Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Migratieachtergrond Perioden Personen met aanspraken partnerpensioen (aantal) Totaal bruto verzekerd jaarbedrag Overlijden deelnemer vóór pensionering Partner ontvangt tot AOW-datum (x 1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 9.916.960 86.705.961
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 9.991.500 88.021.703
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 716.680 3.048.639
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 730.690 3.172.117
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 2.064.810 18.377.364
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 2.094.190 18.996.922
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 2.041.410 20.944.760
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 2.072.510 21.257.033
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 2.391.680 23.023.894
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 2.353.910 22.741.795
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 2.324.550 19.997.457
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 2.392.290 20.416.166
Totaal mannen en vrouwen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 297.650 1.302.150
Totaal mannen en vrouwen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 299.160 1.427.923
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 80.190 11.697
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 48.760 9.746
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 5.242.090 52.223.366
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 5.292.580 52.498.692
Mannen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 346.260 1.387.492
Mannen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 353.060 1.472.275
Mannen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 1.059.820 9.427.512
Mannen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 1.075.760 9.696.231
Mannen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 1.076.940 11.955.065
Mannen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 1.094.610 12.012.403
Mannen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 1.254.780 14.272.273
Mannen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 1.232.630 13.881.852
Mannen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 1.243.610 13.936.465
Mannen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 1.274.050 14.072.287
Mannen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 256.510 1.243.836
Mannen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 258.500 1.362.850
Mannen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 4.160 723
Mannen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 3.990 793
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 4.598.750 34.471.744
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 4.654.260 35.514.192
Vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 370.420 1.661.147
Vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 377.620 1.699.842
Vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 1.004.980 8.949.852
Vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 1.018.440 9.300.691
Vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 963.810 8.989.667
Vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 977.370 9.244.615
Vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 1.136.250 8.751.539
Vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 1.120.610 8.859.849
Vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 1.080.420 6.060.889
Vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 1.117.720 6.343.778
Vrouwen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 40.970 58.273
Vrouwen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 40.480 65.033
Vrouwen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal 2019** 1.900 378
Vrouwen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal 2020* 2.020 384
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:
- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).
- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.
- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Deze tabel geeft inzicht in de stand van het aantal personen met aanspraken op toekomstig partnerpensioen en het totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2017 en 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 december 2021
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2020;
- De cijfers van 2019 zijn gecorrigeerd (zie toelichting hieronder);
- De cijfers van 2018 zijn definitief gemaakt.

De cijfers van 2019 zijn per 31 december 2021 gecorrigeerd. Door deze correctie zijn de aantallen, en de bijbehorende bedragen, hoger geworden. De correctie is een verbetering van de cijfers. Een procesverbetering/kwaliteitsverbetering en toevoeging van data van twee, eerder ontbrekende, pensioenuitvoerders hebben geleid tot deze correctie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van het jaar 2021 worden in het vierde kwartaal 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Personen met aanspraken partnerpensioen
Aantal personen met partnerpensioenaanspraken

Het aantal personen met aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd partnerpensioen. Een aanspraak op partnerpensioen betekent dat de deelnemer aan de pensioenregeling in leven is. Indien de deelnemer overlijdt, zal de aanspraak worden omgezet naar een partnerpensioenuitkering voor het bedrag dat is verzekerd in de aanspraak.
Totaal bruto verzekerd jaarbedrag
Totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:

- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).

- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.

- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Overlijden deelnemer vóór pensionering
De verzekerde bruto jaarbedragen partnerpensioen onder deze noemer, komen tot uitkering indien de deelnemer overlijdt vóór zijn/haar pensionering (ingang ouderdomspensioen).
Partner ontvangt tot AOW-datum
Het jaarbedrag partnerpensioen dat zal worden uitgekeerd als de deelnemer voor zijn/haar pensioenleeftijd overlijdt. Eenmaal ingegaan zal het jaarbedrag uitgekeerd worden tot uiterlijk de AOW-datum* of eerder overlijden van de partner.

* De AOW-datum is een indicatie. Op mijnpensioenoverzicht.nl is voor individuele deelnemers te raadplegen tot welke leeftijd van de partner partnerpensioen is verzekerd. Deze leeftijd kan namelijk per pensioenregeling verschillen.