Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2020

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2020

Financieringsvorm Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2020* Aalten 2.140 79
Totaal 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 135 33
Totaal 2020* Wijk 02 Bredevoort 125 66
Totaal 2020* Wijk 03 Aalten Kern 1.100 86
Totaal 2020* Wijk 04 Dinxperlo 655 79
Totaal 2020* Achtkarspelen 1.935 69
Totaal 2020* Wijk 00 Noord 760 64
Totaal 2020* Wijk 01 Centrum 150 46
Totaal 2020* Wijk 02 Zuid 905 71
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020* Aalten 120 4
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 10 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020* Wijk 02 Bredevoort 10 5
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020* Wijk 03 Aalten Kern 55 4
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020* Wijk 04 Dinxperlo 40 5
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020* Achtkarspelen 60 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020* Wijk 00 Noord 20 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020* Wijk 01 Centrum . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2020* Wijk 02 Zuid 30 2
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020* Aalten 1.850 68
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 115 28
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020* Wijk 02 Bredevoort 105 55
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020* Wijk 03 Aalten Kern 970 75
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020* Wijk 04 Dinxperlo 555 67
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020* Achtkarspelen 1.835 66
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020* Wijk 00 Noord 720 61
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020* Wijk 01 Centrum 145 45
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2020* Wijk 02 Zuid 860 67
Zowel PGB als ZIN 2020* Aalten 170 6
Zowel PGB als ZIN 2020* Wijk 01 Buitengebied Aalten 10 2
Zowel PGB als ZIN 2020* Wijk 02 Bredevoort 10 5
Zowel PGB als ZIN 2020* Wijk 03 Aalten Kern 80 6
Zowel PGB als ZIN 2020* Wijk 04 Dinxperlo 60 7
Zowel PGB als ZIN 2020* Achtkarspelen 40 1
Zowel PGB als ZIN 2020* Wijk 00 Noord 20 2
Zowel PGB als ZIN 2020* Wijk 01 Centrum . .
Zowel PGB als ZIN 2020* Wijk 02 Zuid 15 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015 - 2019 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 mei 2021:
- De voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 worden in november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.