleend personeel. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over het personeel en de uitgaven behorende bij deze R&D activiteiten.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

De R&D activiteiten worden uitgevoerd binnen het bedrijf met eigen personeel en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen. Verder betreft deze tabel alleen de sector ‘bedrijven’. De sectoren ‘instellingen’ en ‘hoger onderwijs’ zijn in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De definitieve cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2023 worden definitieve cijfers over 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf, of bij een instituut of particulier huishouden in Nederland.

Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.

Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten