DBC-gefinancierde GGZ; personen, hoofddiagnose; migratieachtergr.,2015-2021

DBC-gefinancierde GGZ; personen, hoofddiagnose; migratieachtergr.,2015-2021

Geslacht Leeftijd Diagnosen GGZ Migratieachtergrond Perioden Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief Primaire diagnosen (per 100 000 inwoners)
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal 2021 576
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Nederlandse achtergrond 2021 432
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Met migratieachtergrond 2021 966
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Marokko 2021 1.696
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Turkije 2021 1.034
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Suriname 2021 1.674
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 1.851
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal 2021 882
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Nederlandse achtergrond 2021 858
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Met migratieachtergrond 2021 990
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Marokko 2021 1.254
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Turkije 2021 1.685
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Suriname 2021 862
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 761
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal 2021 325
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Nederlandse achtergrond 2021 257
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Met migratieachtergrond 2021 512
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Marokko 2021 571
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Turkije 2021 453
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Suriname 2021 877
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 811
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal 2021 1.659
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Nederlandse achtergrond 2021 1.621
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Met migratieachtergrond 2021 1.785
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Marokko 2021 2.127
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Turkije 2021 2.607
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Suriname 2021 2.070
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 1.850
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal personen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar de psychische aandoening waarvoor zorg in het verslagjaar is verleend. Het betreft alleen de zorg die is gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Dit betreft ambulante zorg en zorg met verblijf tot maximaal een jaar, voor personen van 18 jaar of ouder.
In de tabel zijn zowel personen weergegeven waarvoor de te selecteren diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als personen waarvoor deze diagnose als primaire óf nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: de tabel telt zowel het aantal personen waarbij een depressieve stoornis de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook personen waarbij een depressieve stoornis een bijkomende (neven)diagnose was die is geregistreerd omdat deze van invloed was op de behandeling.

Gegevens zijn weergegeven naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond.
De laatste verslagjaren zijn gebaseerd op een minder volledig bestand en zijn daarmee minder betrouwbaar.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Omdat deze tabel binnenkort wordt gestopt vanwege het afsluiten van het DBC-systeem zal de nieuwe herkomstindeling niet in deze tabel worden toegepast.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2021

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 februari 2024:
- De voorlopige cijfers over 2020 en 2021 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet vanwege de overgang naar een nieuw financieringsmodel in de GGZ in 2022, het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet omdat het DBC systeem in de GGZ per 1 januari 2022 is afgeschaft. Naar verwachting zal er een nieuwe tabellenreeks starten op basis van het ZPM, zodra de gegevens daarvoor voldoende betrouwbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief
Cliënten in de DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC, per 100 000 inwoners in de gekozen selectie.

DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg voor zover deze wordt gefinancierd in DBC's. Tot 2014 betreft dit de tweedelijns curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg. Na de hervorming in de GGZ, vanaf 2014, betreft dit de specialistische GGZ. Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.
Primaire diagnosen
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnosen uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.