Arbeidsdeelname; binding arbeidsmarkt, regio (indeling 2022)

Arbeidsdeelname; binding arbeidsmarkt, regio (indeling 2022)

Geslacht Perioden Regio's Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Wil meer uren werken, beschikbaar (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Wil niet meer werken of niet beschikbaar (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-werkzame bevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Beschikbaar, niet gezocht (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Niet gezocht vanwege ontmoediging (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Niet gezocht vanwege andere reden (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Niet gezocht, niet beschikbaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 2022 Nederland 13.228 9.548 508 9.040 3.680 350 3.330 189 22 167 112 3.029
Totaal mannen en vrouwen 2022 Groningen (PV) 450 315 20 296 135 14 121 7 1 6 4 110
Totaal mannen en vrouwen 2022 Fryslân (PV) 481 345 21 324 136 12 124 6 1 6 4 114
Totaal mannen en vrouwen 2022 Drenthe (PV) 365 256 15 241 108 8 100 4 1 4 2 93
Totaal mannen en vrouwen 2022 Overijssel (PV) 872 641 36 605 231 21 211 12 2 10 7 192
Totaal mannen en vrouwen 2022 Flevoland (PV) 330 242 12 230 87 9 78 5 1 4 3 70
Totaal mannen en vrouwen 2022 Gelderland (PV) 1.574 1.145 61 1.084 429 39 390 20 2 18 12 358
Totaal mannen en vrouwen 2022 Utrecht (PV) 1.027 771 39 732 256 26 230 14 2 12 8 208
Totaal mannen en vrouwen 2022 Noord-Holland (PV) 2.219 1.609 87 1.522 610 65 545 37 5 32 21 487
Totaal mannen en vrouwen 2022 Zuid-Holland (PV) 2.827 2.021 107 1.914 806 83 724 44 5 39 27 652
Totaal mannen en vrouwen 2022 Zeeland (PV) 284 201 10 191 83 6 77 4 0 3 2 71
Totaal mannen en vrouwen 2022 Noord-Brabant (PV) 1.955 1.427 73 1.354 528 46 482 24 3 22 14 443
Totaal mannen en vrouwen 2022 Limburg (PV) 844 575 30 545 269 21 248 12 1 10 7 229
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de binding van personen met de arbeidsmarkt in Nederland voor diverse regionale indelingen. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van of ze meer willen werken of niet. De niet-werkzame bevolking wordt verder ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De niet-beroepsbevolking wordt ingedeeld op basis van zoek en beschikbaarheidscriteria. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en regio beschikbaar. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de woongemeenten van 2022.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 juli 2023:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Wil meer uren werken, beschikbaar
Deze groep bestaat uit mensen die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.
De vergelijkbare term die door Eurostat wordt gebruikt is underemployed.

Wil niet meer werken of niet beschikbaar
Deze groep bestaat uit mensen:
-  Die voltijd (35 uur of meer per week) werken in hun eerste werkkring.
-  Die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en niet binnen zes maanden meer uren willen gaan werken (aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen);
-  Die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring, binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn;
Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.
Beschikbaar, niet gezocht
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
Beschikbaar, niet gezocht
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
Niet gezocht vanwege ontmoediging
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht met als reden dat zij daar weinig resultaat van verwachtten.
Niet gezocht vanwege andere reden
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht om redenen anders dan dat zij daar weinig resultaat van verwachtten.
Gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, maar heeft wel recent naar werk gezocht.
Niet gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.
Niet gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.