Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 164.144 112.807 10.998 19.030
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 5.079 2.643 271 740
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 63.339 48.554 5.695 4.460
Totaal B Delfstoffenwinning 2018 236 157 26 20
Totaal C Industrie 2018 61.827 47.749 5.596 4.280
Totaal D Energievoorziening 2018 702 370 49 55
Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 575 278 25 105
Totaal F Bouwnijverheid 2018 3.147 1.244 88 670
Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2018 14.112 8.578 729 2.645
Totaal G Handel 2018 12.026 7.192 599 2.395
Totaal H Vervoer en opslag 2018 2.032 1.359 128 230
Totaal I Horeca 2018 54 27 2 20
Totaal J Informatie en communicatie 2018 32.976 23.017 1.547 3.690
Totaal K Financiële dienstverlening 2018 6.337 4.446 416 1.720
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 215 149 9 55
Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2018 31.457 20.561 1.938 4.265
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2018 27.808 18.994 1.823 3.645
Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 3.649 1.567 115 620
Totaal O-Q Overheid en zorg 2018 . . . .
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 . . . .
Totaal P Onderwijs 2018 . . . .
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 . . . .
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 . . . .
Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2018 . . . .
Totaal S Overige dienstverlening 2018 . . . .
Totaal T Huishoudens 2018 . . . .
Totaal U Extraterritoriale organisaties 2018 . . . .
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2018 49.682 25.864 1.469 15.380
0 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 1.719 680 37 695
0 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 11.508 5.219 316 2.830
0 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2018 . . . .
0 tot 50 werkzame personen C Industrie 2018 11.087 5.035 304 2.695
0 tot 50 werkzame personen D Energievoorziening 2018 128 81 5 40
0 tot 50 werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 . . . 85
0 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 2018 1.909 624 37 525
0 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2018 4.657 2.163 129 2.120
0 tot 50 werkzame personen G Handel 2018 4.300 1.935 115 1.960
0 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 2018 347 224 14 150
0 tot 50 werkzame personen I Horeca 2018 10 4 0 10
0 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 2018 14.156 8.598 415 3.300
0 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2018 2.230 1.088 51 1.645
0 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 95 47 2 40
0 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2018 12.474 7.201 470 3.780
0 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2018 11.544 6.859 447 3.355
0 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 930 342 23 425
0 tot 50 werkzame personen O-Q Overheid en zorg 2018 . . . .
0 tot 50 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 . . . .
0 tot 50 werkzame personen P Onderwijs 2018 . . . .
0 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 . . . .
0 tot 50 werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 . . . .
0 tot 50 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2018 . . . .
0 tot 50 werkzame personen S Overige dienstverlening 2018 . . . .
0 tot 50 werkzame personen T Huishoudens 2018 . . . .
0 tot 50 werkzame personen U Extraterritoriale organisaties 2018 . . . .
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2018 38.747 26.565 2.285 2.760
50 tot 250 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 696 270 23 35
50 tot 250 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 16.466 11.262 957 1.340
50 tot 250 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2018 . . . 10
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 2018 16.114 11.062 939 1.310
50 tot 250 werkzame personen D Energievoorziening 2018 215 138 11 5
50 tot 250 werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 . . . 10
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 2018 647 280 21 110
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2018 5.127 3.286 306 410
50 tot 250 werkzame personen G Handel 2018 4.973 3.228 299 370
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 2018 154 58 6 40
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 2018 0 0 0 0
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 2018 7.772 5.584 448 320
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2018 . . . 35
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 . . . 15
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2018 7.208 5.444 503 360
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2018 6.374 4.876 466 225
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 834 568 38 135
50 tot 250 werkzame personen O-Q Overheid en zorg 2018 . . . .
50 tot 250 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 . . . .
50 tot 250 werkzame personen P Onderwijs 2018 . . . .
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 . . . .
50 tot 250 werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 . . . .
50 tot 250 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2018 . . . .
50 tot 250 werkzame personen S Overige dienstverlening 2018 . . . .
50 tot 250 werkzame personen T Huishoudens 2018 . . . .
50 tot 250 werkzame personen U Extraterritoriale organisaties 2018 . . . .
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2018 75.715 60.378 7.245 890
250 of meer werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 2.664 1.694 211 10
250 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 35.365 32.072 4.422 290
250 of meer werkzame personen B Delfstoffenwinning 2018 . . . .
250 of meer werkzame personen C Industrie 2018 34.625 31.651 4.352 270
250 of meer werkzame personen D Energievoorziening 2018 359 151 33 5
250 of meer werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 . . . 10
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2018 591 340 30 35
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2018 4.328 3.129 295 115
250 of meer werkzame personen G Handel 2018 2.753 2.029 185 70
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 2018 1.531 1.078 109 40
250 of meer werkzame personen I Horeca 2018 44 23 2 10
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 2018 11.048 8.834 684 70
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 2018 . . . 45
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 . . . .
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2018 11.775 7.916 965 125
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2018 9.890 7.260 911 65
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 1.885 656 55 60
250 of meer werkzame personen O-Q Overheid en zorg 2018 . . . .
250 of meer werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 . . . .
250 of meer werkzame personen P Onderwijs 2018 . . . .
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 . . . .
250 of meer werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 . . . .
250 of meer werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2018 . . . .
250 of meer werkzame personen S Overige dienstverlening 2018 . . . .
250 of meer werkzame personen T Huishoudens 2018 . . . .
250 of meer werkzame personen U Extraterritoriale organisaties 2018 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over ondernemingen die Research en Development (R&D) activiteiten uitvoeren met eigen en/of ingeleend personeel. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over het personeel en de uitgaven behorende bij deze R&D activiteiten.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

De R&D activiteiten worden uitgevoerd binnen het bedrijf met eigen personeel en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen. Verder betreft deze tabel alleen de sector ‘bedrijven’. De sectoren ‘instellingen’ en ‘hoger onderwijs’ zijn in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2021
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2021 worden definitieve cijfers over 2019 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf, of bij een instituut of particulier huishouden in Nederland.

Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.

Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten