Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Klimaatsector Emissies Perioden Emissie broeikasgassen (miljard kg CO2-equivalent)
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2023* 149,5
Totaal klimaatsectoren Koolstofdioxide (CO2) 2023* 123,2
Totaal klimaatsectoren Overige broeikasgassen 2023* 26,3
Industrie Totaal broeikasgassen 2023* 47,8
Industrie Koolstofdioxide (CO2) 2023* 42,5
Industrie Overige broeikasgassen 2023* 5,3
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2023* 23,8
Elektriciteit Koolstofdioxide (CO2) 2023* 23,6
Elektriciteit Overige broeikasgassen 2023* 0,2
Mobiliteit Totaal broeikasgassen 2023* 30,1
Mobiliteit Koolstofdioxide (CO2) 2023* 29,5
Mobiliteit Overige broeikasgassen 2023* 0,6
Landbouw Totaal broeikasgassen 2023* 25,0
Landbouw Koolstofdioxide (CO2) 2023* 6,0
Landbouw Overige broeikasgassen 2023* 19,0
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2023* 17,7
Gebouwde omgeving Koolstofdioxide (CO2) 2023* 17,3
Gebouwde omgeving Overige broeikasgassen 2023* 0,5
Landgebruik Totaal broeikasgassen 2023* 5,1
Landgebruik Koolstofdioxide (CO2) 2023* 4,4
Landgebruik Overige broeikasgassen 2023* 0,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de Nederlandse emissies van koolstofdioxide (CO2) en de overige broeikasgassen (lachgas (N2O), methaan (CH4) en fluorhoudende gassen). Het gaat hier om emissiecijfers uitgesplitst naar zes klimaatsectoren (Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Gebouwde omgeving, Landbouw en Landgebruik), zoals gebruikt binnen het Nederlandse Klimaatakkoord, en conform de internationaal vastgestelde IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de wetenschappelijke kennis rondom klimaatverandering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e Kwartaal 2019

Status van de cijfers:
De cijfers horend bij de vier kwartalen van 2023 hebben een voorlopige status, net als het jaarcijfer van 2023. De vier kwartalen van 2019, 2020, 2021 en 2022 en de jaarcijfers hiervan hebben een definitieve status.
Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen worden alle emissiecijfers jaarlijks opnieuw berekend (ook die met een definitieve status, conform IPCC voorschriften), zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de herberekening kunnen worden meegenomen. De jaarlijkse herberekening gebeurt op het moment dat het 4e kwartaal van het recentste verslagjaar gepubliceerd wordt (midden maart).

Wijzigingen per 13 maart 2024:
Het vierde kwartaal van 2023 is toegevoegd, net als het jaarcijfer van 2023. Ook is de hele tijdreeks vanaf 2019 iets herzien, zowel kwartaal- als jaarcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige kwartaalcijfers worden twee en een halve maand na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissie broeikasgassen