Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig thuis-regio

Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig thuis-regio

Kenmerken adviezen/meldingen Regio's Perioden Gestarte adviezen (aantal) Ontvangen meldingen (aantal)
Beroep: medisch: verpleegkundige Nederland 2022* 1.935 1.575
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord-Nederland (LD) 2022* 175 65
Beroep: medisch: verpleegkundige Oost-Nederland (LD) 2022* 435 325
Beroep: medisch: verpleegkundige West-Nederland (LD) 2022* 915 810
Beroep: medisch: verpleegkundige Zuid-Nederland (LD) 2022* 410 375
Beroep: medisch: verpleegkundige Groningen (PV) 2022* 65 25
Beroep: medisch: verpleegkundige Fryslân (PV) 2022* 70 35
Beroep: medisch: verpleegkundige Drenthe (PV) 2022* 40 10
Beroep: medisch: verpleegkundige Overijssel (PV) 2022* 50 55
Beroep: medisch: verpleegkundige Flevoland (PV) 2022* 45 125
Beroep: medisch: verpleegkundige Gelderland (PV) 2022* 340 145
Beroep: medisch: verpleegkundige Utrecht (PV) 2022* 100 40
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord-Holland (PV) 2022* 210 335
Beroep: medisch: verpleegkundige Zuid-Holland (PV) 2022* 560 335
Beroep: medisch: verpleegkundige Zeeland (PV) 2022* 40 100
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord-Brabant (PV) 2022* 295 300
Beroep: medisch: verpleegkundige Limburg (PV) 2022* 115 75
Beroep: medisch: verpleegkundige Amsterdam-Amstelland (VT) 2022* 60 130
Beroep: medisch: verpleegkundige Brabant Noordoost (VT) 2022* 55 135
Beroep: medisch: verpleegkundige Drenthe (VT) 2022* 40 10
Beroep: medisch: verpleegkundige Flevoland (VT) 2022* 45 125
Beroep: medisch: verpleegkundige Fryslân (VT) 2022* 70 35
Beroep: medisch: verpleegkundige Gelderland-Midden (VT) 2022* 80 25
Beroep: medisch: verpleegkundige Gelderland-Zuid (VT) 2022* 185 55
Beroep: medisch: verpleegkundige Gooi en Vechtstreek (VT) 2022* 15 30
Beroep: medisch: verpleegkundige Groningen (VT) 2022* 65 25
Beroep: medisch: verpleegkundige Haaglanden (VT) 2022* 145 50
Beroep: medisch: verpleegkundige Hollands-Midden (VT) 2022* 90 155
Beroep: medisch: verpleegkundige IJsselland (VT) 2022* 20 30
Beroep: medisch: verpleegkundige Kennemerland (VT) 2022* 45 90
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord- en Midden Limburg (VT) 2022* 40 55
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord- en Oost-Gelderland (VT) 2022* 75 65
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord-Brabant Midden (VT) 2022* 120 105
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord-Holland Noord (VT) 2022* 60 55
Beroep: medisch: verpleegkundige Rotterdam-Rijnmond (VT) 2022* 275 30
Beroep: medisch: verpleegkundige Twente (VT) 2022* 30 25
Beroep: medisch: verpleegkundige Utrecht (VT) 2022* 100 40
Beroep: medisch: verpleegkundige West-brabant (VT) 2022* 35 30
Beroep: medisch: verpleegkundige Zaanstreek-Waterland (VT) 2022* 30 30
Beroep: medisch: verpleegkundige Zeeland (VT) 2022* 40 100
Beroep: medisch: verpleegkundige Zuid-Holland-Zuid (VT) 2022* 50 100
Beroep: medisch: verpleegkundige Zuid-Limburg (VT) 2022* 80 25
Beroep: medisch: verpleegkundige Zuidoost-Brabant (VT) 2022* 90 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de rol/functie van de adviesvrager/melder, diens organisatie en de vermoedelijke duur van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. De cijfers zijn per Veilig Thuis-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en heel 2022 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 25 april 2023:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en heel 2022 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 worden eind oktober 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.