Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum

Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum

Inkomensgrens CN Caribisch Nederland Perioden Huishoudens (aantal) Huishoudens relatief (%)
Totaal Bonaire 2018* 8.100
Totaal Sint Eustatius 2018* 1.300
Totaal Saba 2018* 750
Ingedeeld Bonaire 2018* 6.500 100
Ingedeeld Sint Eustatius 2018* 1.100 100
Ingedeeld Saba 2018* 600 100
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2018* 1.350 20
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2018* 200 20
Inkomen tot 75% ijkpunt sociaal minimum Saba 2018* 100 16
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2018* 1.600 25
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2018* 300 30
Inkomen tot 90% ijkpunt sociaal minimum Saba 2018* 150 24
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2018* 1.850 29
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2018* 350 33
Inkomen tot 100% ijkpunt sociaal minimum Saba 2018* 200 28
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2018* 2.100 32
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2018* 400 37
Inkomen tot 110% ijkpunt sociaal minimum Saba 2018* 200 33
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Bonaire 2018* 2.500 39
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Sint Eustatius 2018* 450 42
Inkomen tot 125% ijkpunt sociaal minimum Saba 2018* 250 40
Niet ingedeeld Bonaire 2018* 1.600
Niet ingedeeld Sint Eustatius 2018* 200
Niet ingedeeld Saba 2018* 100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over (personen in) particuliere huishoudens met inkomen tot aan het ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit ijkpunt is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor een aantal huishoudenstypen vastgesteld. Voor zowel de huishoudens, personen als minderjarige kinderen worden de gegevens in absolute aantallen en in procenten (ten opzichte van de populatie waarvoor een ijkpunt vastgesteld is) weergegeven. Ook wordt er gedifferentieerd naar verschillende niveaus ten opzichte van het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen 15 oktober 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2021 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Het aantal particuliere huishoudens met waargenomen inkomen.
Huishoudens relatief
Het aantal huishoudens als percentage van de totale populatie huishoudens waarvoor een ijkpunt voor het sociaal minimum gedefinieerd is.