ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2020

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Via website of apps van eigen bedrijf (% van omzet) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Percentage omzet via online platforms. (% van omzet) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Omzet via online platforms Meer dan de helft omzet uit één platform (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 82 18 6 18 17 15 14 11 8 3
C Industrie 89 11 6 19 17 15 13 10 6 2
D-E Energie, water, afvalbeheer 89 11 9 9 9 7 4 3 3 1
F Bouwnijverheid 80 20 4 5 5 3 3 3 1 1
G Handel 89 11 8 35 33 30 27 22 17 5
H Vervoer en opslag 69 31 6 21 20 19 17 13 9 2
I Horeca 49 51 4 19 18 16 14 11 6 11
J Informatie en communicatie 91 9 5 16 14 13 12 10 8 2
K Financiële dienstverlening 86 14 5 21 16 16 15 13 11 1
L Verhuur en handel van onroerend goed 72 28 5 10 10 9 6 5 5 4
M Specialistische zakelijke diensten 82 18 4 9 8 7 6 4 4 1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 82 18 4 10 10 8 7 5 4 2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 83 17 6 7 6 6 5 4 4 0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 89 11 8 46 41 37 31 26 18 2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 86 14 8 29 26 24 23 15 11 4
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 81 19 4 15 12 10 8 5 4 2
19-21 Raffinaderijen en chemie 77 23 4 25 22 20 17 14 12 4
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 91 9 5 19 15 13 9 6 3 2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 97 3 7 10 10 9 8 6 3 1
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 92 8 6 19 16 13 11 8 6 3
28 Machine-industrie 90 10 5 13 13 12 12 8 4 1
29-30 Transportmiddelenindustrie 82 18 11 14 13 12 11 8 6 2
31-33 Overige industrie en reparatie 90 10 6 11 9 7 5 3 2 1
41-42 B&U en wegenbouw 80 20 2 4 4 3 3 2 0 0
43 Gespecialiseerde bouw 80 20 6 6 5 4 4 3 2 1
45 Autohandel en -reparatie 88 12 7 18 18 15 14 12 7 2
46 Groothandel en handelsbemiddeling 90 10 8 32 30 27 23 18 12 4
47 Detailhandel (niet in auto's) 88 12 9 46 44 40 37 32 28 9
55 Logiesverstrekking 50 50 4 50 49 46 42 36 22 29
56 Eet- en drinkgelegenheden 48 52 4 12 12 10 8 5 3 7
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 82 18 15 27 25 23 21 17 13 5
61 Telecommunicatie 92 8 13 33 33 33 33 33 21 1
62-63 IT- en informatiedienstverlening 94 6 4 13 12 11 10 8 7 1
6419-6492 Banken 96 4 3 14 10 10 10 8 8 1
651-652 Verzekeringen 91 9 12 34 27 25 21 18 15 5
6612-6619 Financiële advisering 73 27 3 19 16 16 16 15 11 0
68 Verhuur en handel van onroerend goed 72 28 5 10 10 9 6 5 5 4
69-70 Juridisch en managementadvies 77 23 3 8 7 6 5 4 4 0
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 74 26 2 6 5 3 3 3 2 2
72 Research 99 1 7 8 7 6 5 4 3 0
73 Reclamewezen en marktonderzoek 75 25 5 12 11 11 10 6 6 2
74-75 Overige professionele diensten 97 3 6 20 19 16 13 9 6 1
77 Verhuur van roerende goederen 92 8 6 24 22 21 19 14 7 1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 79 21 2 5 5 4 4 3 2 0
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 80 20 12 48 44 40 33 28 22 10
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 80 20 5 11 10 8 7 4 3 3
86 Gezondheidszorg 78 22 6 7 7 6 5 5 5 0
87-88 Verzorging en welzijn 86 14 5 6 6 5 5 4 3 0
951 Reparatie van computers en telecom 24 76 5 12 4 4 4 4 0 5
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 91 9 5 15 14 12 12 8 4 1
69-71 Management- en technisch advies 76 24 3 7 6 5 5 4 3 1
73-75 Reclame, design, overige diensten 86 14 5 15 14 13 11 7 6 1
78-82 Overige zakelijke dienstverlening 80 20 4 9 8 7 6 4 3 2
ICT-sector 90 10 5 16 15 13 12 10 9 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 13 januari 2021:
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verdeling omzet website of app
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps naar eigen bedrijf en platform
Via website of apps van eigen bedrijf
Percentage omzet behaald via de website of apps van uw eigen bedrijf.
Percentage omzet via online platforms.
Percentage van de omzet uit orders ontvangen via een website of app van een ander bedrijf, oftewel een online platform (voorbeelden: booking.com, bol.com, thuisbezorgd.nl, kieskeurig.nl, werkspot.nl)
Verdeling van omzet
Verdeling van omzet uit verkoop via ecommerce
Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet minder is dan 1% maar meer dan 0% van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 1% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 2% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 5% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 25% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 50% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Omzet via online platforms
In deze sectie wordt een onderscheid gemaakt tussen de omzet behaald via de eigen website of app van een bedrijf en de website of app van een ander bedrijf, ook wel aangeduid als online platform. Online platformen brengen aanbieders van goederen en diensten in contact met (potentiële) klanten en ondersteunen eventueel transacties. Voorbeelden van online platforms zijn booking.com, bol.com, thuisbezorgd.nl, kieskeurig.nl, werkspot.nl, etc. Een website of app in eigen beheer wordt dus niet gezien als een online platform.
Meer dan de helft omzet uit één platform
Bedrijven met meer dan twee platformen waarbij meer dan de helft van de omzet uit slechts één platform kwam