DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; migratieachtergrond

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Diagnosen GGZ Migratieachtergrond Perioden Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief Primaire diagnosen (per 100 000 inwoners)
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal 2018* 620
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Nederlandse achtergrond 2018* 465
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Met migratieachtergrond 2018* 1.087
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Westerse migratieachtergrond 2018* 631
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Niet-westerse migratieachtergrond 2018* 1.433
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Marokko 2018* 1.903
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Turkije 2018* 1.131
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Suriname 2018* 1.980
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2018* 2.000
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Overige niet-westerse migratieachterg... 2018* 1.035
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal 2018* 1.065
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Nederlandse achtergrond 2018* 984
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Met migratieachtergrond 2018* 1.374
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Westerse migratieachtergrond 2018* 1.057
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Niet-westerse migratieachtergrond 2018* 1.650
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Marokko 2018* 2.052
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Turkije 2018* 2.835
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Suriname 2018* 1.258
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2018* 856
Mannen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Overige niet-westerse migratieachterg... 2018* 1.175
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Totaal 2018* 346
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Nederlandse achtergrond 2018* 276
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Met migratieachtergrond 2018* 561
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Westerse migratieachtergrond 2018* 403
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Niet-westerse migratieachtergrond 2018* 697
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Marokko 2018* 574
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Turkije 2018* 485
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Suriname 2018* 963
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2018* 872
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd D Schizofrenie e.a. psychotische stoorn Overige niet-westerse migratieachterg... 2018* 651
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Totaal 2018* 1.862
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Nederlandse achtergrond 2018* 1.756
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Met migratieachtergrond 2018* 2.214
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Westerse migratieachtergrond 2018* 1.866
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Niet-westerse migratieachtergrond 2018* 2.513
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Marokko 2018* 2.814
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Turkije 2018* 4.143
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Suriname 2018* 2.474
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2018* 2.055
Vrouwen 18 tot 65 jaar, gestandaardiseerd E1 Depressieve stoornissen Overige niet-westerse migratieachterg... 2018* 1.727
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal personen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar de psychische aandoening waarvoor zorg in het verslagjaar is verleend. Het betreft alleen de zorg die is gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Dit betreft ambulante zorg en zorg met verblijf tot maximaal een jaar, voor personen van 18 jaar of ouder.
In de tabel zijn zowel personen weergegeven waarvoor de te selecteren diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als personen waarvoor deze diagnose als primaire óf nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: de tabel telt zowel het aantal personen waarbij een depressieve stoornis de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook personen waarbij een depressieve stoornis een bijkomende (neven)diagnose was die is geregistreerd omdat deze van invloed was op de behandeling.
Gegevens zijn weergegeven naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers van 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 maart 2021:
- De cijfers uit 2015 en 2016 zijn deels gecorrigeerd: bij zorgtrajecten die vóór 2015 al waren gestart zijn gedetailleerde primaire diagnoses voor somatoforme stoornissen en eetstoornissen niet altijd in de goede hoofddiagnosegroep ingedeeld maar in de Restgroep terechtgekomen. Dit heeft vooral effect op cijfers over 2015 en in mindere mate over 2016. Dit is nu gecorrigeerd. De overige cijfers zijn gelijk gebleven.
- 2017 is definitief gemaakt.
- 2018 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Afhankelijk van de volledigheid van geleverde data: Kwartaal 4 van 2021

Toelichting onderwerpen

Personen met DBC-gefinanc. GGZ, relatief
Cliënten in de DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC, per 100 000 inwoners in de gekozen selectie.

DBC-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg voor zover deze wordt gefinancierd in DBC's. Tot 2014 betreft dit de tweedelijns curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg. Na de hervorming in de GGZ, vanaf 2014, betreft dit de specialistische GGZ. Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.
Primaire diagnosen
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnosen uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.