ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2020

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Facturen Verzonden facturen Factuur verzonden aan Andere bedrijven (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling naar afnemer Bedrijven (% van omzet via website/app)
Totaal C-N en Q 85 91 46
C Industrie 89 96 67
D-E Energie, water, afvalbeheer 84 96 43
F Bouwnijverheid 80 95 65
G Handel 87 92 43
H Vervoer en opslag 78 93 65
I Horeca 80 82 20
J Informatie en communicatie 88 97 60
K Financiële dienstverlening 81 80 36
L Verhuur en handel van onroerend goed 91 91 17
M Specialistische zakelijke diensten 86 94 50
N Verhuur en overige zakelijke diensten 77 95 52
Q Gezondheids- en welzijnszorg 91 74 24
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 88 92 58
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 84 96 43
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 86 97 73
19-21 Raffinaderijen en chemie 98 97 68
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 91 97 54
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 90 97 88
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 93 97 54
28 Machine-industrie 90 100 93
29-30 Transportmiddelenindustrie 86 94 61
31-33 Overige industrie en reparatie 84 96 62
41-42 B&U en wegenbouw 81 95 66
43 Gespecialiseerde bouw 80 95 64
45 Autohandel en -reparatie 89 94 54
46 Groothandel en handelsbemiddeling 88 97 68
47 Detailhandel (niet in auto's) 83 85 17
55 Logiesverstrekking 90 92 19
56 Eet- en drinkgelegenheden 78 80 20
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 93 97 34
61 Telecommunicatie 96 100 55
62-63 IT- en informatiedienstverlening 87 96 70
6419-6492 Banken 82 78 62
651-652 Verzekeringen 93 82 21
6612-6619 Financiële advisering 77 82 33
68 Verhuur en handel van onroerend goed 91 91 17
69-70 Juridisch en managementadvies 87 93 36
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 83 95 57
72 Research 95 87 76
73 Reclamewezen en marktonderzoek 84 95 68
74-75 Overige professionele diensten 84 93 43
77 Verhuur van roerende goederen 86 95 34
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 71 94 66
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 93 85 42
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 83 97 55
86 Gezondheidszorg 90 80 35
87-88 Verzorging en welzijn 92 69 16
951 Reparatie van computers en telecom 90 100 69
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 91 99 77
69-71 Management- en technisch advies 85 94 42
73-75 Reclame, design, overige diensten 84 94 56
78-82 Overige zakelijke dienstverlening 77 95 56
ICT-sector 89 96 71
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 13 januari 2021
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Facturen
Er zijn twee soorten elektronische facturen: 1) E-facturen geschikt voor automatische verwerking, zoals Electronic Data Interchange (EDI), XML, UBL, en 2) facturen in elektronische vorm niet geschikt voor automatische verwerking, zoals facturen in een e-mail of als e-mailbijlagen in de vorm van een PDF-bestand.
Verzonden facturen
Facturen die in elektronische dan wel papieren vorm verstuurd zijn
Factuur verzonden aan
Instanties waaraan facturen in elektronische dan wel papieren vorm verstuurd zijn
Andere bedrijven
E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen
Verdeling naar afnemer
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps naar afnemer
Bedrijven
Percentage elektronische verkoop via website aan bedrijven