ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Via website of apps van eigen bedrijf (% van omzet) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Percentage omzet via online platforms. (% van omzet) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Omzet via online platforms Meer dan de helft omzet uit één platform (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 76 24 5 15 13 11 10 7 6 3
2 of meer werkzame personen C Industrie 86 14 6 18 16 13 11 8 6 2
2 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 89 11 4 4 3 3 2 1 1 1
2 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 66 34 3 7 6 4 3 2 1 2
2 of meer werkzame personen G Handel 80 20 8 24 21 18 16 12 10 5
2 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 71 29 5 12 11 11 9 7 4 2
2 of meer werkzame personen I Horeca 53 47 4 18 18 17 14 11 7 8
2 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 92 8 3 15 14 12 11 8 7 2
2 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 91 9 1 9 7 7 7 6 5 0
2 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 57 43 3 8 8 6 6 5 5 2
2 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 80 20 3 8 7 5 4 3 3 1
2 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 84 16 3 11 9 8 7 5 3 1
2 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 72 28 6 8 7 7 5 4 4 1
2 of meer werkzame personen ICT-sector 91 9 3 14 13 11 10 8 7 1
2 tot 10 werkzame personen Totaal C-N en Q 74 26 5 14 12 10 9 7 5 3
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 85 15 5 17 15 12 9 7 5 2
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 63 37 3 7 6 5 3 1 1 2
2 tot 10 werkzame personen G Handel 77 23 8 21 18 15 13 10 8 5
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 72 28 5 8 8 7 6 4 3 2
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 54 46 5 18 18 17 14 12 7 7
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 92 8 3 15 13 11 10 8 6 1
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 98 2 0 5 4 4 4 4 4 0
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 55 45 3 8 7 6 6 5 5 2
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 79 21 3 7 6 5 4 3 2 1
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 85 15 3 11 9 8 7 5 2 1
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 70 30 6 8 7 7 5 4 3 1
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 91 9 2 14 12 10 9 7 6 1
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 82 18 5 17 16 14 12 10 7 3
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 87 13 6 16 14 12 9 7 4 2
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 88 12 6 5 3 2 1 1 1 2
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 81 19 5 5 5 3 3 3 1 1
10 tot 50 werkzame personen G Handel 89 11 8 33 31 28 25 21 16 5
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 61 39 4 15 15 14 12 9 6 2
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 49 51 4 16 16 14 12 9 5 10
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 92 8 5 16 14 13 12 10 8 2
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 80 20 3 15 11 10 10 10 7 0
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 69 31 5 9 9 7 4 4 4 3
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 81 19 3 9 7 6 6 4 3 1
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 82 18 4 11 10 8 7 5 3 2
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 84 16 5 6 6 5 4 3 3 0
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 90 10 6 15 14 12 11 9 8 2
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 84 16 6 23 22 20 17 14 10 3
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 93 7 6 25 23 21 18 14 10 1
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 88 12 18 13 13 11 8 8 8 0
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 77 23 3 4 4 3 3 2 0 0
50 tot 250 werkzame personen G Handel 89 11 7 43 41 35 31 23 19 5
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 82 18 11 37 36 35 32 26 15 3
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 48 52 3 44 43 38 33 28 15 17
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 86 14 5 15 15 14 13 12 11 2
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 93 7 1 30 24 23 20 19 18 2
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 76 24 7 15 15 15 14 9 9 8
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 84 16 4 10 10 8 7 7 6 1
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 80 20 4 10 9 7 7 5 4 2
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 77 23 6 6 5 4 4 4 3 1
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 91 9 2 19 19 19 18 15 13 2
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 87 13 9 28 27 25 23 18 14 4
250 of meer werkzame personen C Industrie 91 9 11 40 38 35 33 26 20 2
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 95 5 2 25 25 20 12 8 8 2
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 84 16 4 6 6 6 6 3 0 0
250 of meer werkzame personen G Handel 92 8 11 63 60 57 51 37 28 9
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 79 21 10 47 42 39 36 28 23 4
250 of meer werkzame personen I Horeca 40 60 14 57 54 47 46 39 30 27
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 91 9 13 18 16 14 13 12 7 5
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 90 10 22 37 33 31 28 20 19 8
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 99 1 0 21 15 15 15 8 8 8
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 83 17 7 16 16 13 11 9 7 3
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 89 11 3 10 10 10 8 7 6 2
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 87 13 9 11 11 11 11 9 8 0
250 of meer werkzame personen ICT-sector 86 14 5 30 24 22 18 16 9 3
2 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 76 24 5 15 13 11 10 7 6 3
2 tot 250 werkzame personen C Industrie 86 14 6 18 15 13 10 8 5 2
2 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 88 12 4 3 2 2 1 1 1 0
2 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 66 34 3 7 6 4 3 2 1 2
2 tot 250 werkzame personen G Handel 80 20 8 24 21 18 15 12 10 5
2 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 71 29 5 11 11 10 9 7 4 2
2 tot 250 werkzame personen I Horeca 53 47 4 18 18 17 14 11 7 8
2 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 92 8 3 15 14 12 11 8 7 2
2 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 91 9 0 8 6 6 6 5 5 0
2 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 57 43 3 8 8 6 6 5 5 2
2 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 80 20 3 8 7 5 4 3 3 1
2 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 84 16 3 11 9 8 7 5 3 1
2 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 72 28 6 8 7 6 5 4 3 1
2 tot 250 werkzame personen ICT-sector 91 9 3 14 13 11 10 8 7 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 14 januari 2021:
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verdeling omzet website of app
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps naar eigen bedrijf en platform
Via website of apps van eigen bedrijf
Percentage omzet behaald via de website of apps van uw eigen bedrijf.
Percentage omzet via online platforms.
Percentage van de omzet uit orders ontvangen via een website of app van een ander bedrijf, oftewel een online platform (voorbeelden: booking.com, bol.com, thuisbezorgd.nl, kieskeurig.nl, werkspot.nl)
Verdeling van omzet
Verdeling van omzet uit verkoop via ecommerce
Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet minder is dan 1% maar meer dan 0% van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 1% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 2% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 5% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 25% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 50% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Omzet via online platforms
In deze sectie wordt een onderscheid gemaakt tussen de omzet behaald via de eigen website of app van een bedrijf en de website of app van een ander bedrijf, ook wel aangeduid als online platform. Online platformen brengen aanbieders van goederen en diensten in contact met (potentiële) klanten en ondersteunen eventueel transacties. Voorbeelden van online platforms zijn booking.com, bol.com, thuisbezorgd.nl, kieskeurig.nl, werkspot.nl, etc. Een website of app in eigen beheer wordt dus niet gezien als een online platform.
Meer dan de helft omzet uit één platform
Bedrijven met meer dan twee platformen waarbij meer dan de helft van de omzet uit slechts één platform kwam