Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 171.143 115.124 11.846 19.550
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 4.639 2.652 337 620
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 63.840 48.394 6.004 4.565
Totaal B Delfstoffenwinning 2019 265 152 24 20
Totaal C Industrie 2019 62.353 47.619 5.914 4.385
Totaal D Energievoorziening 2019 570 346 42 60
Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 651 276 24 100
Totaal F Bouwnijverheid 2019 3.152 1.288 100 710
Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2019 14.468 9.282 790 2.750
Totaal G Handel 2019 11.909 7.636 647 2.360
Totaal H Vervoer en opslag 2019 2.468 1.608 140 350
Totaal I Horeca 2019 90 38 3 40
Totaal J Informatie en communicatie 2019 34.708 23.341 1.690 3.665
Totaal K Financiële dienstverlening 2019 7.420 4.429 439 1.685
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 157 87 8 55
Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2019 33.988 21.469 2.124 4.555
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2019 30.203 19.943 2.004 3.785
Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 3.786 1.526 120 770
Totaal O-Q Overheid en zorg 2019 . . . .
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 . . . .
Totaal P Onderwijs 2019 . . . .
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 . . . .
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 . . . .
Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2019 . . . .
Totaal S Overige dienstverlening 2019 . . . .
Totaal T Huishoudens 2019 . . . .
Totaal U Extraterritoriale organisaties 2019 . . . .
0 tot 50 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2019 52.835 25.399 1.654 15.750
0 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 1.482 579 37 575
0 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 12.293 5.478 393 2.955
0 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2019 31 9 1 10
0 tot 50 werkzame personen C Industrie 2019 11.888 5.311 381 2.835
0 tot 50 werkzame personen D Energievoorziening 2019 . . . 45
0 tot 50 werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 . . . 65
0 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 1.955 697 45 540
0 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2019 4.581 2.138 127 2.145
0 tot 50 werkzame personen G Handel 2019 3.968 1.888 116 1.870
0 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 2019 603 247 10 265
0 tot 50 werkzame personen I Horeca 2019 10 3 0 10
0 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 2019 14.200 7.846 428 3.225
0 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2019 3.167 1.004 71 1.600
0 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 52 28 3 35
0 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2019 13.576 7.235 528 4.080
0 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2019 12.410 6.866 501 3.485
0 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 1.166 369 27 595
0 tot 50 werkzame personen O-Q Overheid en zorg 2019 . . . .
0 tot 50 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 . . . .
0 tot 50 werkzame personen P Onderwijs 2019 . . . .
0 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 . . . .
0 tot 50 werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 . . . .
0 tot 50 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2019 . . . .
0 tot 50 werkzame personen S Overige dienstverlening 2019 . . . .
0 tot 50 werkzame personen T Huishoudens 2019 . . . .
0 tot 50 werkzame personen U Extraterritoriale organisaties 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2019 38.046 24.889 2.227 2.865
50 tot 250 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 334 145 17 35
50 tot 250 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 15.320 9.768 901 1.310
50 tot 250 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2019 . . . 10
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 2019 15.034 9.581 885 1.265
50 tot 250 werkzame personen D Energievoorziening 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 89 38 4 25
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 466 235 23 115
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2019 5.003 3.372 321 495
50 tot 250 werkzame personen G Handel 2019 4.729 3.197 308 425
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 2019 229 159 12 45
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 2019 45 15 1 25
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 2019 7.887 5.464 398 365
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2019 . . . 40
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 . . . 20
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2019 7.888 5.422 533 350
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2019 7.243 4.970 502 235
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 645 452 31 115
50 tot 250 werkzame personen O-Q Overheid en zorg 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen P Onderwijs 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen S Overige dienstverlening 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen T Huishoudens 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen U Extraterritoriale organisaties 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2019 80.262 64.835 7.965 930
250 of meer werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 2.823 1.929 283 10
250 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 36.227 33.147 4.710 295
250 of meer werkzame personen B Delfstoffenwinning 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen C Industrie 2019 35.431 32.727 4.648 280
250 of meer werkzame personen D Energievoorziening 2019 296 155 27 5
250 of meer werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2019 731 356 33 50
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2019 4.884 3.772 343 115
250 of meer werkzame personen G Handel 2019 3.212 2.551 223 70
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 2019 1.637 1.202 117 40
250 of meer werkzame personen I Horeca 2019 35 20 2 5
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 2019 12.621 10.030 864 75
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 2019 . . . 45
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2019 12.524 8.812 1.063 125
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2019 10.550 8.107 1.001 65
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 1.974 705 62 60
250 of meer werkzame personen O-Q Overheid en zorg 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen P Onderwijs 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen S Overige dienstverlening 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen T Huishoudens 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen U Extraterritoriale organisaties 2019 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over ondernemingen die Research en Development (R&D) activiteiten uitvoeren met eigen en/of ingeleend personeel. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over het personeel en de uitgaven behorende bij deze R&D activiteiten.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

De R&D activiteiten worden uitgevoerd binnen het bedrijf met eigen personeel en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen. Verder betreft deze tabel alleen de sector ‘bedrijven’. De sectoren ‘instellingen’ en ‘hoger onderwijs’ zijn in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2021:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2022 worden definitieve cijfers over 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf, of bij een instituut of particulier huishouden in Nederland.

Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.

Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten