Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig Thuis-regio

Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig Thuis-regio

Kenmerken adviezen/meldingen Regio's Perioden Gestarte adviezen (aantal) Ontvangen meldingen (aantal)
Beroep: medisch: verpleegkundige Nederland 2023* 2.100 1.940
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord-Nederland (LD) 2023* 170 110
Beroep: medisch: verpleegkundige Oost-Nederland (LD) 2023* 510 325
Beroep: medisch: verpleegkundige West-Nederland (LD) 2023* 940 940
Beroep: medisch: verpleegkundige Zuid-Nederland (LD) 2023* 485 560
Beroep: medisch: verpleegkundige Groningen (PV) 2023* 55 25
Beroep: medisch: verpleegkundige Fryslân (PV) 2023* 70 70
Beroep: medisch: verpleegkundige Drenthe (PV) 2023* 40 20
Beroep: medisch: verpleegkundige Overijssel (PV) 2023* 100 65
Beroep: medisch: verpleegkundige Flevoland (PV) 2023* 65 130
Beroep: medisch: verpleegkundige Gelderland (PV) 2023* 350 130
Beroep: medisch: verpleegkundige Utrecht (PV) 2023* 100 30
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord-Holland (PV) 2023* 255 360
Beroep: medisch: verpleegkundige Zuid-Holland (PV) 2023* 545 400
Beroep: medisch: verpleegkundige Zeeland (PV) 2023* 40 150
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord-Brabant (PV) 2023* 370 470
Beroep: medisch: verpleegkundige Limburg (PV) 2023* 115 90
Beroep: medisch: verpleegkundige Amsterdam-Amstelland (VT) 2023* 40 145
Beroep: medisch: verpleegkundige Brabant Noordoost (VT) 2023* . .
Beroep: medisch: verpleegkundige Drenthe (VT) 2023* 40 20
Beroep: medisch: verpleegkundige Flevoland (VT) 2023* 65 130
Beroep: medisch: verpleegkundige Friesland (VT) 2023* 70 70
Beroep: medisch: verpleegkundige Gelderland-Midden (VT) 2023* 75 15
Beroep: medisch: verpleegkundige Gelderland-Zuid (VT) 2023* 200 45
Beroep: medisch: verpleegkundige Gooi en Vechtstreek (VT) 2023* 15 25
Beroep: medisch: verpleegkundige Groningen (VT) 2023* 55 25
Beroep: medisch: verpleegkundige Haaglanden (VT) 2023* 150 45
Beroep: medisch: verpleegkundige Hollands-Midden (VT) 2023* 85 235
Beroep: medisch: verpleegkundige IJsselland (VT) 2023* 60 35
Beroep: medisch: verpleegkundige Kennemerland (VT) 2023* 50 100
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord- en Midden Limburg (VT) 2023* 35 45
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord- en Oost-Gelderland (VT) 2023* 75 70
Beroep: medisch: verpleegkundige Midden-Brabant (VT) 2023* 90 110
Beroep: medisch: verpleegkundige Noord-Holland Noord (VT) 2023* 110 55
Beroep: medisch: verpleegkundige Oost-Brabant (VT) 2023* 185 340
Beroep: medisch: verpleegkundige Rotterdam-Rijnmond (VT) 2023* 250 35
Beroep: medisch: verpleegkundige Twente (VT) 2023* 40 30
Beroep: medisch: verpleegkundige Utrecht (VT) 2023* 100 30
Beroep: medisch: verpleegkundige West-brabant (VT) 2023* 90 20
Beroep: medisch: verpleegkundige Zaanstreek-Waterland (VT) 2023* 35 30
Beroep: medisch: verpleegkundige Zeeland (VT) 2023* 40 150
Beroep: medisch: verpleegkundige Zuid-Holland-Zuid (VT) 2023* 60 90
Beroep: medisch: verpleegkundige Zuid-Limburg (VT) 2023* 85 45
Beroep: medisch: verpleegkundige Zuidoost-Brabant (VT) 2023* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de rol/functie van de adviesvrager/melder, diens organisatie en de vermoedelijke duur van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. De cijfers zijn per Veilig Thuis-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 april 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.