Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; pers. gegevens 2017-2021

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; pers. gegevens 2017-2021

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Migratieachtergrond Perioden Personen met aanspraken partnerpensioen (aantal) Totaal bruto verzekerd jaarbedrag Overlijden deelnemer vóór pensionering Partner ontvangt tot AOW-datum (x 1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 9.991.500 88.021.703
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 10.193.090 92.836.843
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 730.690 3.172.117
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 757.800 3.420.438
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 2.094.190 18.996.922
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 2.152.110 20.379.005
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 2.072.510 21.257.033
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 2.132.140 22.712.322
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 2.353.910 22.741.795
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 2.336.810 23.389.412
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 2.392.290 20.416.166
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 2.460.830 21.506.941
Totaal mannen en vrouwen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 299.160 1.427.923
Totaal mannen en vrouwen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 309.210 1.419.215
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 48.760 9.746
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 44.200 9.509
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 5.292.580 52.498.692
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 5.395.250 54.722.378
Mannen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 353.060 1.472.275
Mannen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 362.130 1.558.394
Mannen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 1.075.760 9.696.231
Mannen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 1.109.120 10.259.509
Mannen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 1.094.610 12.012.403
Mannen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 1.127.000 12.706.228
Mannen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 1.232.630 13.881.852
Mannen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 1.223.830 14.129.859
Mannen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 1.274.050 14.072.287
Mannen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 1.306.640 14.716.786
Mannen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 258.500 1.362.850
Mannen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 264.580 1.351.276
Mannen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 3.990 793
Mannen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 1.950 325
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 4.654.260 35.514.192
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 4.754.380 38.105.152
Vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 377.620 1.699.842
Vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 395.670 1.862.044
Vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 1.018.440 9.300.691
Vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 1.042.990 10.119.495
Vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 977.370 9.244.615
Vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 1.004.720 10.006.086
Vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 1.120.610 8.859.849
Vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 1.112.260 9.259.460
Vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 1.117.720 6.343.778
Vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 1.153.640 6.790.039
Vrouwen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 40.480 65.033
Vrouwen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 44.450 67.899
Vrouwen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal 2020 2.020 384
Vrouwen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal 2021* 650 128
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:
- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).
- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.
- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Deze tabel geeft inzicht in de stand van het aantal personen met aanspraken op toekomstig partnerpensioen en het totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers
De cijfers vanaf 2017 tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Personen met aanspraken partnerpensioen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen met aanspraken partnerpensioen
Aantal personen met partnerpensioenaanspraken

Het aantal personen met aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd partnerpensioen. Een aanspraak op partnerpensioen betekent dat de deelnemer aan de pensioenregeling in leven is. Indien de deelnemer overlijdt, zal de aanspraak worden omgezet naar een partnerpensioenuitkering voor het bedrag dat is verzekerd in de aanspraak.
Totaal bruto verzekerd jaarbedrag
Totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:

- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).

- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.

- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Overlijden deelnemer vóór pensionering
De verzekerde bruto jaarbedragen partnerpensioen onder deze noemer, komen tot uitkering indien de deelnemer overlijdt vóór zijn/haar pensionering (ingang ouderdomspensioen).
Partner ontvangt tot AOW-datum
Het jaarbedrag partnerpensioen dat zal worden uitgekeerd als de deelnemer voor zijn/haar pensioenleeftijd overlijdt. Eenmaal ingegaan zal het jaarbedrag uitgekeerd worden tot uiterlijk de AOW-datum* of eerder overlijden van de partner.

* De AOW-datum is een indicatie. Op mijnpensioenoverzicht.nl is voor individuele deelnemers te raadplegen tot welke leeftijd van de partner partnerpensioen is verzekerd. Deze leeftijd kan namelijk per pensioenregeling verschillen.