ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor E-mail (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Office software (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Opslag databases (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Bestanden opslaan (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Boekhouding software (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Klantbeheer software (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt voor Rekenkracht (% van bedrijven) Clouddiensten Type clouddiensten Gedeelde servers (% van bedrijven) Clouddiensten Type clouddiensten Server uitsluitend voor bedrijf (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 67 52 49 52 54 56 42 22 50 32
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 50 40 36 41 41 38 29 15 38 22
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 76 58 58 57 62 50 46 32 56 49
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 58 47 43 47 48 43 39 22 43 29
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 87 68 69 67 75 55 41 44 65 62
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 74 59 57 62 64 54 51 35 50 45
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 68 53 51 53 55 55 43 24 51 35
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 54 43 39 44 44 40 33 18 40 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 13 januari 2021:
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Clouddiensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Clouddiensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Clouddiensten gebruikt
Bedrijven die betaalde clouddiensten gebruiken
Clouddiensten gebruikt voor
Bedrijven die clouddiensten gebruiken voor de volgende doeleinden:
E-mail
E-mail als clouddienst
Office software
Office software, zoals tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s als clouddienst
Opslag databases
Opslag (hosting) van databases van het bedrijf als clouddienst
Bestanden opslaan
Bestanden opslaan als clouddienst
Boekhouding software
Software voor boekhouding of financieel beheer als clouddienst
Klantbeheer software
Software om informatie over klanten te beheren (ook wel Customer Relationship Management of CRM software) als clouddienst
Rekenkracht
Rekenkracht om software te draaien als clouddienst
Type clouddiensten
Het type servers van de betaalde clouddiensten die bedrijven gebruikten geleverd worden
Gedeelde servers
Gedeelde servers, niet uitsluitend gereserveerd voor het bedrijf
Server uitsluitend voor bedrijf
Servers uitsluitend gereserveerd voor het bedrijf