Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, regio

Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, regio

Organisatie van overdracht Bestaande of nieuwe hulp Regio's Perioden Afgeronde casussen met overdracht (aantal)
Totaal Totaal Leeuwarden 2020* 665
Totaal Bestaande hulp Leeuwarden 2020* 340
Totaal Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* 305
Totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* 25
Cliëntsysteem/netwerk Totaal Leeuwarden 2020* .
Cliëntsysteem/netwerk Bestaande hulp Leeuwarden 2020* .
Cliëntsysteem/netwerk Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Cliëntsysteem/netwerk Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Gezondheidszorg: totaal Totaal Leeuwarden 2020* .
Gezondheidszorg: totaal Bestaande hulp Leeuwarden 2020* .
Gezondheidszorg: totaal Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Gezondheidszorg: totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Geestelijke gezondheidszorg: totaal Totaal Leeuwarden 2020* 60
Geestelijke gezondheidszorg: totaal Bestaande hulp Leeuwarden 2020* 55
Geestelijke gezondheidszorg: totaal Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Geestelijke gezondheidszorg: totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Kinderopvang Totaal Leeuwarden 2020* .
Kinderopvang Bestaande hulp Leeuwarden 2020* .
Kinderopvang Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Kinderopvang Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Onderwijs: totaal Totaal Leeuwarden 2020* .
Onderwijs: totaal Bestaande hulp Leeuwarden 2020* .
Onderwijs: totaal Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Onderwijs: totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Bureau Leerplicht Totaal Leeuwarden 2020* .
Bureau Leerplicht Bestaande hulp Leeuwarden 2020* .
Bureau Leerplicht Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Bureau Leerplicht Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Jeugdzorg: totaal Totaal Leeuwarden 2020* 255
Jeugdzorg: totaal Bestaande hulp Leeuwarden 2020* 205
Jeugdzorg: totaal Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* 45
Jeugdzorg: totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Justitie en veiligheid: totaal Totaal Leeuwarden 2020* 20
Justitie en veiligheid: totaal Bestaande hulp Leeuwarden 2020* 20
Justitie en veiligheid: totaal Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Justitie en veiligheid: totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
J en V: politie: totaal Totaal Leeuwarden 2020* .
J en V: politie: totaal Bestaande hulp Leeuwarden 2020* .
J en V: politie: totaal Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
J en V: politie: totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Leeuwarden 2020* 10
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Leeuwarden 2020* 10
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
J en V: reclassering Totaal Leeuwarden 2020* .
J en V: reclassering Bestaande hulp Leeuwarden 2020* .
J en V: reclassering Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
J en V: reclassering Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
J en V: anders Totaal Leeuwarden 2020* .
J en V: anders Bestaande hulp Leeuwarden 2020* .
J en V: anders Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
J en V: anders Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Anders: Veilig Thuis: andere regio Totaal Leeuwarden 2020* 20
Anders: Veilig Thuis: andere regio Bestaande hulp Leeuwarden 2020* .
Anders: Veilig Thuis: andere regio Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* 15
Anders: Veilig Thuis: andere regio Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk Totaal Leeuwarden 2020* .
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk Bestaande hulp Leeuwarden 2020* .
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Anders: anders Totaal Leeuwarden 2020* 340
Anders: anders Bestaande hulp Leeuwarden 2020* 90
Anders: anders Nieuwe hulp Leeuwarden 2020* 245
Anders: anders Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Leeuwarden 2020* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de overdracht van afgeronde casussen door de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de soort organisatie waarnaar de verantwoordelijkheid is overgedragen. Binnen één casus kunnen er op meerdere momenten één of meerdere betrokkenen zijn overgedragen aan één of meerdere organisaties. In de uitsplitsing naar de soort organisatie waaraan is overgedragen, telt elke casus maar maximaal één keer mee bij elke soort organisatie. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede half jaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste half jaar van 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 worden alle cijfers over 2020 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 april 2021:
- De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2020 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 worden eind oktober 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Afgeronde casussen met overdracht
De casussen die gedurende de verslagperiode zijn afgerond en waarbij ten minste één overdracht is geregistreerd.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.