ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

Bedrijfsgrootte Personeel en ICT Personeel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel en ICT Personeel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel en ICT Telewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICT Telewerk komt voor (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-vacatures lastig te vullen (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst ICT-specialisten in loondienst (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst Uitvoer ICT-werkzaamheden Externe leverancier (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst Uitvoer ICT-werkzaamheden Eigen personeel (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst Uitvoer ICT-werkzaamheden Eigen personeel en externe leverancier (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst Cursussen ICT-cursus aan ICT-specialisten (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst Cursussen ICT-cursus aan overig personeel (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, vast (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Mobiel internet verstrekt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Personeel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data analyses gebruikt (% van bedrijven) Big Data-analyse Big-data verkocht aan derden (% van bedrijven) Big Data-analyse Big-data gekocht van derden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door interne oorzaak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door aanval van buiten (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verkoop via e-commerce (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Omzet via online platforms Aantal platforms gebruikt Via één (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Omzet via online platforms Aantal platforms gebruikt Via twee (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Omzet via online platforms Aantal platforms gebruikt Via drie of meer (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen 79 76 37 58 5 3 12 45 42 14 6 8 93 47 35 40 20 0 1 29 7 20 4 2 2
2 tot 250 werkzame personen 77 74 33 58 4 3 11 45 42 13 5 8 93 47 32 40 19 0 1 28 7 20 4 2 2
2 werkzame personen 85 83 33 48 1 1 6 36 57 7 2 3 91 41 32 30 15 0 0 19 5 16 3 2 1
3 tot 5 werkzame personen 79 77 29 53 3 2 9 45 43 11 3 6 92 40 26 38 19 0 1 28 6 21 6 1 2
5 tot 10 werkzame personen 77 75 30 61 4 3 11 51 34 15 5 9 94 46 26 44 21 0 1 33 7 22 4 2 3
10 tot 20 werkzame personen 76 74 30 68 5 4 12 58 26 16 6 11 94 56 28 46 22 0 1 36 8 21 3 2 3
20 tot 50 werkzame personen 74 71 32 80 10 7 23 53 21 26 14 19 95 71 32 56 26 1 2 44 10 25 3 1 3
50 tot 100 werkzame personen 75 72 34 90 16 11 41 44 21 35 27 33 97 82 35 58 33 1 3 52 11 27 2 1 4
100 tot 250 werkzame personen 77 74 36 94 28 17 62 27 22 51 44 43 98 89 38 69 42 1 4 55 13 34 2 1 4
250 tot 500 werkzame personen 77 74 39 97 49 31 75 19 18 63 61 58 98 93 38 77 50 1 6 61 16 38 2 2 4
500 of meer werkzame personen 82 79 42 98 62 47 84 13 15 72 75 68 99 95 38 88 60 3 10 68 23 36 1 2 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 15 december 2020:
Vanwege een fout bij het uploaden van de data bij deze tabel, kloppen de cijfers vanaf het onderwerp 'Telewerkers' niet. Dit is in deze versie hersteld.

Wijzigingen per 13 januari 2021:
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Werkzame personen die werk verrichten met behulp van een computer
Personeel dat werkt met internet
Werkzame personen die voor het eigen werk geregeld een computer met toegang tot het internet gebruiken
Telewerkers
Het gaat om werkzame personen die regelmatig buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Telewerk komt voor
Het gaat om bedrijven met medewerkers die regelmatig buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerkers toegang hebben tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Vacatures ICT-specialisten
Bedrijven die in 2019 vacatures voor ICT-specialisten hadden
ICT-pers. aangenomen/willen aannemen
Het gaat om bedrijven die in 2019 personeel aangenomen hebben, of hebben willen aannemen, voor functies waarvoor specifieke ICT-vaardigheden vereist waren. Het gaat hierbij om vaardigheden gericht op onderhoud en ontwikkeling van ICT-systemen.
ICT-vacatures lastig te vullen
Bedrijven die in 2019 vacatures voor ICT-specialisten hadden, die moeilijk te vervullen waren
ICT-specialisten in dienst
ICT-specialisten in loondienst
Bedrijven die in 2019 één of meer ICT-specialisten in dienst hadden
Uitvoer ICT-werkzaamheden
Uitvoerders in 2019 van het ICT-werk binnen het bedrijf
Externe leverancier
Eigen personeel
Eigen personeel en externe leverancier
Cursussen
Wie kregen ICT-cursussen
ICT-cursus aan ICT-specialisten
Bedrijven die aan ICT-specialisten in 2019 opleidingen of cursussen aanboden, om hun ICT-vaardigheden verder te ontwikkelen
ICT-cursus aan overig personeel
Bedrijven die het personeel, anders dan ICT-specialisten, in 2019 opleidingen of cursussen aanboden, om hun ICT-vaardigheden verder te ontwikkelen
Toegang en gebruik internet
Vaste Internetverbinding
Vaste internetverbinding wil zeggen een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel. (A/S/V)DSL betekent (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Internet, vast
Bedrijven met een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line
Mobiel Internet
Het gaat om bedrijven met mobiel breedbandinternet zoals 3G (UMTS) of 4G via een draagbare computer, tablet en/of via een mobiele telefoon (smartphone). Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, telt deze apparatuur niet mee.
Mobiel internet verstrekt
Bedrijf verstrekt draagbare apparaten met mobiel internet aan de werkzame personen voor hun werk.
Personeel dat werkt met mobiel internet
Het gaat om werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers, tablets of smartphones, waarmee voor het werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet. Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
Clouddiensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Clouddiensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Clouddiensten gebruikt
Bedrijven die betaalde clouddiensten gebruiken
Big Data-analyse
Met 'big data' wordt hier bedoeld informatie die wordt gegenereerd uit elektronische activiteiten van gebruikers, en uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die voortkomen uit het gebruik van sociale media, en uit productieprocessen in een bedrijf.
Big data hebben meestal kenmerken zoals:
- Grote hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd zijn gegenereerd; - Grote diversiteit van de gegevens doordat er verschillende indelingen van complexe data bestaan, gestructureerd of ongestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens in de vorm van tekst, video, afbeeldingen, spraak, documenten, sensorgegevens, activiteitenlogboeken, 'click streams', en coördinaten; - Hoge omloopsnelheid, de data worden in hoge snelheid gegenereerd, beschikbaar gesteld en gewijzigd.
Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.
Big data analyses gebruikt
Het gaat om bedrijven die big data analyses gebruikt hebben. De analyses kunnen zelf uitgevoerd zijn of door een extern bedrijf uitgevoerd zijn.
Big-data verkocht aan derden
Bedrijf heeft (toegang tot) zelf verzamelde big-data verkocht aan derden.
Big-data gekocht van derden
Bedrijf heeft (toegang tot) big-data gekocht die door derden verzameld is.
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2019, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of onbedoeld toedoen van eigen personeel.
Incident door interne oorzaak
Bedrijven waarbij een of meerdere onbedoelde ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2019, zoals incidenten door onopzettelijk toedoen van eigen personeel of incidenten door een hardware of systeem fout.
Incident door aanval van buiten
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2019 veroorzaakt door een aanval van buitenaf
E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Omzet via online platforms
In deze sectie wordt een onderscheid gemaakt tussen de omzet behaald via de eigen website of app van een bedrijf en de website of app van een ander bedrijf, ook wel aangeduid als online platform. Online platformen brengen aanbieders van goederen en diensten in contact met (potentiële) klanten en ondersteunen eventueel transacties. Voorbeelden van online platforms zijn booking.com, bol.com, thuisbezorgd.nl, kieskeurig.nl, werkspot.nl, etc. Een website of app in eigen beheer wordt dus niet gezien als een online platform.
Aantal platforms gebruikt
Aantal platformen gebruikt om orders te ontvangen of om diensten te verkopen
Via één
Via twee
Via drie of meer