Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2020)

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2020)

Populatie Kenmerken van huishoudens Perioden Regio Particuliere huishoudens (x 1 000) Inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro) Inkomen Mediaan besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Nederland 7.823,9 30,8 27,5 44,4 36,5
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Aa en Hunze 11,1 32,3 29,4 47,1 41,4
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Aalsmeer 13,0 36,2 31,4 55,0 45,8
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Aalten 11,4 29,7 27,4 44,1 39,1
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Achtkarspelen 11,7 27,1 25,2 40,4 35,5
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Alblasserdam 8,1 30,7 27,6 46,3 39,8
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Almelo 32,6 27,2 24,6 39,2 32,9
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Almere 86,7 30,4 28,4 45,2 39,9
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Alphen-Chaam 4,1 34,5 31,3 52,5 45,7
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Amersfoort 68,3 32,5 29,6 47,5 40,3
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Appingedam 5,5 26,4 23,5 37,0 31,0
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Beek (L.) 7,3 31,3 28,9 45,0 39,1
Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens 2019* Borsele 9,5 31,7 29,1 47,3 41,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van huishoudens, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken van het huishouden en van de hoofdkostwinner. De populatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met bekend inkomen, waarbij studentenhuishoudens naar keuze kunnen worden uitgesloten. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2020.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers voor 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 oktober 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Inkomen
Het inkomen van particuliere huishoudens.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.
Mediaan besteedbaar inkomen
Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.