ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

Bedrijfsgrootte Personeel en ICT Personeel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel en ICT Personeel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel en ICT Telewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICT Telewerk komt voor (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-vacatures lastig te vullen (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst ICT-specialisten in loondienst (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst Uitvoer ICT-werkzaamheden Externe leverancier (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst Uitvoer ICT-werkzaamheden Eigen personeel (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst Uitvoer ICT-werkzaamheden Eigen personeel en externe leverancier (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst Cursussen ICT-cursus aan ICT-specialisten (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-specialisten in dienst Cursussen ICT-cursus aan overig personeel (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Beschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Online bestellen, boeken of reserveren (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Productaanpassing door klant (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Bestelling online volgen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Klantspecifieke info voor de bezoeker (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Verwijzing naar sociale media (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Anti-virussoftware (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Beleid voor sterke wachtwoorden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Updaten software/besturingssysteem (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Authenticatie via soft- of hardwaretoken (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Gegevens op andere fysieke locatie (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Network access control (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen VPN internetgebruik buiten het bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Logbestanden voor analyse incidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Risicoanalyses (% van bedrijven) ICT-veiligheid Uitvoering ICT-werkzaamheden Uitbesteed aan extern bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Uitvoering ICT-werkzaamheden Eigen personeel (% van bedrijven) ICT-veiligheid Uitvoering ICT-werkzaamheden Eigen personeel en extern bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door aanval van buiten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Uitval ICT-dienst door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Uitval ICT-dienst door aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data; aanval van buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Onthulling gegevens door ICT-inbraak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Onthulling door intern incident (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten incident aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Uitval ICT-dienst door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Uitval ICT-dienst door aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data; aanval buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Onthulling door ICT-inbraak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Onthulling door intern incident (% van bedrijven) ICT-veiligheid Informatiebronnen cyberdreiging Gezocht naar meldingen cyberdreigingen (% van bedrijven) ICT-veiligheid Informatiebronnen cyberdreiging Digital Trust Center Bekend met DTC (% van bedrijven) ICT-veiligheid Informatiebronnen cyberdreiging Digital Trust Center DTC-website als bron gebruikt (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen 79 76 37 58 5 3 12 44 42 14 6 8 71 58 26 5 8 21 39 89 68 84 46 39 71 37 36 38 28 29 44 47 9 31 7 27 5 4 2 2 2 11 3 10 2 1 1 0 1 8 8 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 15 december 2020
Vanwege een fout bij het uploaden van de data bij deze tabel, kloppen de cijfers vanaf het onderwerp 'Telewerkers' niet. Dit is in deze versie hersteld.

Wijzigingen per 13 januri 2021
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Werkzame personen die werk verrichten met behulp van een computer
Personeel dat werkt met internet
Werkzame personen die voor het eigen werk geregeld een computer met toegang tot het internet gebruiken
Telewerkers
Het gaat om werkzame personen die regelmatig buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Telewerk komt voor
Het gaat om bedrijven met medewerkers die regelmatig buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerkers toegang hebben tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Vacatures ICT-specialisten
Bedrijven die in 2019 vacatures voor ICT-specialisten hadden
ICT-pers. aangenomen/willen aannemen
Het gaat om bedrijven die in 2019 personeel aangenomen hebben, of hebben willen aannemen, voor functies waarvoor specifieke ICT-vaardigheden vereist waren. Het gaat hierbij om vaardigheden gericht op onderhoud en ontwikkeling van ICT-systemen.
ICT-vacatures lastig te vullen
Bedrijven die in 2019 vacatures voor ICT-specialisten hadden, die moeilijk te vervullen waren
ICT-specialisten in dienst
ICT-specialisten in loondienst
Bedrijven die in 2019 één of meer ICT-specialisten in dienst hadden
Uitvoer ICT-werkzaamheden
Uitvoerders in 2019 van het ICT-werk binnen het bedrijf
Externe leverancier
Eigen personeel
Eigen personeel en externe leverancier
Cursussen
Wie kregen ICT-cursussen
ICT-cursus aan ICT-specialisten
Bedrijven die aan ICT-specialisten in 2019 opleidingen of cursussen aanboden, om hun ICT-vaardigheden verder te ontwikkelen
ICT-cursus aan overig personeel
Bedrijven die het personeel, anders dan ICT-specialisten, in 2019 opleidingen of cursussen aanboden, om hun ICT-vaardigheden verder te ontwikkelen
Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Website bevat
Bedrijven met website die de volgende items bevatten:
Beschrijvingen van producten, prijslijst
Bedrijven met een website waarop beschrijvingen van goederen/diensten of prijslijsten staan
Online bestellen, boeken of reserveren
Bedrijven met een website die de mogelijkheid biedt om online te bestellen, te boeken of te reserveren.
Productaanpassing door klant
Bedrijven met een website die klanten de mogelijkheid biedt zelf hun product (goederen of diensten) te ontwerpen of aan te passen
Bestelling online volgen
Bedrijven met een website die de mogelijkheid biedt een bestelling online te volgen, of met informatie over de status van een bestelling
Klantspecifieke info voor de bezoeker
Bedrijven met een website met klantspecifieke informatie voor reguliere bezoekers
Verwijzing naar sociale media
Bedrijven met een website met verwijzingen of links naar pagina's van het bedrijf op sociale media
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Anti-virussoftware
Het gebruik van antivirussoftware betreft zowel gratis als betaalde software.
Beleid voor sterke wachtwoorden
Wachtwoorden die ten minste acht gemengde karakters hebben, die veranderd moeten worden na een bepaalde periode en/of naar aanleiding van bijvoorbeeld een ICT-veiligheidsincident, en die versleuteld worden verstuurd en opgeslagen
Updaten software/besturingssysteem
Up-to-date houden van de software en het besturingssysteem
Authenticatie via soft- of hardwaretoken
Het gaat om identificatie en authenticatie van gebruikers via software of hardware-tokens om toegang te krijgen tot de ICT-systemen (oftewel twee-factor authenticatie), bijvoorbeeld via smartcards, USB-beveiligingssleutels of mobiele telefoons (eenmalige inlogcodes via SMS of app).
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Gegevens op andere fysieke locatie
Het gaat om het op een andere fysieke locatie bewaren van (reserve)gegevens (offsite data-backup). Opslag in de cloud telt ook mee.
Network access control
Alleen apparaten die voldoen aan bepaalde eisen krijgen toegang tot het bedrijfsnetwerk, bijvoorbeeld alleen apparaten die de laatste update van een besturingssysteem hebben geïnstalleerd.
VPN internetgebruik buiten het bedrijf
Het gaat om het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) bij internetgebruik buiten het eigen bedrijf. Een VPN zorgt ervoor dat alle internetverkeer tussen de gebruiker en de VPN-server wordt versleuteld. Daardoor kan het verkeer niet worden afgeluisterd, en kan de inhoud van bezochte websites niet worden gemanipuleerd door kwaadwillenden (bijv. man-in-the-middle-aanvallen).
Logbestanden voor analyse incidenten
Logbestanden opslaan om incidenten achteraf te analyseren
Methodes voor beoordelen ICT-veiligheid
Het gaat om methodes om de ICT-veiligheid in het bedrijf te kunnen beoordelen, zoals de veiligheidsmaatregelen laten controleren door derden, of tests uitvoeren. Voorbeelden zijn: penetration testing (pen test), red teaming, ethisch hacken, back-up systemen testen of gesimuleerde ICT-veiligheidsincidenten zoals phishing-emails versturen. Dergelijke tests worden uitgevoerd om op een veilige manier kwetsbaarheden in ICT-systemen op te sporen.
Risicoanalyses
Periodiek beoordelen wat de kans is dat het bedrijf wordt getroffen door een incident, en wat daarvan de mogelijke gevolgen zouden zijn
Uitvoering ICT-werkzaamheden
Uitvoerenden binnen het bedrijf van ICT-veiligheid gerelateerde zaken (zoals veiligheidstesten, ICT-veiligheidstrainingen, oplossen van ICT-veiligheidsincidenten)
Uitbesteed aan extern bedrijf
Eigen personeel
Eigen personeel en extern bedrijf
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen onderstaande ICT-veiligheidsincidenten voor in het bedrijf?
Incident opgetreden
Het gaat om bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2019. Dit kunnen zowel onbedoelde incidenten als incidenten door een aanval van kwaadwillenden zijn.
Incident door aanval van buiten
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2019 veroorzaakt door een aanval van buitenaf
Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen de volgende oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten voor in het bedrijf?
Uitval ICT-dienst door veiligheidsinc.
Het gaat om bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zoals een storing in hardware of software zijn opgetreden in 2019. Een aanval door kwaadwillenden valt hier niet onder.
Uitval ICT-dienst door aanval buitenaf
Uitval van ICT-diensten als gevolg van een aanval van buitenaf, bijvoorbeeld DoS (Denial of Service) of ransomeware-aanvallen
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Vernietiging of verminking van data als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten (bv storing in hardware of software)
Vernietiging data; aanval van buitenaf
Vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of ongeoorloofde elektronische toegang
Onthulling gegevens door ICT-inbraak
Onthulling vertrouwelijke digitale gegevens door inbraak, pharming of phishing
Onthulling door intern incident
Onthulling van vertrouwelijke digitale gegevens door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk
Kosten ICT-veiligheidsincidenten
Kosten ICT-veiligheidsincidenten als gevolg van ICT-veiligheidsincidenten
Kosten gehad aan ICT-incident
Het gaat om bedrijven die in 2019 kosten hebben gehad door uitval van ICT-diensten als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten, zoals een storing in hardware of software. Dit kunnen zowel onbedoelde incidenten als incidenten door een aanval van kwaadwillenden zijn.
Kosten incident aanval buitenaf
Bedrijven die kosten hebben gehad voor een of meerdere ICT-incidenten in 2019 veroorzaakt door een aanval van buitenaf
Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen de volgende oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten waaraan kosten verbonden waren voor?
Uitval ICT-dienst door veiligheidsinc.
Kosten door uitval van ICT-diensten als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten, zoals een storing in hardware of software
Uitval ICT-dienst door aanval buitenaf
Kosten door uitval van ICT-diensten als gevolg van een aanval van buitenaf, bijvoorbeeld DoS (Denial of Service) of ransomeware-aanvallen
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Kosten door vernietiging of verminking van data als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten, zoals een storing in hardware of software storing in hardware of software
Vernietiging data; aanval buitenaf
Onthulling door ICT-inbraak
Kosten door vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of door ongeoorloofde elektronische toegang
Onthulling door intern incident
Kosten door onthulling van vertrouwelijke digitale gegevens door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk
Informatiebronnen cyberdreiging
Welke informatiebronnen worden gebruikt om op de hoogte te blijven van cyberdreigingen?
Gezocht naar meldingen cyberdreigingen
Bedrijven die actief op zoek zijn naar meldingen over cyberdreigingen
Digital Trust Center
Het Digital Trust Center (DTC) is een overheidsorganisatie met als missie het weerbaar maken van bedrijven in Nederland tegen cyberdreigingen door middel van informatieverschaffing en het stimuleren van samenwerkingsverbanden op regionaal- en brancheniveau tussen bedrijven op het gebied van ICT-veiligheid.
Bekend met DTC
Bedrijven die bekend zijn met het Digital Trust Center (DTC) en/of één van de daaraan verbonden samenwerkingsverbanden op het gebied van cyberweerbaarheid
DTC-website als bron gebruikt
Bedrijven die bekend zijn met het DTC en de DTC-website als bron van informatie gebruiken om het bedrijf meer cyberweerbaar te maken