Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2020

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2020

Type maatwerkarrangement Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2020 Aalten 2.140 79
Totaal 2020 Wijk 01 Buitengebied Aalten 145 35
Totaal 2020 Wijk 02 Bredevoort 130 69
Totaal 2020 Wijk 03 Aalten Kern 1.130 88
Totaal 2020 Wijk 04 Dinxperlo 670 81
Totaal 2020 Achtkarspelen 1.935 69
Totaal 2020 Wijk 00 Noord 780 66
Totaal 2020 Wijk 01 Centrum 155 48
Totaal 2020 Wijk 02 Zuid 930 73
Totaal exclusief verblijf en opvang 2020 Aalten 2.140 79
Totaal exclusief verblijf en opvang 2020 Wijk 01 Buitengebied Aalten 145 35
Totaal exclusief verblijf en opvang 2020 Wijk 02 Bredevoort 130 69
Totaal exclusief verblijf en opvang 2020 Wijk 03 Aalten Kern 1.130 88
Totaal exclusief verblijf en opvang 2020 Wijk 04 Dinxperlo 670 81
Totaal exclusief verblijf en opvang 2020 Achtkarspelen 1.935 69
Totaal exclusief verblijf en opvang 2020 Wijk 00 Noord 780 66
Totaal exclusief verblijf en opvang 2020 Wijk 01 Centrum 155 48
Totaal exclusief verblijf en opvang 2020 Wijk 02 Zuid 930 73
Ondersteuning thuis, totaal 2020 Aalten 495 18
Ondersteuning thuis, totaal 2020 Wijk 01 Buitengebied Aalten 40 10
Ondersteuning thuis, totaal 2020 Wijk 02 Bredevoort 30 16
Ondersteuning thuis, totaal 2020 Wijk 03 Aalten Kern 265 21
Ondersteuning thuis, totaal 2020 Wijk 04 Dinxperlo 140 17
Ondersteuning thuis, totaal 2020 Achtkarspelen 580 21
Ondersteuning thuis, totaal 2020 Wijk 00 Noord 220 19
Ondersteuning thuis, totaal 2020 Wijk 01 Centrum 60 18
Ondersteuning thuis, totaal 2020 Wijk 02 Zuid 265 21
Hulp bij het huishouden 2020 Aalten 1.125 41
Hulp bij het huishouden 2020 Wijk 01 Buitengebied Aalten 85 21
Hulp bij het huishouden 2020 Wijk 02 Bredevoort 70 37
Hulp bij het huishouden 2020 Wijk 03 Aalten Kern 585 45
Hulp bij het huishouden 2020 Wijk 04 Dinxperlo 360 44
Hulp bij het huishouden 2020 Achtkarspelen 980 35
Hulp bij het huishouden 2020 Wijk 00 Noord 390 33
Hulp bij het huishouden 2020 Wijk 01 Centrum 75 23
Hulp bij het huishouden 2020 Wijk 02 Zuid 485 38
Verblijf en opvang, totaal 2020 Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2020 Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2020 Wijk 02 Bredevoort . .
Verblijf en opvang, totaal 2020 Wijk 03 Aalten Kern . .
Verblijf en opvang, totaal 2020 Wijk 04 Dinxperlo . .
Verblijf en opvang, totaal 2020 Achtkarspelen . .
Verblijf en opvang, totaal 2020 Wijk 00 Noord . .
Verblijf en opvang, totaal 2020 Wijk 01 Centrum . .
Verblijf en opvang, totaal 2020 Wijk 02 Zuid . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2020 Aalten 1.355 50
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2020 Wijk 01 Buitengebied Aalten 70 17
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2020 Wijk 02 Bredevoort 75 40
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2020 Wijk 03 Aalten Kern 720 56
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2020 Wijk 04 Dinxperlo 440 53
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2020 Achtkarspelen 1.115 40
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2020 Wijk 00 Noord 445 38
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2020 Wijk 01 Centrum 65 20
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2020 Wijk 02 Zuid 570 45
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 september 2022:
- De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2020 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2020 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2020 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald voor 2020.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-cliënten in het tweede halfjaar van 2020 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2020 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor is een aantal Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Afhankelijk van de manier van registreren is het effect van deze fout voor een aantal gemeenten fors in de StatLine tabellen over het 2e halfjaar van 2020. De cijfers over het 1e halfjaar en het gehele jaar zijn wel correct.

Wijzigingen per 9 december 2021:
- De cijfers over 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.