Personen met AOW-uitkering; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Personen met AOW-uitkering; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Kenmerken personen Perioden Personen met een AOW uitkering (aantal)
Totaal personen 2021 augustus** 3.556.750
Totaal personen 2021 september** 3.565.180
Totaal personen 2021 oktober** 3.572.210
Totaal personen 2021 november** 3.576.230
Totaal personen 2021 december** 3.578.800
Totaal personen 2022 januari** 3.563.600
Totaal personen 2022 februari** 3.550.650
Totaal personen 2022 maart** 3.538.410
Totaal personen 2022 april** 3.542.930
Totaal personen 2022 mei* 3.545.000
Totaal personen 2022 juni* 3.550.000
Totaal personen 2022 juli* 3.560.000
Geslacht: mannen 2021 augustus** 1.654.190
Geslacht: mannen 2021 september** 1.658.420
Geslacht: mannen 2021 oktober** 1.661.880
Geslacht: mannen 2021 november** 1.663.830
Geslacht: mannen 2021 december** 1.664.840
Geslacht: mannen 2022 januari** 1.657.450
Geslacht: mannen 2022 februari** 1.651.050
Geslacht: mannen 2022 maart** 1.644.910
Geslacht: mannen 2022 april** 1.647.510
Geslacht: mannen 2022 mei* 1.650.000
Geslacht: mannen 2022 juni* 1.652.000
Geslacht: mannen 2022 juli* 1.656.000
Geslacht: vrouwen 2021 augustus** 1.902.380
Geslacht: vrouwen 2021 september** 1.906.520
Geslacht: vrouwen 2021 oktober** 1.910.040
Geslacht: vrouwen 2021 november** 1.912.120
Geslacht: vrouwen 2021 december** 1.913.490
Geslacht: vrouwen 2022 januari** 1.905.770
Geslacht: vrouwen 2022 februari** 1.899.160
Geslacht: vrouwen 2022 maart** 1.892.950
Geslacht: vrouwen 2022 april** 1.895.040
Geslacht: vrouwen 2022 mei* 1.896.000
Geslacht: vrouwen 2022 juni* 1.898.000
Geslacht: vrouwen 2022 juli* 1.902.000
Geslacht: onbekend 2021 augustus** 180
Geslacht: onbekend 2021 september** 240
Geslacht: onbekend 2021 oktober** 290
Geslacht: onbekend 2021 november** 280
Geslacht: onbekend 2021 december** 470
Geslacht: onbekend 2022 januari** 380
Geslacht: onbekend 2022 februari** 440
Geslacht: onbekend 2022 maart** 550
Geslacht: onbekend 2022 april** 390
Geslacht: onbekend 2022 mei* .
Geslacht: onbekend 2022 juni* .
Geslacht: onbekend 2022 juli* .
Migratieachtergrond: Nederland 2021 augustus** 2.893.390
Migratieachtergrond: Nederland 2021 september** 2.900.280
Migratieachtergrond: Nederland 2021 oktober** 2.906.230
Migratieachtergrond: Nederland 2021 november** 2.908.310
Migratieachtergrond: Nederland 2021 december** 2.910.590
Migratieachtergrond: Nederland 2022 januari** 2.897.920
Migratieachtergrond: Nederland 2022 februari** 2.887.270
Migratieachtergrond: Nederland 2022 maart** 2.877.190
Migratieachtergrond: Nederland 2022 april** 2.881.050
Migratieachtergrond: Nederland 2022 mei* 2.885.000
Migratieachtergrond: Nederland 2022 juni* 2.890.000
Migratieachtergrond: Nederland 2022 juli* 2.890.000
Migratieachtergrond: westers 2021 augustus** 465.150
Migratieachtergrond: westers 2021 september** 465.930
Migratieachtergrond: westers 2021 oktober** 466.660
Migratieachtergrond: westers 2021 november** 466.670
Migratieachtergrond: westers 2021 december** 466.400
Migratieachtergrond: westers 2022 januari** 464.610
Migratieachtergrond: westers 2022 februari** 462.890
Migratieachtergrond: westers 2022 maart** 461.190
Migratieachtergrond: westers 2022 april** 461.560
Migratieachtergrond: westers 2022 mei* 467.000
Migratieachtergrond: westers 2022 juni* 466.000
Migratieachtergrond: westers 2022 juli* 464.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 augustus** 196.380
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 september** 197.040
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 oktober** 197.570
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 november** 199.480
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 december** 199.860
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 januari** 199.210
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 februari** 198.530
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 maart** 197.950
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 april** 198.390
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 mei* 201.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 juni* 201.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 juli* 201.000
Migratieachtergrond: onbekend 2021 augustus** 1.820
Migratieachtergrond: onbekend 2021 september** 1.940
Migratieachtergrond: onbekend 2021 oktober** 1.740
Migratieachtergrond: onbekend 2021 november** 1.780
Migratieachtergrond: onbekend 2021 december** 1.950
Migratieachtergrond: onbekend 2022 januari** 1.860
Migratieachtergrond: onbekend 2022 februari** 1.960
Migratieachtergrond: onbekend 2022 maart** 2.080
Migratieachtergrond: onbekend 2022 april** 1.930
Migratieachtergrond: onbekend 2022 mei* .
Migratieachtergrond: onbekend 2022 juni* .
Migratieachtergrond: onbekend 2022 juli* .
Leeftijd: AOW-leeftijd tot 75 jaar 2021 augustus** 1.817.330
Leeftijd: AOW-leeftijd tot 75 jaar 2021 september** 1.816.510
Leeftijd: AOW-leeftijd tot 75 jaar 2021 oktober** 1.815.040
Leeftijd: AOW-leeftijd tot 75 jaar 2021 november** 1.816.190
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW).
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- migratieachtergrond.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf januari 2013 zijn nader voorlopig met uitzondering van de cijfers over de laatste drie maanden, die zijn voorlopig.

De voorlopige cijfers voor de laatste drie maanden bij de categorieën van de persoonskenmerken anders dan ‘Onbekend’, berusten op ramingen. Echter is deze ramingsmethode niet toereikend genoeg om de waarden van de persoonskenmerken voor de categorieën ‘Onbekend’ te bepalen. Daarom staan de cijfers voor ‘Geslacht: onbekend’, ‘Leeftijd: onbekend’ en ‘Migratieachtergrond: onbekend’ voor de laatste 3 maanden op puntjes.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP is gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen bestaan tussen cijfers in deze tabel ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

De wijze van het bepalen van het aantal personen met AOW met een migratieachtergrond en subcategorieën daarin, is per januari 2018 ingrijpend verbeterd. Bepalen van de cijfers voor de periode 2013-2017 op een kwalitatief vergelijkbare manier is daarbij niet mogelijk. Dit is de reden dat deze cijfers voor deze periode in de tabel op puntjes staan.

Voor de verslagperioden vanaf januari 2021 is voor het verkrijgen van informatie over de migratieachtergrond uit de BRP de afleiding van het geboorteland gewijzigd. Door diverse ontwikkelingen zijn de landgrenzen in de loop van de tijd veranderd zoals het uiteenvallen van de voormalige Oostbloklanden en geborenen in de Gazastrook. Als gevolg hiervan is per saldo het aantal onbekenden voor migratieachtergrond flink gedaald t.o.v. de vorige maand.

Wijzigingen per 31 augustus 2022:
- de cijfers van april 2022 zijn nader voorlopig geworden.
- toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van juli 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in september 2022.

Toelichting onderwerpen

Personen met een AOW uitkering
Personen met een uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW).
  
AOW-gerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd)
De AOW-gerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd) is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat.
Tot 2013 was de AOW-leeftijd 65 jaar. Hierna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Tot en met 2024 geldt dat voor elk jaar dat we langer leven de AOW-leeftijd met 1 jaar omhoog gaat. Na 2024 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. De AOW-leeftijd is tot en met 2027 als volgt:
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024-2027: 67 jaar.