Wmo-cliënten in 2018 met gebruik Wlz in 2019; leeftijd, geslacht en inkomen

Wmo-cliënten in 2018 met gebruik Wlz in 2019; leeftijd, geslacht en inkomen

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, aantal Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, totaal (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, aantal Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz 2019 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, aantal Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz 2019 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, in % Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, totaal (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, in % Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz in 2019 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, in % Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz in 2019 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019 per 1 000 Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, totaal (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019 per 1 000 Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz in 2019 (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019 per 1 000 Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz in 2019 (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Venlo 1.480 290 1.190 17,48 3,43 14,05 17 3 14
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Venlo 90 5 90 21,05 0,69 20,37 6 0 6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Venlo 85 5 80 16,07 0,57 15,50 5 0 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Venlo 120 5 115 12,37 0,52 11,84 5 0 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Venlo 185 35 150 11,52 2,16 9,37 9 2 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Venlo 285 80 205 12,20 3,44 8,77 38 11 27
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Venlo 710 165 550 27,52 6,34 21,18 203 47 156
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Venlo 35 0 30 20,12 1,22 18,90 15 1 14
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Venlo 185 30 150 18,65 3,16 15,49 55 9 46
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Venlo 465 80 385 19,70 3,47 16,24 59 10 49
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Venlo 405 95 310 15,97 3,81 12,17 30 7 23
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Venlo 155 40 115 14,55 3,82 10,73 13 4 10
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Venlo 85 25 60 17,42 4,71 12,70 8 2 6
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Venlo 110 5 100 15,82 1,02 14,80 4 0 4
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Venlo 35 5 30 32,08 4,72 27,36 5 1 4
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Venlo 5 0 5 11,36 4,55 6,82 . . .
Mannen Totaal 18 jaar of ouder Venlo 550 110 445 17,99 3,55 14,43 13 3 10
Mannen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Venlo 50 5 45 20,00 1,25 18,75 6 0 6
Mannen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Venlo 50 0 45 20,43 0,43 20,00 5 0 5
Mannen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Venlo 65 5 60 15,55 1,16 14,39 6 0 5
Mannen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Venlo 115 20 95 17,27 3,30 13,96 11 2 9
Mannen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Venlo 125 35 90 15,73 4,35 11,38 36 10 26
Mannen Leeftijd: 85 jaar of ouder Venlo 150 45 105 21,12 6,15 14,97 126 37 89
Mannen Minder dan 10 000 euro Venlo 15 0 10 18,31 1,41 16,90 12 1 11
Mannen 10 000 tot 15 000 euro Venlo 45 5 40 18,29 2,03 16,26 36 4 32
Mannen 15 000 tot 20 000 euro Venlo 145 25 120 19,46 3,09 16,38 45 7 38
Mannen 20 000 tot 30 000 euro Venlo 160 40 120 16,35 4,16 12,18 25 6 19
Mannen 30 000 tot 40 000 euro Venlo 80 20 60 18,04 4,79 13,24 13 4 10
Mannen 40 000 tot 50 000 euro Venlo 40 15 25 19,23 6,25 12,98 7 2 5
Mannen 50 000 tot 100 000 euro Venlo 55 5 50 17,73 1,34 16,39 4 0 3
Mannen 100 000 euro of meer Venlo 15 0 15 28,30 1,89 26,42 4 0 4
Mannen Inkomen onbekend Venlo 0 0 0 4,17 0,00 4,17 . . .
Vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Venlo 925 180 745 17,19 3,36 13,83 21 4 17
Vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Venlo 45 0 45 22,34 0,00 22,34 6 0 6
Vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Venlo 35 0 35 12,59 0,68 11,90 4 0 4
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Venlo 50 0 50 9,75 0,00 9,75 5 0 5
Vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Venlo 70 15 60 7,52 1,36 6,17 7 1 6
Vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Venlo 160 45 115 10,42 2,98 7,44 39 11 28
Vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Venlo 560 120 440 29,97 6,41 23,56 243 52 191
Vrouwen Minder dan 10 000 euro Venlo 20 0 20 21,51 1,08 20,43 18 1 17
Vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Venlo 140 25 110 18,78 3,54 15,24 67 13 54
Vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Venlo 320 60 260 19,81 3,64 16,17 69 13 57
Vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Venlo 245 55 190 15,74 3,58 12,16 35 8 27
Vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Venlo 75 20 55 12,15 3,15 8,99 14 4 10
Vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Venlo 45 10 35 16,07 3,57 12,50 9 2 7
Vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Venlo 55 5 55 14,36 0,77 13,59 4 0 4
Vrouwen 100 000 euro of meer Venlo 20 5 15 35,85 7,55 28,30 6 1 5
Vrouwen Inkomen onbekend Venlo 5 0 0 20,00 10,00 10,00 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar (t) gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar (t-1) een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar (t-1) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Deze tabel heeft niet alleen betrekking op het aantal cliënten dat in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontving en dat in het huidige jaar is ingestroomd in de Wlz. De cijfers in de tabel bevatten ook personen waarbij sprake was van een combinatie van Wmo en Wlz-zorg in het voorgaande jaar. In het geval van samenloop van Wmo- en Wlz-zorg gaat het voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen. Bij het aantal cliënten dat vanuit Wmo ingestroomd is in de Wlz in jaar (t) wordt onderscheid gemaakt naar cliënten met gebruik van Wlz in (t-1) en cliënten zonder gebruik van Wlz in (t-1).
De cijfers zijn per gemeente (regio-indeling 2019) beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2019
De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 oktober 2022:
- Per abuis zijn de cijfers bij 'Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz 2019' en 'Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz 2019' (zowel bij aantal, % als bij per 1 000) omgewisseld. Deze fout is hersteld.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
- In de onderwerpen wordt bij het aantal cliënten dat vanuit Wmo ingestroomd is in de Wlz in jaar (t) onderscheid gemaakt naar enerzijds cliënten met gebruik van Wlz in (t-1) en anderzijds cliënten zonder gebruik van Wlz in (t-1). Bij dit herontwerp zijn de meest recente bevolkingsgegevens gebruikt. Hierdoor zijn de cijfers aangepast met minder dan 0,1 procent.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 9 november 2021:
- De tabeltoelichting en methodebeschrijving zijn aangepast, omdat de tabeltitel is aangepast. De oorspronkelijke titel (Cliënten Wmo thuis jaar t-1; instroom Wlz jaar t; regio jaar t-1) leidde tot onjuiste interpretatie van de cijfers. Deze tabel betreft namelijk zowel cliënten die in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen als cliënten die in het voorgaande jaar zowel Wmo-ondersteuning als Wlz-zorg ontvingen. Van het totaal aantal cliënten in de gemeenten waarvoor Wmo-registraties beschikbaar zijn, bedraagt het aandeel van de cliënten dat in het voorgaande jaar geen Wlz-zorg gebruikten circa 20 procent. Dit percentage kan fluctueren tussen gemeenten.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2018 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2019; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2018, aantal

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo-maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz 2019
Wmo thuis-cliënten in 2018 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2019; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2018, aantal
Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz 2019
Wmo thuis-cliënten in 2018 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2019; met gebruik van Wlz-zorg in 2018, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2018 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2019; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2018, in %

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als percentage van het aantal Wmo-cliënten binnen de betreffende categorie in het voorgaande jaar.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.

Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz in 2019
Wmo thuis-cliënten in 2018; die ingestroomd zijn in de Wlz in 2019; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2018, in %
Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz in 2019
Wmo thuis-cliënten in 2018 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2019; met gebruik van Wlz-zorg in 2018, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019 per 1 000
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2018 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2019; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2018, per 1 000

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als aantal per 1 000 inwoners van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz in 2019
Wmo thuis-cliënten in 2018 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2019; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2018, per 1 000
Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz in 2019
Wmo thuis-cliënten in 2018 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2019; met gebruik van Wlz-zorg in 2018, per 1 000