Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2020), 2004-2019

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2020), 2004-2019

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Regio's Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Nederland 14.681.900 9.107.900 6.608.400 1.100.700 642.800 448.000 308.100 5.574.000 109.300 95.600 245.000 208.100 318.100 231.400 191.800 4.174.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Groningen (PV) 504.500 291.000 201.800 38.000 23.500 16.400 11.400 213.500 4.000 3.400 10.200 7.800 12.300 8.800 7.300 159.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Fryslân (PV) 547.700 329.400 242.500 37.200 22.000 16.200 11.400 218.300 4.000 4.000 9.500 6.800 11.400 8.500 7.100 167.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Drenthe (PV) 419.400 246.400 184.300 26.800 15.400 11.500 8.500 173.000 2.700 2.400 6.300 5.100 8.600 6.700 6.100 135.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Overijssel (PV) 971.600 610.100 448.600 69.300 41.000 30.000 21.200 361.500 7.100 5.900 15.900 12.600 19.700 14.600 12.300 273.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Flevoland (PV) 344.100 226.800 159.900 29.500 16.900 12.100 8.400 117.300 2.900 2.700 6.500 5.500 8.100 5.600 4.500 81.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Gelderland (PV) 1.760.000 1.096.400 808.500 123.100 73.500 53.500 37.700 663.700 12.300 11.300 29.500 23.000 36.900 27.600 23.500 499.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Utrecht (PV) 1.123.000 735.300 528.300 93.100 52.800 36.500 24.700 387.700 8.700 7.600 19.500 16.000 23.800 16.600 13.700 281.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Noord-Holland (PV) 2.431.400 1.535.500 1.091.500 205.900 114.900 74.600 48.600 895.900 19.100 16.500 42.200 36.900 54.600 38.000 31.300 657.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Zuid-Holland (PV) 3.103.300 1.906.800 1.359.400 234.700 143.200 100.200 69.300 1.196.500 24.600 21.100 53.300 48.100 70.700 50.200 40.300 888.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Zeeland (PV) 325.700 195.400 148.700 20.500 12.200 8.500 5.400 130.300 2.300 2.100 4.900 3.700 6.500 5.300 4.500 101.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Noord-Brabant (PV) 2.177.200 1.375.500 1.018.200 159.500 91.000 63.200 43.600 801.800 15.100 12.700 32.500 29.100 44.200 33.100 27.500 607.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2019* Limburg (PV) 974.000 559.300 416.700 63.100 36.300 25.300 17.900 414.600 6.700 5.800 14.700 13.500 21.200 16.400 13.700 322.600
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2020.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar: 2004 tot en met 2019

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2019.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2020.

Wijzigingen per 11 februari 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.