Vruchtbaarheid; waarneming en prognose, lft en geboortegeneratie; 2020-2070

Vruchtbaarheid; waarneming en prognose, lft en geboortegeneratie; 2020-2070

Leeftijd (op 31 december) Volgorde van geboorte uit de moeder Geboortegeneratie vrouw Vruchtbaarheidcijfers (per vrouw)
Totaal Totaal 1935 2,49886
Totaal Totaal 1945 1,99651
Totaal Totaal 1955 1,86746
Totaal Totaal 1965 1,78494
Totaal Totaal 1975 1,78253
Totaal Totaal 1985 1,76628
Totaal Totaal 1995 1,70000
Totaal Totaal 2005 1,70000
Totaal Eerste kind 1935 0,88315
Totaal Eerste kind 1945 0,88313
Totaal Eerste kind 1955 0,82909
Totaal Eerste kind 1965 0,81890
Totaal Eerste kind 1975 0,83288
Totaal Eerste kind 1985 0,82200
Totaal Eerste kind 1995 0,78000
Totaal Eerste kind 2005 0,78000
Totaal Tweede kind 1935 0,78088
Totaal Tweede kind 1945 0,74664
Totaal Tweede kind 1955 0,67752
Totaal Tweede kind 1965 0,64871
Totaal Tweede kind 1975 0,64486
Totaal Tweede kind 1985 0,63369
Totaal Tweede kind 1995 0,62000
Totaal Tweede kind 2005 0,62000
Totaal Derde kind 1935 0,45633
Totaal Derde kind 1945 0,25081
Totaal Derde kind 1955 0,24883
Totaal Derde kind 1965 0,22598
Totaal Derde kind 1975 0,21992
Totaal Derde kind 1985 0,21982
Totaal Derde kind 1995 0,21000
Totaal Derde kind 2005 0,21000
Totaal Vierde of volgende kind 1935 0,37850
Totaal Vierde of volgende kind 1945 0,11593
Totaal Vierde of volgende kind 1955 0,11202
Totaal Vierde of volgende kind 1965 0,09135
Totaal Vierde of volgende kind 1975 0,08486
Totaal Vierde of volgende kind 1985 0,09077
Totaal Vierde of volgende kind 1995 0,09000
Totaal Vierde of volgende kind 2005 0,09000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) naar rangnummer uit de moeder en de geboortegeneratie van de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

De vruchtbaarheidscijfers bestaan gedeeltelijk uit waarnemingen, aangevuld met toekomstige verwachtingen van leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.

Gegevens beschikbaar: vanaf geboortegeneratie 1935

Status van de cijfers:
De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2019 waargenomen aantallen geboortes zijn definitief. Cijfers die zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van vruchtbaarheidscijfers zijn afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2020-2070. Dit betekent dat het totaal alle leeftijden gevuld is met waarnemingen tot en met geboortegeneratie 1969. De vruchtbaarheidscijfers per leeftijd zijn gevuld met waarnemingen tot geboortegeneratie 2019 min de leeftijd. Bijvoorbeeld, voor leeftijd 30 zijn de geboortegeneraties 1935 tot en met 1989 gebaseerd op waarnemingen; de geboortegeneraties daarna zijn gebaseerd op de prognose.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2020 tot 2070. In deze nieuwe tabel zijn de cijfers met betrekking tot geboortewaarnemingen tot en met 2019 verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2023 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de (prognose van de) vruchtbaarheidscijfers.

Toelichting onderwerpen

Vruchtbaarheidcijfers
Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer
Levendgeboren kinderen die uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar worden geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.

De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2016 waargenomen aantallen geboortes zijn definitief. Cijfers die zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van vruchtbaarheidscijfers zijn afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2017-2060. Dit betekent dat het totaal alle leeftijden gevuld is met waarnemingen tot en met geboortegeneratie 1966. De vruchtbaarheidscijfers per leeftijd zijn gevuld met waarnemingen tot geboortegeneratie 2016 min de leeftijd. Bijvoorbeeld, voor leeftijd 30 zijn de geboortegeneraties 1935 tot en met 1986 gebaseerd op waarnemingen; de geboortegeneraties daarna zijn gebaseerd op de prognose.