Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2020

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2020

Financieringsvorm Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2020 Aalten 2.140 79
Totaal 2020 Wijk 01 Buitengebied Aalten 145 35
Totaal 2020 Wijk 02 Bredevoort 130 69
Totaal 2020 Wijk 03 Aalten Kern 1.130 88
Totaal 2020 Wijk 04 Dinxperlo 670 81
Totaal 2020 Achtkarspelen 1.935 69
Totaal 2020 Wijk 00 Noord 780 66
Totaal 2020 Wijk 01 Centrum 155 48
Totaal 2020 Wijk 02 Zuid 930 73
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020 Aalten 120 4
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020 Wijk 01 Buitengebied Aalten 15 4
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020 Wijk 02 Bredevoort 10 5
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020 Wijk 03 Aalten Kern 60 5
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020 Wijk 04 Dinxperlo 40 5
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020 Achtkarspelen 60 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020 Wijk 00 Noord 20 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020 Wijk 01 Centrum . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020 Wijk 02 Zuid 30 2
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020 Aalten 1.850 68
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020 Wijk 01 Buitengebied Aalten 120 29
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020 Wijk 02 Bredevoort 110 58
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020 Wijk 03 Aalten Kern 990 77
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020 Wijk 04 Dinxperlo 570 69
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020 Achtkarspelen 1.835 66
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020 Wijk 00 Noord 740 63
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020 Wijk 01 Centrum 145 45
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020 Wijk 02 Zuid 885 69
Zowel PGB als ZIN 2020 Aalten 170 6
Zowel PGB als ZIN 2020 Wijk 01 Buitengebied Aalten 15 4
Zowel PGB als ZIN 2020 Wijk 02 Bredevoort 10 5
Zowel PGB als ZIN 2020 Wijk 03 Aalten Kern 85 7
Zowel PGB als ZIN 2020 Wijk 04 Dinxperlo 65 8
Zowel PGB als ZIN 2020 Achtkarspelen 40 1
Zowel PGB als ZIN 2020 Wijk 00 Noord 20 2
Zowel PGB als ZIN 2020 Wijk 01 Centrum . .
Zowel PGB als ZIN 2020 Wijk 02 Zuid 15 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 september 2022:
- De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2020 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2020 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft drie gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2020 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) in het eerste halfjaar en jaar 2020 kunnen minimale afrondingsverschillen voorkomen 3) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald voor 2020 .
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-cliënten in het tweede halfjaar van 2020 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2020 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor is een aantal Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Afhankelijk van de manier van registreren is het effect van deze fout voor een aantal gemeenten fors in de StatLine tabellen over het 2e halfjaar van 2020. De cijfers over het 1e halfjaar en het gehele jaar zijn wel correct.

Wijzigingen per 9 december 2021:
- De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.