ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

Bedrijfsgrootte Artificial Intelligence Aantal AI-Technologieën Gebruikt één of meer AI-technologieën (% van bedrijven) Artificial Intelligence Aantal AI-Technologieën Gebruikt twee of meer AI-technologieën (% van bedrijven) Artificial Intelligence Aantal AI-Technologieën Gebruikt drie of meer AI-technologieën (% van bedrijven) Artificial Intelligence Aantal AI-Technologieën Gebruikt vier of meer AI-technologieën (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Spraakherkenning (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Virtual agents of chatbots (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Data mining (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Patroon- of gezichtsherkenning (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Service robots of autonome voertuigen (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Robot-ondersteunde procesautomatisering (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Machine learning (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Deeplearning (% van bedrijven) Artificial Intelligence Welke AI-Technologieën Andere AI-technologieën (% van bedrijven)
10 of meer werkzame personen 13 7 4 2 3 3 2 4 2 4 6 3 3
10 tot 20 werkzame personen 8 4 2 1 2 2 1 2 1 2 4 2 2
20 tot 50 werkzame personen 12 6 4 2 2 3 2 4 1 4 5 3 3
50 tot 100 werkzame personen 17 9 5 3 3 4 3 5 1 6 7 4 3
100 tot 250 werkzame personen 24 13 8 5 5 5 5 7 4 10 11 6 5
250 tot 500 werkzame personen 35 21 13 9 9 10 8 11 7 16 15 10 10
500 of meer werkzame personen 48 34 23 15 22 16 12 17 9 22 25 16 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 13 januari 2021:
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - acties te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Deze AI-systemen kunnen volledig op software gebaseerd zijn (bijvoorbeeld spraak- en gezichtsherkenningssystemen) maar ook embedded in apparaten (bijv. zelfstandige robots zoals zelfrijdende auto's, autonome drones, autonome magazijnsysteem, etc).
Aantal AI-Technologieën
Verdeling van het aantal AI-technologieën dat een bepaald type bedrijven gebruikt heeft
Gebruikt één of meer AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt één of meer AI-technologieën uit de gevraagde lijst.
Gebruikt twee of meer AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt twee of meer AI-technologieën uit de gevraagde lijst.
Gebruikt drie of meer AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt drie of meer AI-technologieën uit de gevraagde lijst.
Gebruikt vier of meer AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt vier of meer AI-technologieën uit de gevraagde lijst.
Welke AI-Technologieën
Welk type AI-technologieën hebben bedrijven gebruikt.
Spraakherkenning
Het bedrijf gebruikt technologieën die gesproken taal omzetten in machinaal leesbare vorm.
Virtual agents of chatbots
Het bedrijf gebruikt technologieën die taken uitvoeren op basis van geschreven of gesproken instructies.
Data mining
Het bedrijf gebruikt technologieën die data analyse uitvoeren van natuurlijke taal (mensentaal).
Patroon- of gezichtsherkenning
Het bedrijf gebruikt technologieën die op basis van patronen objecten of beelden identificeren.
Service robots of autonome voertuigen
Het bedrijf gebruikt technologieën die zelfstandig beslissingen nemen op basis van hun omgeving.
Robot-ondersteunde procesautomatisering
Het bedrijf gebruikt technologieën die verschillende werkstromen automatiseren of helpen bij het nemen van beslissingen.
Machine learning
Het bedrijf gebruikt technologieën die data-analyse uitvoeren door het gebruik van zelf-lerende algoritmes.
Deeplearning
Het bedrijf gebruikt technologieën die data-analyse uitvoeren door het gebruik van deep-learning methodieken.
Andere AI-technologieën
Het bedrijf gebruikt andere AI-technologieën.