Aardgas- en elektriciteitslevering aan bedrijven; verbruiksklasse, SBI 2008

Aardgas- en elektriciteitslevering aan bedrijven; verbruiksklasse, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Aardgas Elektriciteit Perioden Adressen (aantal) Geleverd aardgas (1 000 m3) Geleverde elektriciteit (1 000 kWh)
A-U Alle economische activiteiten Totaal aardgas Totaal elektriciteit 2020* 852.690 31.457.700 67.513.000
A-U Alle economische activiteiten Totaal aardgas 0 t/m 10 000 kWh 2020* 457.485 . 1.664.400
A-U Alle economische activiteiten Totaal aardgas 10 001 t/m 50 000 kWh 2020* 242.685 1.219.600 5.490.900
A-U Alle economische activiteiten Totaal aardgas 50 001 t/m 100 000 kWh 2020* 47.235 . 3.283.400
A-U Alle economische activiteiten Totaal aardgas 100 001 t/m 200 000 kWh 2020* 23.665 803.800 3.282.000
A-U Alle economische activiteiten Totaal aardgas 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2020* 28.650 10.799.000 23.664.000
A-U Alle economische activiteiten Totaal aardgas 10 000 001 kWh of meer 2020* 620 10.616.100 30.128.400
A-U Alle economische activiteiten 0 t/m 5 000 m3 Totaal elektriciteit 2020* 449.840 806.100 6.431.200
A-U Alle economische activiteiten 0 t/m 5 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2020* 294.395 437.600 1.112.200
A-U Alle economische activiteiten 0 t/m 5 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2020* 101.195 253.100 2.170.300
A-U Alle economische activiteiten 0 t/m 5 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2020* 12.415 33.700 840.300
A-U Alle economische activiteiten 0 t/m 5 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2020* 3.815 10.200 513.300
A-U Alle economische activiteiten 0 t/m 5 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2020* 2.310 5.800 1.492.600
A-U Alle economische activiteiten 0 t/m 5 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2020* 15 0 302.400
A-U Alle economische activiteiten 5 001 t/m 25 000 m3 Totaal elektriciteit 2020* 112.195 1.139.800 8.182.100
A-U Alle economische activiteiten 5 001 t/m 25 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2020* 11.065 83.000 70.400
A-U Alle economische activiteiten 5 001 t/m 25 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2020* 53.940 494.500 1.440.200
A-U Alle economische activiteiten 5 001 t/m 25 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2020* 19.705 226.100 1.373.700
A-U Alle economische activiteiten 5 001 t/m 25 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2020* 8.965 120.500 1.222.700
A-U Alle economische activiteiten 5 001 t/m 25 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2020* 5.845 81.100 3.242.300
A-U Alle economische activiteiten 5 001 t/m 25 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2020* 30 400 832.900
A-U Alle economische activiteiten 25 001 t/m 75 000 m3 Totaal elektriciteit 2020* 16.090 657.800 4.399.200
A-U Alle economische activiteiten 25 001 t/m 75 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2020* 265 10.700 1.200
A-U Alle economische activiteiten 25 001 t/m 75 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2020* 1.555 56.100 49.800
A-U Alle economische activiteiten 25 001 t/m 75 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2020* 2.395 85.300 179.000
A-U Alle economische activiteiten 25 001 t/m 75 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2020* 3.770 148.400 546.700
A-U Alle economische activiteiten 25 001 t/m 75 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2020* 5.695 258.400 3.409.100
A-U Alle economische activiteiten 25 001 t/m 75 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2020* 15 600 213.400
A-U Alle economische activiteiten 75 001 t/m 170 000 m3 Totaal elektriciteit 2020* 5.040 554.900 3.690.600
A-U Alle economische activiteiten 75 001 t/m 170 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2020* 65 7.400 200
A-U Alle economische activiteiten 75 001 t/m 170 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2020* 230 24.700 7.100
A-U Alle economische activiteiten 75 001 t/m 170 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2020* 220 24.300 15.800
A-U Alle economische activiteiten 75 001 t/m 170 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2020* 490 50.600 74.500
A-U Alle economische activiteiten 75 001 t/m 170 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2020* 3.215 357.000 2.677.100
A-U Alle economische activiteiten 75 001 t/m 170 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2020* 20 2.400 915.900
A-U Alle economische activiteiten 170 001 t/m 1 000 000 m3 Totaal elektriciteit 2020* 3.520 1.343.100 5.823.800
A-U Alle economische activiteiten 170 001 t/m 1 000 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2020* 50 19.500 200
A-U Alle economische activiteiten 170 001 t/m 1 000 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2020* 80 25.900 2.400
A-U Alle economische activiteiten 170 001 t/m 1 000 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2020* 165 54.400 12.800
A-U Alle economische activiteiten 170 001 t/m 1 000 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2020* 310 125.300 44.600
A-U Alle economische activiteiten 170 001 t/m 1 000 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2020* 2.295 862.700 4.070.000
A-U Alle economische activiteiten 170 001 t/m 1 000 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2020* 85 45.400 1.693.900
A-U Alle economische activiteiten 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 Totaal elektriciteit 2020* 1.535 4.346.200 9.951.500
A-U Alle economische activiteiten 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2020* 25 . .
A-U Alle economische activiteiten 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2020* 20 62.500 500
A-U Alle economische activiteiten 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2020* 20 . .
A-U Alle economische activiteiten 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2020* 135 . .
A-U Alle economische activiteiten 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2020* 865 2.255.200 2.223.000
A-U Alle economische activiteiten 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2020* 230 868.600 7.705.900
A-U Alle economische activiteiten 10 000 001 m3 of meer Totaal elektriciteit 2020* 165 22.609.800 9.752.800
A-U Alle economische activiteiten 10 000 001 m3 of meer 0 t/m 10 000 kWh 2020* 5 . .
A-U Alle economische activiteiten 10 000 001 m3 of meer 10 001 t/m 50 000 kWh 2020* 5 302.900 100
A-U Alle economische activiteiten 10 000 001 m3 of meer 50 001 t/m 100 000 kWh 2020* 0 . .
A-U Alle economische activiteiten 10 000 001 m3 of meer 100 001 t/m 200 000 kWh 2020* 0 . .
A-U Alle economische activiteiten 10 000 001 m3 of meer 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2020* 35 6.978.900 116.500
A-U Alle economische activiteiten 10 000 001 m3 of meer 10 000 001 kWh of meer 2020* 85 9.698.600 9.635.700
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat het aantal adressen van bedrijven en instellingen met tenminste één elektriciteits- en/of aardgasaansluiting op het openbare net in Nederland. Tevens is de totale levering van aardgas/elektriciteit aan deze adressen opgenomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en verbruiksklasse.

Adressen van woningen zoals geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn hierbij uitgesloten. Ook zijn niet-gebouw gebonden elektriciteitsaansluitingen niet meegenomen. Hieronder vallen o.a. openbare verlichting, telecommasten en antennes, publieke elektrische laadpalen, (riool)pompen en gemalen, delfstofwinningsinstallaties, et cetera. Aardgasaansluitingen zijn altijd als gebouw gebonden aangenomen.

De aantallen zijn opgesplitst in verbruiksklasse op basis van het geleverde elektriciteit in kWh en/of aardgas in m3 aardgasequivalenten. De indeling naar verbruiksklasse is gebaseerd op het totaal geleverde elektriciteit en/of aardgas per adres.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2018

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met het verslagjaar 2019 zijn definitief, de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen in november 2021:
Gepubliceerd zijn de definitieve cijfers over 2019 en de voorlopige cijfers over 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal van 2022 worden de definitieve cijfers over 2020 en de voorlopige cijfers over 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Adressen
Adressen van bedrijven en instellingen met tenminste één elektriciteit en/of aardgasaansluiting in Nederland.

Bedrijven en instellingen:
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Voorbeelden zijn: kantoor, winkel, fabriek, school, sporthal en hotel.

Een bedrijf/instelling heeft geen woonfunctie, maar kan wel meerdere andere gebruiksfuncties hebben.
Geleverd aardgas
De hoeveelheid geleverde aardgas via het openbaar net gemeten in kubieke meters (m3) aardgasequivalenten. De leveringen komen uit de klantenbestanden van de netbeheerders.
Geleverde elektriciteit
De hoeveelheid geleverde elektriciteit via het openbaar net gemeten in kilowattuur (kWh). De leveringen komen uit de klantenbestanden van de netbeheerders. Eigen opwek via bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtekrachtinstallaties zijn niet inbegrepen.