Voortijdig schoolverlaters; geslacht, woonregio

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, woonregio

Geslacht Regiokenmerken Perioden Leerlingen (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Niet-voortijdig schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (percentage) (%)
Totaal mannen en vrouwen Nederland 2018/'19* 1.339.130 32.100 1.307.040 2
Totaal mannen en vrouwen Vier grote gemeenten 2018/'19* 152.190 5.220 146.970 3
Totaal mannen en vrouwen Gemeenten >= 100 000 inwoners (overig) 2018/'19* 292.030 8.140 283.890 3
Totaal mannen en vrouwen Gemeenten < 100 000 inwoners 2018/'19* 894.910 18.740 876.170 2
Totaal mannen en vrouwen Groningen (PV) 2018/'19* 43.120 1.030 42.080 2
Totaal mannen en vrouwen Fryslân (PV) 2018/'19* 56.420 1.120 55.310 2
Totaal mannen en vrouwen Drenthe (PV) 2018/'19* 42.550 860 41.690 2
Totaal mannen en vrouwen Overijssel (PV) 2018/'19* 101.790 1.960 99.830 2
Totaal mannen en vrouwen Flevoland (PV) 2018/'19* 38.240 1.000 37.240 3
Totaal mannen en vrouwen Gelderland (PV) 2018/'19* 170.800 3.670 167.130 2
Totaal mannen en vrouwen Utrecht (PV) 2018/'19* 103.670 2.360 101.310 2
Totaal mannen en vrouwen Noord-Holland (PV) 2018/'19* 208.040 5.790 202.250 3
Totaal mannen en vrouwen Zuid-Holland (PV) 2018/'19* 277.160 7.510 269.650 3
Totaal mannen en vrouwen Zeeland (PV) 2018/'19* 29.050 680 28.380 2
Totaal mannen en vrouwen Noord-Brabant (PV) 2018/'19* 194.870 4.420 190.450 2
Totaal mannen en vrouwen Limburg (PV) 2018/'19* 73.430 1.700 71.720 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht en woonregio (gemeente, gemeentegrootte, provincie, landsdeel en RMC-regio).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012/'13.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 13 november 2020:
De tabel is uitgebreid met definitieve cijfers over oudere schooljaren; de cijfers over 2012/'13 t/m 2014/'15 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/’20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen
Leerlingen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs én die op dat moment en op 1 oktober van het volgend schooljaar staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Let op, door te kiezen voor leerlingen die op beide momenten staan ingeschreven in de GBA, wijkt het aantal leerlingen in de onderzoekspopulatie af van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

Voortijdig schoolverlaters
Leerlingen die in een gegeven jaar het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Het gaat hierbij dus om de jaarlijkse aanwas. De periode 2016/’17, bijvoorbeeld, beschrijft leerlingen die op 1 oktober 2016 staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en op 1 oktober 2017 het onderwijs zonder startkwalificatie hebben verlaten. Een leerling beschikt over een startkwalificatie met een havo- of vwo-diploma of met een mbo-2 diploma. Een vmbo-diploma of een mbo-1 diploma volstaat niet als startkwalificatie. Een in Nederland gangbare leeftijdsgrens is 23 jaar bij schoolverlaten. Dat wil zeggen dat personen die bij schoolverlaten 23 jaar of ouder zijn en niet beschikken over een startkwalificatie niet tot de voortijdig schoolverlaters worden gerekend. In deze StatLinetabel is de leeftijdsgrens van 23 jaar gehanteerd bij de definitie van voortijdig schoolverlaters.
De Europese definitie van voortijdig schoolverlaters gaat uit van het totale volume in plaats van de jaarlijkse aanwas. Bij de Europese doelstelling om het aantal schoolverlaters terug te dringen wordt gekeken naar het totaal aantal niet-onderwijsvolgende personen van 18 tot 25 jaar zonder startkwalificatie.
Niet-voortijdig schoolverlaters
Aantal leerlingen dat op 1 oktober van het volgend schooljaar onderwijs volgt of dat geen onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Voortijdig schoolverlaters (percentage)
Percentage leerlingen dat op 1 oktober van het volgend schooljaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
Er is gepercenteerd op het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van het totaal aantal leerlingen.