Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2013

Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2013

Opleidingsniveau Marges Wijken en buurten Bevolking 15 tot 75 jaar (aantal)
Laag Ondergrens 95%-interval Nederland 4.044.220
Laag Ondergrens 95%-interval Amsterdam 162.690
Laag Ondergrens 95%-interval Burgwallen-Oude Zijde 260
Laag Ondergrens 95%-interval Jordaan 1.620
Laag Ondergrens 95%-interval Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 1.990
Laag Ondergrens 95%-interval Staatsliedenbuurt 1.770
Laag Ondergrens 95%-interval Frederik Hendrikbuurt 1.030
Laag Waarde Nederland 4.056.840
Laag Waarde Amsterdam 167.070
Laag Waarde Burgwallen-Oude Zijde 350
Laag Waarde Jordaan 1.860
Laag Waarde Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 2.450
Laag Waarde Staatsliedenbuurt 1.960
Laag Waarde Frederik Hendrikbuurt 1.280
Laag Bovengrens 95%-interval Nederland 4.068.740
Laag Bovengrens 95%-interval Amsterdam 170.950
Laag Bovengrens 95%-interval Burgwallen-Oude Zijde 460
Laag Bovengrens 95%-interval Jordaan 2.240
Laag Bovengrens 95%-interval Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 3.050
Laag Bovengrens 95%-interval Staatsliedenbuurt 2.200
Laag Bovengrens 95%-interval Frederik Hendrikbuurt 1.560
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Nederland 5.263.810
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Amsterdam 206.770
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Burgwallen-Oude Zijde 960
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Jordaan 4.170
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 2.300
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Staatsliedenbuurt 2.750
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Frederik Hendrikbuurt 1.580
Middelbaar Waarde Nederland 5.276.240
Middelbaar Waarde Amsterdam 210.710
Middelbaar Waarde Burgwallen-Oude Zijde 1.140
Middelbaar Waarde Jordaan 4.640
Middelbaar Waarde Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 3.030
Middelbaar Waarde Staatsliedenbuurt 3.090
Middelbaar Waarde Frederik Hendrikbuurt 1.760
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Nederland 5.286.810
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Amsterdam 214.890
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Burgwallen-Oude Zijde 1.300
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Jordaan 5.140
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 3.730
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Staatsliedenbuurt 3.420
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Frederik Hendrikbuurt 1.960
Hoog Ondergrens 95%-interval Nederland 3.389.130
Hoog Ondergrens 95%-interval Amsterdam 261.660
Hoog Ondergrens 95%-interval Burgwallen-Oude Zijde 2.180
Hoog Ondergrens 95%-interval Jordaan 9.550
Hoog Ondergrens 95%-interval Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 2.840
Hoog Ondergrens 95%-interval Staatsliedenbuurt 5.370
Hoog Ondergrens 95%-interval Frederik Hendrikbuurt 3.580
Hoog Waarde Nederland 3.398.520
Hoog Waarde Amsterdam 265.910
Hoog Waarde Burgwallen-Oude Zijde 2.390
Hoog Waarde Jordaan 10.200
Hoog Waarde Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 3.350
Hoog Waarde Staatsliedenbuurt 5.690
Hoog Waarde Frederik Hendrikbuurt 3.870
Hoog Bovengrens 95%-interval Nederland 3.410.350
Hoog Bovengrens 95%-interval Amsterdam 270.230
Hoog Bovengrens 95%-interval Burgwallen-Oude Zijde 2.630
Hoog Bovengrens 95%-interval Jordaan 10.780
Hoog Bovengrens 95%-interval Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 3.870
Hoog Bovengrens 95%-interval Staatsliedenbuurt 6.040
Hoog Bovengrens 95%-interval Frederik Hendrikbuurt 4.150
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal laag, middelbaar en hoog opgeleiden per gemeente, wijk en buurt in Nederland. De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober 2013 in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar.
De cijfers hebben een steekproefonnauwkeurigheid. De gebruiker van de cijfers wordt aangeraden de mate van onnauwkeurigheid (ondergrens en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval) in aanmerking te nemen.

Gegevens beschikbaar over: 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 januari 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Dit is een eenmalige tabel.

Toelichting onderwerpen

Bevolking 15 tot 75 jaar
Personen die op 1 oktober 2013 in leeftijd tussen 15 tot 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente.