Voortijdig schoolverlaters; geslacht, woonregio


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht en woonregio (gemeente, gemeentegrootte, provincie, landsdeel en RMC-regio).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016/'17.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/’20 beschikbaar.

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, woonregio

Geslacht Regiokenmerken Perioden Leerlingen (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Niet-voortijdig schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (percentage) (%)
Totaal mannen en vrouwen Nederland 2018/'19* 1.339.130 32.100 1.307.040 2
Totaal mannen en vrouwen Vier grote gemeenten 2018/'19* 152.190 5.220 146.970 3
Totaal mannen en vrouwen Gemeenten >= 100 000 inwoners (overig) 2018/'19* 292.030 8.140 283.890 3
Totaal mannen en vrouwen Gemeenten < 100 000 inwoners 2018/'19* 894.910 18.740 876.170 2
Totaal mannen en vrouwen Groningen (PV) 2018/'19* 43.120 1.030 42.080 2
Totaal mannen en vrouwen Friesland (PV) 2018/'19* 56.420 1.120 55.310 2
Totaal mannen en vrouwen Drenthe (PV) 2018/'19* 42.550 860 41.690 2
Totaal mannen en vrouwen Overijssel (PV) 2018/'19* 101.790 1.960 99.830 2
Totaal mannen en vrouwen Flevoland (PV) 2018/'19* 38.240 1.000 37.240 3
Totaal mannen en vrouwen Gelderland (PV) 2018/'19* 170.800 3.670 167.130 2
Totaal mannen en vrouwen Utrecht (PV) 2018/'19* 103.670 2.360 101.310 2
Totaal mannen en vrouwen Noord-Holland (PV) 2018/'19* 208.040 5.790 202.250 3
Totaal mannen en vrouwen Zuid-Holland (PV) 2018/'19* 277.160 7.510 269.650 3
Totaal mannen en vrouwen Zeeland (PV) 2018/'19* 29.050 680 28.380 2
Totaal mannen en vrouwen Noord-Brabant (PV) 2018/'19* 194.870 4.420 190.450 2
Totaal mannen en vrouwen Limburg (PV) 2018/'19* 73.430 1.700 71.720 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens