ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Cloud-diensten Cloud-diensten gebruikt voor Opslag databases (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data analyses gebruikt (% van bedrijven) Big Data-analyse Big-data verkocht aan derden (% van bedrijven) Big Data-analyse Big-data gekocht van derden (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data wie uitgevoerd Zelf uitgevoerd (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data wie uitgevoerd Geanalyseerd door derden (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data bronnen Gegevens van apparaten of sensoren (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data bronnen Data over geografische locaties (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data bronnen Data van sociale media (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data bronnen Andere bronnen (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data technieken Techniek Machine Learning (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data technieken Techniek Spraakverwerking (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data technieken Andere technieken (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data overwogen Big Data analyse overwogen (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data overwogen Redenen om geen BD te gebruiken Onvoldoende big data bronnen (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data; aanval van buitenaf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data door veiligheidsinc. (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten Vernietiging data; aanval buitenaf (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 31 20 0 1 18 3 5 7 12 5 2 1 17 2 1 39 4 2 1 1
2 of meer werkzame personen C Industrie 26 16 0 1 15 2 6 6 9 3 2 0 14 3 2 34 5 4 2 2
2 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 31 21 0 1 20 2 10 11 9 5 4 0 17 2 1 38 7 1 2 0
2 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 19 14 0 0 12 3 4 8 4 2 0 0 11 0 0 23 4 3 1 1
2 of meer werkzame personen G Handel 29 22 0 1 20 4 5 5 16 5 2 1 19 2 1 33 3 2 1 1
2 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 20 22 0 1 22 2 5 18 9 4 1 0 21 1 0 30 3 2 2 1
2 of meer werkzame personen I Horeca 17 21 0 0 21 3 5 9 17 6 1 1 20 0 0 22 2 1 1 0
2 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 55 32 2 3 31 3 10 13 19 17 9 2 28 6 2 64 3 2 1 1
2 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 40 23 0 2 17 7 3 4 13 8 3 1 16 3 1 50 7 3 1 1
2 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 33 19 0 1 17 6 2 3 11 6 0 0 17 3 2 37 3 3 1 2
2 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 40 19 0 1 18 3 5 6 12 6 4 1 16 3 1 46 4 1 2 0
2 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 29 18 0 1 17 2 4 8 13 4 2 0 16 1 1 39 4 2 1 1
2 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 40 16 0 1 13 5 4 4 9 3 1 1 12 2 1 67 2 2 1 1
2 of meer werkzame personen ICT-sector 55 31 2 4 31 3 12 13 16 17 9 3 27 6 3 67 4 2 1 1
2 tot 10 werkzame personen Totaal C-N en Q 28 18 0 1 16 3 4 6 12 5 1 1 15 1 1 36 3 2 1 1
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 23 12 0 0 12 1 4 6 7 3 1 0 11 1 1 29 4 4 2 1
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 21 12 0 0 10 2 4 3 6 0 2 0 8 0 0 27 8 1 2 0
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 16 12 0 0 10 3 4 7 3 2 0 0 9 0 0 21 4 2 1 1
2 tot 10 werkzame personen G Handel 27 20 0 1 19 3 4 5 15 4 1 1 18 1 1 30 3 2 1 1
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 16 19 0 0 19 1 3 17 10 4 1 0 18 1 0 25 3 2 1 1
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 15 21 0 0 21 2 6 10 17 6 1 1 20 0 0 22 2 1 1 0
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 50 28 2 2 27 1 8 11 16 14 7 1 25 6 3 59 2 2 1 1
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 38 21 0 2 14 7 3 3 11 6 2 0 13 3 1 47 7 3 1 1
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 30 17 0 1 15 5 2 3 10 5 0 0 15 2 1 33 3 3 1 2
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 38 17 0 1 16 2 4 5 11 5 3 1 15 3 1 42 4 1 2 0
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 23 15 0 0 14 1 4 6 10 3 1 0 13 0 0 35 4 2 1 1
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 38 14 0 0 11 5 3 4 8 3 1 1 10 1 0 66 2 2 1 1
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 51 29 2 3 28 2 11 11 14 16 8 2 25 6 3 63 3 2 1 1
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 38 23 1 2 22 4 5 9 14 6 3 1 20 4 2 45 5 3 2 2
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 28 18 0 1 17 2 6 6 10 2 1 0 16 4 2 36 5 5 3 3
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 36 22 0 1 22 0 7 13 7 6 3 0 20 4 1 44 2 1 1 0
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 28 17 0 0 16 2 4 11 6 1 1 0 15 1 0 29 7 4 3 2
10 tot 50 werkzame personen G Handel 39 24 1 2 23 6 6 7 16 7 3 0 21 5 2 43 5 2 2 2
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 27 26 0 1 25 2 6 20 6 2 2 1 24 2 0 34 3 2 2 1
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 25 21 0 0 20 2 2 2 17 5 0 0 19 2 1 22 2 1 0 0
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 66 41 3 6 40 6 14 17 26 22 13 4 35 6 1 76 6 4 2 2
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 46 34 1 4 34 8 7 9 25 21 8 2 31 1 0 67 5 3 2 2
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 55 27 0 1 25 8 3 5 18 14 2 0 25 7 5 61 10 3 5 3
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 52 28 1 3 26 6 7 9 17 9 6 1 23 5 2 60 4 2 2 1
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 41 21 0 0 20 2 3 9 15 4 2 0 19 3 1 44 3 3 1 2
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 43 20 1 1 15 7 3 4 12 2 1 1 15 4 3 67 5 2 2 1
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 65 36 2 4 35 4 15 17 22 21 11 3 30 7 1 75 6 3 3 2
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 47 37 1 4 35 7 13 14 19 13 7 1 31 7 3 64 6 3 2 2
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 34 32 1 2 30 6 19 8 12 8 5 1 26 7 3 59 9 5 3 3
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 59 55 0 4 55 4 34 35 23 22 12 2 42 5 2 68 12 0 1 0
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 41 36 1 1 36 4 10 25 12 9 3 0 34 5 2 44 5 3 1 1
50 tot 250 werkzame personen G Handel 46 39 1 5 36 7 14 13 22 14 5 1 33 8 3 61 5 3 1 2
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 39 38 2 2 37 6 14 29 9 12 4 2 34 8 3 58 6 3 3 2
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 45 38 0 2 31 12 5 7 30 6 2 0 30 1 0 46 3 2 0 1
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 75 53 3 6 51 7 21 20 35 31 27 6 40 7 3 85 9 3 3 1
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 61 56 0 12 52 13 5 4 31 36 19 1 46 6 0 92 1 0 1 0
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 73 45 0 13 43 16 9 14 27 30 8 0 38 28 11 77 3 4 2 0
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 57 42 3 9 39 11 13 14 23 22 14 3 33 10 3 77 6 3 3 1
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 47 34 0 2 32 5 7 15 24 8 4 1 29 4 1 59 5 4 3 2
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 61 23 0 0 21 4 6 5 12 5 1 1 19 6 3 82 5 3 2 2
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 71 47 4 6 46 6 21 21 31 28 23 6 36 9 2 85 8 2 3 1
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 61 54 2 8 52 14 25 21 30 26 15 6 43 13 4 83 8 5 4 3
250 of meer werkzame personen C Industrie 51 54 1 8 53 14 37 15 25 25 13 2 46 9 2 85 11 9 5 4
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 67 77 0 0 74 11 59 61 36 18 13 5 69 11 5 92 8 0 8 0
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 51 55 0 6 53 8 39 39 20 29 15 0 42 16 7 82 18 9 1 3
250 of meer werkzame personen G Handel 65 62 4 11 60 22 28 24 41 31 18 4 51 11 4 82 8 6 4 2
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 48 60 3 8 56 16 30 36 20 29 16 2 44 12 4 72 6 6 4 4
250 of meer werkzame personen I Horeca 72 55 2 2 40 19 12 2 31 21 2 0 37 18 7 75 0 0 0 0
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 81 73 3 13 73 12 24 35 54 43 40 23 57 1 1 94 7 3 1 0
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 64 77 0 24 71 32 17 11 40 59 33 15 59 14 0 100 5 0 5 0
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 67 72 5 21 72 18 46 13 33 36 38 0 46 21 8 85 8 13 0 0
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 67 63 5 22 63 18 36 37 37 45 37 14 46 13 5 91 12 10 6 7
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 61 45 2 3 42 9 7 15 33 13 6 3 38 9 3 61 6 3 3 2
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 63 43 0 1 39 11 21 13 20 16 8 7 31 20 7 93 6 4 2 2
250 of meer werkzame personen ICT-sector 73 71 2 10 69 12 36 39 49 40 43 22 53 4 2 97 8 5 1 1
2 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 30 20 0 1 18 3 5 7 12 5 2 1 17 2 1 38 4 2 1 1
2 tot 250 werkzame personen C Industrie 25 16 0 0 15 2 6 6 8 3 1 0 13 3 1 33 5 4 2 2
2 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 29 19 0 1 18 1 8 9 8 4 3 0 15 2 1 36 7 1 1 0
2 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 18 13 0 0 12 3 4 8 4 2 0 0 11 0 0 23 4 3 1 1
2 tot 250 werkzame personen G Handel 29 22 0 1 20 4 5 5 15 5 1 1 19 2 1 33 3 2 1 1
2 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 20 22 0 0 21 2 5 18 9 4 1 0 20 1 0 29 3 2 2 1
2 tot 250 werkzame personen I Horeca 17 21 0 0 21 3 5 9 17 6 1 1 20 0 0 22 2 1 1 0
2 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 55 32 2 3 31 2 10 13 19 16 9 2 28 6 2 64 3 2 1 1
2 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 39 23 0 2 17 7 3 4 12 8 3 0 15 2 1 50 7 3 1 1
2 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 33 19 0 1 17 6 2 3 11 6 0 0 17 3 2 37 3 3 1 2
2 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 40 19 0 1 18 3 5 6 12 6 3 1 16 3 1 46 4 1 2 0
2 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 28 17 0 0 17 2 4 7 12 4 2 0 15 1 0 39 4 2 1 1
2 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 40 15 0 1 12 5 3 4 9 3 1 1 11 2 1 66 2 2 1 1
2 tot 250 werkzame personen ICT-sector 55 31 2 4 30 3 12 12 16 17 9 2 27 6 3 67 4 2 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 14 januari 2021
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Cloud-diensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Cloud-diensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Cloud-diensten gebruikt voor
Bedrijven die cloud-diensten gebruiken voor de volgende doeleinden:
Opslag databases
Opslag (hosting) van databases van het bedrijf als clouddienst
Big Data-analyse
Met 'big data' wordt hier bedoeld informatie die wordt gegenereerd uit elektronische activiteiten van gebruikers, en uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die voortkomen uit het gebruik van sociale media, en uit productieprocessen in een bedrijf.
Big data hebben meestal kenmerken zoals:
- Grote hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd zijn gegenereerd; - Grote diversiteit van de gegevens doordat er verschillende indelingen van complexe data bestaan, gestructureerd of ongestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens in de vorm van tekst, video, afbeeldingen, spraak, documenten, sensorgegevens, activiteitenlogboeken, 'click streams', en coördinaten; - Hoge omloopsnelheid, de data worden in hoge snelheid gegenereerd, beschikbaar gesteld en gewijzigd.
Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.
Big data analyses gebruikt
Het gaat om bedrijven die big data analyses gebruikt hebben. De analyses kunnen zelf uitgevoerd zijn of door een extern bedrijf uitgevoerd zijn.
Big data wie uitgevoerd
Wie voerde de Big data analyse uit.
Zelf uitgevoerd
Bedrijven die de big data analyses zelf uitgevoerd hebben
Geanalyseerd door derden
Bedrijven waarbij Big Data wordt geanalyseerd door derden (een ander bedrijf)
Big data bronnen
Het gaat om bedrijven die bepaalde Big data bronnen gebruikt hebben. Alleen bedrijven die zelf de Big Data uitgevoerd hebben worden meegerekend.
Gegevens van apparaten of sensoren
Data uit 'slimme' apparaten of sensoren (bijv. uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine), digitale sensoren, Radio Frequency Identification tags (RFID)
Data over geografische locaties
Data over geografische locaties uit het gebruik van draagbare apparaten (bijv. apparaten die mobiele telefoonnetwerken, draadloze verbindingen of GPS gebruiken)
Data van sociale media
Data afkomstig van sociale media (bijv. sociale netwerken zoals Facebook, blogs en microblogs zoals Twitter, en websites die multimedia delen zoals YouTube)
Andere bronnen
Data afkomstig van andere bronnen
Big data technieken
Het gaat om bedrijven die een bepaalde Big data technologie gebruikt hebben. Alleen bedrijven die zelf de Big Data uitgevoerd hebben worden meegerekend.
Techniek Machine Learning
Machine learning bijvoorbeeld 'deep learning', betreft het 'trainen' van een computermodel om beter automatisch een taak uit te voeren, zoals het herkennen van patronen.
Techniek Spraakverwerking
Dit betreft de mogelijkheid om met een computerprogramma gesproken taal te begrijpen, in leesbare vorm digitaal op te slaan en te genereren.
Andere technieken
Andere methoden van big data analyse
Big data overwogen
Bedrijven die geen Big data gebruik hebben maar het wel hebben overwogen
Big Data analyse overwogen
Bedrijven die geen Big Data analyse hebben gebruikt maar wel hebben overwogen te gebruiken door ofwel het eigen personeel of door een ander bedrijf of instelling
Redenen om geen BD te gebruiken
Bedrijven die het gebruik van Big data overwogen hebben maar daar om één of meer redenen van af hebben gezien
Onvoldoende big data bronnen
Reden om af te zien van big data: onvoldoende big data bronnen, zowel binnen als buiten het bedrijf
Big-data verkocht aan derden
Bedrijf heeft (toegang tot) zelf verzamelde big-data verkocht aan derden.
Big-data gekocht van derden
Bedrijf heeft (toegang tot) big-data gekocht die door derden verzameld is.
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen onderstaande ICT-veiligheidsincidenten voor in het bedrijf?
Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen de volgende oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten voor in het bedrijf?
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Vernietiging of verminking van data als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten (bv storing in hardware of software)
Vernietiging data; aanval van buitenaf
Vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of ongeoorloofde elektronische toegang
Kosten ICT-veiligheidsincidenten
Kosten ICT-veiligheidsincidenten als gevolg van ICT-veiligheidsincidenten
Oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen de volgende oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten waaraan kosten verbonden waren voor?
Vernietiging data door veiligheidsinc.
Kosten door vernietiging of verminking van data als gevolg van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten, zoals een storing in hardware of software storing in hardware of software
Vernietiging data; aanval buitenaf