Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum, 2018 – 2019

Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum, 2018 – 2019

Inkomensgrens CN Caribisch Nederland Perioden Huishoudens (aantal) Huishoudens relatief (%)
Totaal Bonaire 2019* 8.450
Totaal Sint Eustatius 2019* 1.350
Totaal Saba 2019* 750
Ingedeeld Bonaire 2019* 7.900 100
Ingedeeld Sint Eustatius 2019* 1.250 100
Ingedeeld Saba 2019* 750 100
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2019* 1.450 18
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2019* 300 22
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Saba 2019* 100 15
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2019* 1.850 24
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2019* 350 29
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Saba 2019* 150 21
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2019* 2.150 27
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2019* 450 34
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Saba 2019* 200 28
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2019* 2.500 32
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2019* 450 37
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Saba 2019* 250 32
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2019* 3.050 39
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2019* 550 43
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Saba 2019* 250 37
Niet ingedeeld Bonaire 2019* 550
Niet ingedeeld Sint Eustatius 2019* 50
Niet ingedeeld Saba 2019* 50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over (personen in) particuliere huishoudens met inkomen tot aan het ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit ijkpunt is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor een aantal huishoudenstypen vastgesteld. Voor zowel de huishoudens, personen als minderjarige kinderen worden de gegevens in absolute aantallen en in procenten (ten opzichte van de populatie waarvoor een ijkpunt vastgesteld is) weergegeven. Ook wordt er gedifferentieerd naar verschillende niveaus ten opzichte van het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar van 2018 tot en met 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege opnieuw vastgestelde ijkpunt bedragen wordt deze tabel vervangen (zie relevante links).

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Het aantal particuliere huishoudens met waargenomen inkomen.
Huishoudens relatief
Het aantal huishoudens als percentage van de totale populatie huishoudens waarvoor een ijkpunt voor het sociaal minimum gedefinieerd is.