Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 177.810 123.627 13.048 19.385
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 4.738 3.068 351 710
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 64.568 50.101 6.611 4.405
Totaal B Delfstoffenwinning 2021 333 162 26 20
Totaal C Industrie 2021 62.821 49.225 6.505 4.225
Totaal D Energievoorziening 2021 712 383 45 60
Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 702 331 36 100
Totaal F Bouwnijverheid 2021 3.190 1.603 117 655
Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2021 14.809 9.751 786 2.470
Totaal G Handel 2021 12.386 7.994 650 2.200
Totaal H Vervoer en opslag 2021 2.288 1.696 128 240
Totaal I Horeca 2021 135 61 8 30
Totaal J Informatie en communicatie 2021 35.017 24.077 1.785 3.675
Totaal K Financiële dienstverlening 2021 6.795 4.684 498 1.695
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 92 62 4 55
Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2021 39.327 25.310 2.467 4.720
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2021 35.437 23.644 2.339 3.870
Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 3.890 1.666 128 855
Totaal O-Q Overheid en zorg 2021 . . . .
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 . . . .
Totaal P Onderwijs 2021 . . . .
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 . . . .
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 . . . .
Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2021 . . . .
Totaal S Overige dienstverlening 2021 . . . .
Totaal T Huishoudens 2021 . . . .
Totaal U Extraterritoriale organisaties 2021 . . . .
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 52.708 26.999 1.851 15.680
0 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 1.488 573 34 630
0 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 11.854 5.561 393 2.790
0 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2021 . . . 10
0 tot 50 werkzame personen C Industrie 2021 11.394 5.316 375 2.685
0 tot 50 werkzame personen D Energievoorziening 2021 166 99 5 40
0 tot 50 werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 . . . 60
0 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 2021 1.602 665 39 510
0 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2021 4.404 2.196 137 1.900
0 tot 50 werkzame personen G Handel 2021 3.922 1.786 120 1.705
0 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 2021 . . . 185
0 tot 50 werkzame personen I Horeca 2021 . . . 15
0 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 2021 13.930 7.761 484 3.290
0 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2021 2.371 1.079 80 1.620
0 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 40 18 2 40
0 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2021 15.562 8.584 651 4.220
0 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2021 14.121 8.018 619 3.525
0 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 1.441 565 32 700
0 tot 50 werkzame personen O-Q Overheid en zorg 2021 . . . .
0 tot 50 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 . . . .
0 tot 50 werkzame personen P Onderwijs 2021 . . . .
0 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 . . . .
0 tot 50 werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 . . . .
0 tot 50 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2021 . . . .
0 tot 50 werkzame personen S Overige dienstverlening 2021 . . . .
0 tot 50 werkzame personen T Huishoudens 2021 . . . .
0 tot 50 werkzame personen U Extraterritoriale organisaties 2021 . . . .
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 40.076 27.418 2.460 2.745
50 tot 250 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 697 411 42 75
50 tot 250 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 15.240 10.331 962 1.295
50 tot 250 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2021 54 42 6 10
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 2021 14.807 10.108 943 1.240
50 tot 250 werkzame personen D Energievoorziening 2021 229 123 8 15
50 tot 250 werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 150 58 4 30
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 2021 . . . 85
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2021 5.239 3.818 331 440
50 tot 250 werkzame personen G Handel 2021 5.103 3.746 321 410
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 2021 . . . 20
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 2021 . . . 10
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 2021 6.739 4.811 386 305
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2021 . . . 30
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 . . . 15
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2021 10.166 6.944 656 390
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2021 9.495 6.461 617 285
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 671 483 38 105
50 tot 250 werkzame personen O-Q Overheid en zorg 2021 . . . .
50 tot 250 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 . . . .
50 tot 250 werkzame personen P Onderwijs 2021 . . . .
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 . . . .
50 tot 250 werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 . . . .
50 tot 250 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2021 . . . .
50 tot 250 werkzame personen S Overige dienstverlening 2021 . . . .
50 tot 250 werkzame personen T Huishoudens 2021 . . . .
50 tot 250 werkzame personen U Extraterritoriale organisaties 2021 . . . .
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 85.027 69.210 8.737 965
250 of meer werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 2.553 2.084 275 10
250 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 37.474 34.209 5.256 325
250 of meer werkzame personen B Delfstoffenwinning 2021 . . . .
250 of meer werkzame personen C Industrie 2021 36.620 33.801 5.187 305
250 of meer werkzame personen D Energievoorziening 2021 317 160 31 5
250 of meer werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 . . . 10
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2021 . . . 55
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2021 5.166 3.738 319 130
250 of meer werkzame personen G Handel 2021 3.361 2.461 209 85
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 2021 1.750 1.257 108 40
250 of meer werkzame personen I Horeca 2021 55 20 1 5
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 2021 14.348 11.505 914 80
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 2021 . . . 45
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 . . . .
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2021 13.599 9.782 1.161 110
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2021 11.821 9.164 1.103 60
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 1.777 618 58 50
250 of meer werkzame personen O-Q Overheid en zorg 2021 . . . .
250 of meer werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 . . . .
250 of meer werkzame personen P Onderwijs 2021 . . . .
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 . . . .
250 of meer werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 . . . .
250 of meer werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2021 . . . .
250 of meer werkzame personen S Overige dienstverlening 2021 . . . .
250 of meer werkzame personen T Huishoudens 2021 . . . .
250 of meer werkzame personen U Extraterritoriale organisaties 2021 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over ondernemingen die Research en Development (R&D) activiteiten uitvoeren met eigen en/of ingeleend personeel. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over het personeel en de uitgaven behorende bij deze R&D activiteiten.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

De R&D activiteiten worden uitgevoerd binnen het bedrijf met eigen personeel en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen. Verder betreft deze tabel alleen de sector ‘bedrijven’. De sectoren ‘instellingen’ en ‘hoger onderwijs’ zijn in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 augustus 2023:
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2024 worden definitieve cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf, of bij een instituut of particulier huishouden in Nederland.

Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.

Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten