Voortijdig schoolverlaters; geslacht, onderwijssoort en migratieachtergrond


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, migratieachtergrond en onderwijssoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016/'17.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/’20 beschikbaar.

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, onderwijssoort en migratieachtergrond

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Perioden Leerlingen (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Niet-voortijdig schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (percentage) (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijs 2018/'19* 1.339.130 32.100 1.307.040 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal vmbo/havo/vwo 2018/'19* 921.440 5.310 916.130 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) 2018/'19* 403.430 24.820 378.600 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Entreeopleiding (incl. extranei) 2018/'19* 12.350 3.610 8.740 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal Entreeopl zonder diploma (incl.extranei) 2018/'19* 4.620 1.960 2.660 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal Entreeopl. met diploma (incl.extranei) 2018/'19* 7.730 1.650 6.080 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niveau 2 (inclusief extranei) 2018/'19* 70.120 8.510 61.610 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niveau 3 (inclusief extranei) 2018/'19* 89.470 3.980 85.490 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niveau 4 (inclusief extranei) 2018/'19* 231.480 8.720 222.760 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal vavo 2018/'19* 14.260 1.960 12.300 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens