Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2020), '07-'19

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2020), '07-'19

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branche(SBI 2018) Perioden Regio's Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 Nederland 1.261,8 33,4 170,4
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2019* Nederland 1.291,5 34,3 196,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 Amsterdam 84,1 27,8 92,4
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2019* Amsterdam 86,3 . 102,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 Brunssum 1,3 24,9 74,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2019* Brunssum 1,3 . 82,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 Eindhoven 13,4 28,8 109,5
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2019* Eindhoven 13,7 . 132,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 's-Gravenhage (gemeente) 43,1 29,6 44,8
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2019* 's-Gravenhage (gemeente) 46,0 . 56,8
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 Groningen (gemeente) 12,9 28,6 96,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2019* Groningen (gemeente) 13,0 . 117,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 Pekela 0,6 24,6 89,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2019* Pekela 0,6 . 97,8
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 Rotterdam 40,0 29,2 47,7
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2019* Rotterdam 42,2 . 63,8
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 Rozendaal 0,2 59,8 427,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2019* Rozendaal 0,2 . 504,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 Urk 2,3 48,5 173,5
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2019* Urk 2,2 . 202,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 Utrecht (gemeente) 24,9 32,3 125,8
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2019* Utrecht (gemeente) 25,8 . 163,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per regio. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. De cijfers in deze tabel zijn verder uitgesplitst naar type zelfstandige en naar economische activiteit. Diverse niveaus van regionale indelingen zijn beschikbaar, van gemeente tot landsdeel.

Peildatum van doelpopulatie, vermogen, en gemeentelijke indeling is 1 januari van het verslagjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2019 .

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 27 oktober 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 27 juli 2021:
Gereviseerde cijfers over 2006 tot en met 2019 zijn toegevoegd. Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten, zijn de vermogenscijfers gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.