Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio

Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio

Geslacht Leeftijd Geboorteland Regio's Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Venlo 2021 1.415 973
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika Venlo 2021 51 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika Venlo 2021 61 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië Venlo 2021 100 117
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (inclusief Nederland) Venlo 2021 1.203 762
Totaal mannen en vrouwen Totaal GIPS landen in de EU Venlo 2021 55 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese landen in de EU Venlo 2021 728 328
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederland) Venlo 2021 967 485
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afghanistan Venlo 2021 3 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal België Venlo 2021 10 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brazilië Venlo 2021 15 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bulgarije Venlo 2021 103 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal China Venlo 2021 15 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal Curaçao Venlo 2021 7 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duitsland Venlo 2021 141 89
Totaal mannen en vrouwen Totaal Eritrea Venlo 2021 0 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ethiopië Venlo 2021 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Frankrijk Venlo 2021 16 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Griekenland Venlo 2021 11 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Hongarije Venlo 2021 17 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal India Venlo 2021 16 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Irak Venlo 2021 2 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Iran Venlo 2021 6 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italië Venlo 2021 13 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalig) Joegoslavië Venlo 2021 23 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko Venlo 2021 20 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland Venlo 2021 134 194
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse Antillen (oud) Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Venlo 2021 10 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Polen Venlo 2021 430 157
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugal Venlo 2021 6 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Roemenië Venlo 2021 101 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rusland Venlo 2021 13 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal Somalië Venlo 2021 1 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sovjet-Unie (oud) Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalige) Sovjet-Unie Venlo 2021 88 69
Totaal mannen en vrouwen Totaal Spanje Venlo 2021 25 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname Venlo 2021 3 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Syrië Venlo 2021 5 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalig) Tsjecho-Slowakije Venlo 2021 26 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije Venlo 2021 26 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verenigd Koninkrijk Venlo 2021 7 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verenigde Staten van Amerika Venlo 2021 4 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Afrika, land Venlo 2021 1 3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Totaal Venlo 2021 50 26
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Afrika Venlo 2021 1 1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Amerika Venlo 2021 1 1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Azië Venlo 2021 2 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Europa (inclusief Nederland) Venlo 2021 46 24
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar GIPS landen in de EU Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Midden- en Oost-Europese landen in de EU Venlo 2021 17 4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Europese Unie (exclusief Nederland) Venlo 2021 33 5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Afghanistan Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar België Venlo 2021 3 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Brazilië Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Bulgarije Venlo 2021 3 1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar China Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Curaçao Venlo 2021 1 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Duitsland Venlo 2021 11 1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Eritrea Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Ethiopië Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Frankrijk Venlo 2021 2 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Griekenland Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Hongarije Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar India Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Irak Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Iran Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Italië Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar (voormalig) Joegoslavië Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Marokko Venlo 2021 0 1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Nederland Venlo 2021 10 18
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Nederlandse Antillen (oud) Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Venlo 2021 1 1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Polen Venlo 2021 8 3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Portugal Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Roemenië Venlo 2021 4 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Rusland Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Somalië Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Sovjet-Unie (oud) Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar (voormalige) Sovjet-Unie Venlo 2021 3 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Spanje Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Suriname Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Syrië Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar (voormalig) Tsjecho-Slowakije Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Turkije Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Verenigd Koninkrijk Venlo 2021 1 1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Verenigde Staten van Amerika Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Zuid-Afrika, land Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Totaal Venlo 2021 27 16
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Afrika Venlo 2021 2 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Amerika Venlo 2021 2 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Azië Venlo 2021 1 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Europa (inclusief Nederland) Venlo 2021 22 15
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar GIPS landen in de EU Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Midden- en Oost-Europese landen in de EU Venlo 2021 8 3
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Europese Unie (exclusief Nederland) Venlo 2021 17 6
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Afghanistan Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar België Venlo 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Brazilië Venlo 2021 1 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Bulgarije Venlo 2021 1 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Tevens zijn de cijfers over de administratieve correcties (administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen) opgenomen in de tabel. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, geboorteland en regio.

In deze tabel zijn de gegevens met betrekking tot immigratie uit een land beschikbaar als er 2500 of meer personen naar Nederland immigreren, op ongeacht welke periode in deze tabel.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2022:
Cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal 2023 worden de definitieve cijfers over 2022 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.