DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; migratieachtergrond

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Diagnosen GGZ Migratieachtergrond Perioden Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief Primaire diagnosen (per 100 000 inwoners)
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal 2017* 625
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Nederlandse achtergrond 2017* 466
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Met migratieachtergrond 2017* 1.118
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Westerse migratieachtergrond 2017* 661
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Niet-westerse migratieachtergrond 2017* 1.469
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Marokko 2017* 2.103
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Turkije 2017* 1.166
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Suriname 2017* 1.937
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2017* 1.910
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Overige niet-westerse migratieachterg... 2017* 1.042
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal 2017* 1.078
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Nederlandse achtergrond 2017* 981
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Met migratieachtergrond 2017* 1.453
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Westerse migratieachtergrond 2017* 1.060
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Niet-westerse migratieachtergrond 2017* 1.794
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Marokko 2017* 2.361
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Turkije 2017* 3.210
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Suriname 2017* 1.249
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2017* 863
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Overige niet-westerse migratieachterg... 2017* 1.236
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal 2017* 353
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Nederlandse achtergrond 2017* 281
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Met migratieachtergrond 2017* 580
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Westerse migratieachtergrond 2017* 421
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Niet-westerse migratieachtergrond 2017* 719
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Marokko 2017* 629
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Turkije 2017* 537
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Suriname 2017* 993
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2017* 839
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Overige niet-westerse migratieachterg... 2017* 643
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal 2017* 1.817
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Nederlandse achtergrond 2017* 1.687
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Met migratieachtergrond 2017* 2.243
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Westerse migratieachtergrond 2017* 1.806
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Niet-westerse migratieachtergrond 2017* 2.626
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Marokko 2017* 3.094
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Turkije 2017* 4.503
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Suriname 2017* 2.370
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2017* 1.981
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Overige niet-westerse migratieachterg... 2017* 1.798
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal personen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar de psychische aandoening waarvoor zorg in het verslagjaar is verleend. Het betreft alleen de zorg die is gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Dit betreft ambulante zorg en zorg met verblijf tot maximaal een jaar, voor personen van 18 jaar of ouder.
In de tabel zijn zowel personen weergegeven waarvoor de te selecteren diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als personen waarvoor deze diagnose als primaire óf nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: de tabel telt zowel het aantal personen waarbij een depressieve stoornis de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook personen waarbij een depressieve stoornis een bijkomende (neven)diagnose was die is geregistreerd omdat deze van invloed was op de behandeling.
Gegevens zijn weergegeven naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015 en 2016 zijn definitief. De cijfers van 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 6 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is een afgeslankte voortzetting van de oude tabel over DBC gefinancierde GGZ. Vanwege wijzigingen in de registratie is diagnose-informatie gereduceerd tot een aantal hoofdgroepen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Kwartaal 1 van 2021

Toelichting onderwerpen

Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief
Cliënten in de DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC, per 100 000 inwoners in de gekozen selectie.

DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg voor zover deze wordt gefinancierd in DBC's. Tot 2014 betreft dit de tweedelijns curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg. Na de hervorming in de GGZ, vanaf 2014, betreft dit de specialistische GGZ. Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.
Primaire diagnosen
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnosen uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.