Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2018

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2018

Wijken en buurten Type verwarmingsinstallatie Woningen (%)
Leeuwarden Individuele cv 86
Leeuwarden Blokverwarming 7
Leeuwarden Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Leeuwarden Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Leeuwarden Stadsverwarming zonder gasverbruik 3
Leeuwarden Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Leeuwarden Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Leeuwarden Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 1
Leeuwarden Type installaties onbekend 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.

Gegevens beschikbaar:
2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per maart 2021:
De onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal 2021 komen de nader voorlopige cijfers.

Toelichting onderwerpen

Woningen
Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.