Prognose immigratie en emigratie; leeftijd, 2020-2070

Prognose immigratie en emigratie; leeftijd, 2020-2070

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Immigratie (aantal) Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Mannen en Vrouwen Totaal 2020 210.629 151.812 58.817
Mannen en Vrouwen Totaal 2030 296.781 234.415 62.366
Mannen en Vrouwen Totaal 2040 293.245 239.640 53.605
Mannen en Vrouwen Totaal 2050 293.201 242.043 51.158
Mannen en Vrouwen Totaal 2060 294.215 244.388 49.827
Mannen en Vrouwen Totaal 2070 294.968 245.408 49.560
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2020 83.391 65.798 17.593
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2030 120.074 94.718 25.356
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2040 117.700 91.907 25.793
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2050 118.065 90.969 27.096
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2060 118.745 90.571 28.174
Mannen en Vrouwen 20 tot 30 jaar 2070 118.546 88.702 29.844
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2020 22.738 16.370 6.368
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2030 31.230 28.260 2.970
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2040 31.030 30.987 43
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2050 30.931 31.379 -448
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2060 30.645 31.278 -633
Mannen en Vrouwen 40 tot 50 jaar 2070 30.877 31.931 -1.054
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2020 4.018 4.458 -440
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2030 4.974 8.265 -3.291
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2040 4.614 8.936 -4.322
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2050 4.703 10.362 -5.659
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2060 4.931 11.562 -6.631
Mannen en Vrouwen 60 tot 70 jaar 2070 4.938 12.014 -7.076
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de buitenlandse migratie (immigratie, emigratie inclusief administratieve correcties en migratiesaldo inclusief administratieve correcties) onder de bevolking van Nederland naar geslacht en leeftijd (op 31 december).

Gegevens beschikbaar van 2020 tot en met 2070.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2020 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2023 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal immi- en emigranten.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland voor een termijn van minimaal vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.