DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; migratieachtergrond

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Diagnosen GGZ Migratieachtergrond Perioden Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief Primaire diagnosen (per 100 000 inwoners)
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal 2019* 555
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Nederlandse achtergrond 2019* 424
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Met migratieachtergrond 2019* 932
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Marokko 2019* 1.674
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Turkije 2019* 960
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Suriname 2019* 1.617
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019* 1.694
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal 2019* 972
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Nederlandse achtergrond 2019* 933
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Met migratieachtergrond 2019* 1.137
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Marokko 2019* 1.540
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Turkije 2019* 2.119
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Suriname 2019* 982
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019* 815
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal 2019* 310
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Nederlandse achtergrond 2019* 252
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Met migratieachtergrond 2019* 482
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Marokko 2019* 523
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Turkije 2019* 412
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Suriname 2019* 763
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019* 709
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal 2019* 1.734
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Nederlandse achtergrond 2019* 1.692
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Met migratieachtergrond 2019* 1.891
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Marokko 2019* 2.214
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Turkije 2019* 3.185
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Suriname 2019* 2.170
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2019* 1.818
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal personen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar de psychische aandoening waarvoor zorg in het verslagjaar is verleend. Het betreft alleen de zorg die is gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Dit betreft ambulante zorg en zorg met verblijf tot maximaal een jaar, voor personen van 18 jaar of ouder.
In de tabel zijn zowel personen weergegeven waarvoor de te selecteren diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als personen waarvoor deze diagnose als primaire óf nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: de tabel telt zowel het aantal personen waarbij een depressieve stoornis de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook personen waarbij een depressieve stoornis een bijkomende (neven)diagnose was die is geregistreerd omdat deze van invloed was op de behandeling.
Gegevens zijn weergegeven naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers van 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 december 2021:
- 2018 is definitief gemaakt.
- 2019 is toegevoegd.

Wijzigingen per 19 maart 2021:
- De cijfers uit 2015 en 2016 zijn deels gecorrigeerd: bij zorgtrajecten die vóór 2015 al waren gestart zijn gedetailleerde primaire diagnoses voor somatoforme stoornissen en eetstoornissen niet altijd in de goede hoofddiagnosegroep ingedeeld maar in de Restgroep terechtgekomen. Dit heeft vooral effect op cijfers over 2015 en in mindere mate over 2016. Dit is nu gecorrigeerd. De overige cijfers zijn gelijk gebleven.
- 2017 is definitief gemaakt.
- 2018 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Afhankelijk van de volledigheid van geleverde data: Kwartaal 4 van 2022.

Toelichting onderwerpen

Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief
Cliënten in de DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC, per 100 000 inwoners in de gekozen selectie.

DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg voor zover deze wordt gefinancierd in DBC's. Tot 2014 betreft dit de tweedelijns curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg. Na de hervorming in de GGZ, vanaf 2014, betreft dit de specialistische GGZ. Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.
Primaire diagnosen
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnosen uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.