Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2013

Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2013

Opleidingsniveau Marges Wijken en buurten Bevolking 15 tot 75 jaar (aantal)
Laag Ondergrens 95%-interval Utrechtsestraat 90
Laag Ondergrens 95%-interval Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 700
Laag Ondergrens 95%-interval Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 630
Laag Ondergrens 95%-interval Utrecht 56.090
Laag Ondergrens 95%-interval Utrechtseweg 190
Laag Ondergrens 95%-interval Utrechtse Heuvelrug 8.250
Laag Waarde Utrechtsestraat 120
Laag Waarde Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 840
Laag Waarde Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 790
Laag Waarde Utrecht 57.780
Laag Waarde Utrechtseweg 230
Laag Waarde Utrechtse Heuvelrug 8.860
Laag Bovengrens 95%-interval Utrechtsestraat 160
Laag Bovengrens 95%-interval Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 1.000
Laag Bovengrens 95%-interval Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 930
Laag Bovengrens 95%-interval Utrecht 59.570
Laag Bovengrens 95%-interval Utrechtseweg 270
Laag Bovengrens 95%-interval Utrechtse Heuvelrug 9.680
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Utrechtsestraat 280
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 1.340
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 1.060
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Utrecht 77.150
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Utrechtseweg 200
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Utrechtse Heuvelrug 12.420
Middelbaar Waarde Utrechtsestraat 320
Middelbaar Waarde Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 1.560
Middelbaar Waarde Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 1.270
Middelbaar Waarde Utrecht 78.510
Middelbaar Waarde Utrechtseweg 260
Middelbaar Waarde Utrechtse Heuvelrug 13.180
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Utrechtsestraat 360
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 1.760
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 1.510
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Utrecht 80.220
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Utrechtseweg 320
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Utrechtse Heuvelrug 13.890
Hoog Ondergrens 95%-interval Utrechtsestraat 280
Hoog Ondergrens 95%-interval Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 1.340
Hoog Ondergrens 95%-interval Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 1.380
Hoog Ondergrens 95%-interval Utrecht 116.600
Hoog Ondergrens 95%-interval Utrechtseweg 250
Hoog Ondergrens 95%-interval Utrechtse Heuvelrug 12.050
Hoog Waarde Utrechtsestraat 340
Hoog Waarde Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 1.500
Hoog Waarde Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 1.590
Hoog Waarde Utrecht 118.520
Hoog Waarde Utrechtseweg 300
Hoog Waarde Utrechtse Heuvelrug 12.660
Hoog Bovengrens 95%-interval Utrechtsestraat 390
Hoog Bovengrens 95%-interval Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 1.680
Hoog Bovengrens 95%-interval Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 1.790
Hoog Bovengrens 95%-interval Utrecht 120.250
Hoog Bovengrens 95%-interval Utrechtseweg 350
Hoog Bovengrens 95%-interval Utrechtse Heuvelrug 13.250
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal laag, middelbaar en hoog opgeleiden per gemeente, wijk en buurt in Nederland. De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober 2013 in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar.
De cijfers hebben een steekproefonnauwkeurigheid. De gebruiker van de cijfers wordt aangeraden de mate van onnauwkeurigheid (ondergrens en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval) in aanmerking te nemen.

Gegevens beschikbaar over: 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 januari 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Dit is een eenmalige tabel.

Toelichting onderwerpen

Bevolking 15 tot 75 jaar
Personen die op 1 oktober 2013 in leeftijd tussen 15 tot 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente.