Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Klimaatsector Emissies Perioden Emissie broeikasgassen (miljard kg CO2-equivalent)
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 41,3
Totaal klimaatsectoren Koolstofdioxide (CO2) 2024 1e kwartaal* 34,5
Totaal klimaatsectoren Overige broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 6,7
Industrie Totaal broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 12,3
Industrie Koolstofdioxide (CO2) 2024 1e kwartaal* 10,9
Industrie Overige broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 1,3
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 6,2
Elektriciteit Koolstofdioxide (CO2) 2024 1e kwartaal* 6,2
Elektriciteit Overige broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 0,1
Mobiliteit Totaal broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 7,3
Mobiliteit Koolstofdioxide (CO2) 2024 1e kwartaal* 7,1
Mobiliteit Overige broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 0,1
Landbouw Totaal broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 7,0
Landbouw Koolstofdioxide (CO2) 2024 1e kwartaal* 2,2
Landbouw Overige broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 4,9
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 7,4
Gebouwde omgeving Koolstofdioxide (CO2) 2024 1e kwartaal* 7,3
Gebouwde omgeving Overige broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 0,2
Landgebruik Totaal broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 1,1
Landgebruik Koolstofdioxide (CO2) 2024 1e kwartaal* 0,9
Landgebruik Overige broeikasgassen 2024 1e kwartaal* 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de Nederlandse emissies van koolstofdioxide (CO2) en de overige broeikasgassen (lachgas (N2O), methaan (CH4) en fluorhoudende gassen). Het gaat hier om emissiecijfers uitgesplitst naar zes klimaatsectoren (Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Gebouwde omgeving, Landbouw en Landgebruik), zoals gebruikt binnen het Nederlandse Klimaatakkoord, en conform de internationaal vastgestelde IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de wetenschappelijke kennis rondom klimaatverandering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e Kwartaal 2019

Status van de cijfers:
De cijfers horend bij de vier kwartalen van 2023 hebben een voorlopige status, net als het jaarcijfer van 2023. Ook het 1e kwartaal van 2024 heeft een voorlopige status. De vier kwartalen van 2019, 2020, 2021 en 2022 en de jaarcijfers hiervan hebben een definitieve status.
Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen worden alle emissiecijfers jaarlijks opnieuw berekend (ook die met een definitieve status, conform IPCC voorschriften), zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de herberekening kunnen worden meegenomen. De jaarlijkse herberekening gebeurt op het moment dat het 4e kwartaal van het recentste verslagjaar gepubliceerd wordt (midden maart).

Wijzigingen per 12 juni 2024:
De cijfers horend bij het eerste kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Voor klimaatsector landgebruik zijn ook de jaar- en kwartaalcijfers van 2023 aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige kwartaalcijfers worden twee en een halve maand na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissie broeikasgassen