Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2020

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2020

Type maatwerkarrangement Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 1e halfjaar 2020* Aalten 1.630 60
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 125 30
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Bredevoort 100 53
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 03 Aalten Kern 870 68
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 04 Dinxperlo 510 62
Totaal 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen 1.780 64
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 00 Noord 725 61
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Centrum 140 43
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Zuid 865 68
Totaal exclusief verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Aalten 1.630 60
Totaal exclusief verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 125 30
Totaal exclusief verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Bredevoort 100 53
Totaal exclusief verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Wijk 03 Aalten Kern 870 68
Totaal exclusief verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Wijk 04 Dinxperlo 510 62
Totaal exclusief verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen 1.780 64
Totaal exclusief verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Wijk 00 Noord 725 61
Totaal exclusief verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Centrum 140 43
Totaal exclusief verblijf en opvang 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Zuid 865 68
Ondersteuning thuis, totaal 1e halfjaar 2020* Aalten 445 16
Ondersteuning thuis, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 35 9
Ondersteuning thuis, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Bredevoort 30 16
Ondersteuning thuis, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 03 Aalten Kern 255 20
Ondersteuning thuis, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 04 Dinxperlo 120 15
Ondersteuning thuis, totaal 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen 515 18
Ondersteuning thuis, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 00 Noord 210 18
Ondersteuning thuis, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Centrum 50 15
Ondersteuning thuis, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Zuid 240 19
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Aalten 1.045 39
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 75 18
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Bredevoort 65 34
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Wijk 03 Aalten Kern 560 44
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Wijk 04 Dinxperlo 335 41
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen 885 32
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Wijk 00 Noord 355 30
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Centrum 70 22
Hulp bij het huishouden 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Zuid 440 34
Verblijf en opvang, totaal 1e halfjaar 2020* Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Bredevoort . .
Verblijf en opvang, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 03 Aalten Kern . .
Verblijf en opvang, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 04 Dinxperlo . .
Verblijf en opvang, totaal 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen . .
Verblijf en opvang, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 00 Noord . .
Verblijf en opvang, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Centrum . .
Verblijf en opvang, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Zuid . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal 1e halfjaar 2020* Aalten 675 25
Hulpmiddelen en diensten, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 45 11
Hulpmiddelen en diensten, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Bredevoort 45 24
Hulpmiddelen en diensten, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 03 Aalten Kern 360 28
Hulpmiddelen en diensten, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 04 Dinxperlo 210 25
Hulpmiddelen en diensten, totaal 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen 1.035 37
Hulpmiddelen en diensten, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 00 Noord 415 35
Hulpmiddelen en diensten, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Centrum 65 20
Hulpmiddelen en diensten, totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Zuid 535 42
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2017, 2018 en 2019 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden in mei 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.