Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2020

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2020

Financieringsvorm Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 1e halfjaar 2020* Aalten 1.630 60
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 125 30
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Bredevoort 100 53
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 03 Aalten Kern 870 68
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 04 Dinxperlo 510 62
Totaal 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen 1.780 64
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 00 Noord 725 61
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Centrum 140 43
Totaal 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Zuid 865 68
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2020* Aalten 175 6
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 15 4
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Bredevoort 10 5
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2020* Wijk 03 Aalten Kern 95 7
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2020* Wijk 04 Dinxperlo 60 7
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen 65 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2020* Wijk 00 Noord 25 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Centrum . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Zuid 30 2
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2020* Aalten 1.335 49
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 100 24
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Bredevoort 80 42
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2020* Wijk 03 Aalten Kern 720 56
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2020* Wijk 04 Dinxperlo 410 50
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen 1.680 60
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2020* Wijk 00 Noord 685 58
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Centrum 135 41
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Zuid 820 64
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2020* Aalten 115 4
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 10 2
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Bredevoort . .
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2020* Wijk 03 Aalten Kern 55 4
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2020* Wijk 04 Dinxperlo 45 5
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2020* Achtkarspelen 35 1
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2020* Wijk 00 Noord 15 1
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2020* Wijk 01 Centrum . .
Zowel PGB als ZIN 1e halfjaar 2020* Wijk 02 Zuid 15 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015 - 2019 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden in mei 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.