Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020

Wijken en buurten Groenvoorzieningen Openbaar groen Afstand tot park of plantsoen (km)
Greenpark .
Park Rhoon .
Wijkpark Portland .
Distripark .
Oranjepark .
Parkweg en omgeving .
Bedrijvenpark Twente .
Parkwijk .
Weteringpark .
Ericapark .
Bospark .
Burgemeester Visserpark .
Sportpark Zielhorst .
Wijk 23 Park Schothorst .
Park Schothorst-Zuid .
Park Schothorst-Noord .
Keizer Karelpark .
Augustinuspark .
Vondelparkbuurt West .
Vondelparkbuurt Oost .
Vondelparkbuurt Midden .
Sarphatiparkbuurt .
Oosterparkbuurt .
Oosterparkbuurt Noordwest .
Oosterpark .
Oosterparkbuurt Zuidoost .
Oosterparkbuurt Zuidwest .
Flevopark .
Nieuwe Diep/Diemerpark .
Erasmusparkbuurt Oost .
Erasmuspark .
Erasmusparkbuurt West .
Mercatorpark .
Willemspark .
Willemsparkbuurt Noord .
Vondelpark West .
Vondelpark Oost .
Julianapark .
Linnaeusparkbuurt .
Sportpark Middenmeer Zuid .
Sportpark Middenmeer Noord .
Park de Meer .
Sportpark Voorland .
Science Park Noord .
Science Park Zuid .
Beatrixpark .
Baanakkerspark Noord .
Baanakkerspark Zuid .
Sloterpark .
Eendrachtspark .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2020. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.
De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2020

Wijzigingen per november 2023

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2020:

Banen
- A-U alle economische activiteiten
- A Landbouw, bosbouw en visserij
- B-F Nijverheid en energie
- G-N Commerciële dienstverlening
- O-U Niet-commerciële dienstverlening

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor deze tabel worden in het voorjaar van 2024 nieuwe cijfers verwacht over de nabijheid van groenvoorzieningen.

Toelichting onderwerpen

Groenvoorzieningen
De ingangen van de groenvoorzieningen zijn vastgesteld op de snijpunten tussen de wegen en paden van de Top10NL (topografische kaart, zowel het lijnenbestand als het wegvakkenbestand) in de groenvoorziening en de buitengrens van de groenvoorziening. Voor groenvoorzieningen zonder paden of wegen (doorgaans de kleinere groenstroken en plantsoenen) is het zwaartepunt van de groenvoorziening genomen.

In 2008 en eerder is van de topografische kaart enkel het lijnenbestand gebruikt en groenvoorzieningen zonder paden of wegen zijn niet opgenomen. Dit geeft vooral een trendbreuk bij open natuurlijk terrein.

Met ingang van verslagjaar 2017 is de methode voor het berekenen van de nabijheid van groen gewijzigd: onder andere worden nu alleen voorzieningen met een minimale oppervlakte van 1 hectare meegeteld. Voor heel Nederland gemiddeld maakt deze methodewijziging nagenoeg geen verschil: ten opzichte van 2015 neemt de afstand tot groen toe met 0,1 kilometer. Maar op lokaal niveau (met name op de Waddeneilanden) kunnen de verschillen soms oplopen tot enkele tientallen kilometers.

De nabijheid van groenvoorzieningen wordt afgeleid uit het Bestand Bodemgebruik. De meest recente jaargang van deze statistiek is verslagjaar 2017. De volgende jaargang is 2020 en deze zal eind 2023 verschijnen. Dat betekent dat de nabijheid van groenvoorzieningen in de loop van 2024 zal worden gepubliceerd. Vanaf verslagjaar 2020 zal het Bestand Bodemgebruik jaarlijks verschijnen en daarmee ook de nabijheid van groenvoorzieningen.

Openbaar groen
Terrein in gebruik als park of plantsoen, voor dagrecreatie, natuur of als bos. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn. Het terrein heeft een omvang van minimaal 1 hectare.
Afstand tot park of plantsoen
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde park of plantsoen, berekend over de weg.

Park of plantsoen:
Terrein in gebruik voor ontspanning zoals ligweiden, heesterbeplantingen, beboste delen van parken en forse groenstroken.