Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Sector Perioden Gemiddeld aantal werkuren per week (SEC) (uur per week) Medisch geschoolden; werknemers (SEC) (aantal) Aandeel in arbeidsduur Minder dan 25 uur per week Minder dan 25 uur per week (%) Aandeel in arbeidsduur 25 tot 35 uur per week 25 tot 35 uur per week (%) Aandeel in arbeidsduur 35 tot 55 uur per week 35 tot 55 uur per week (%) Uren per week naar arbeidsduur Minder dan 25 uur per week Minder dan 25 uur per week (uur per week) Uren per week naar arbeidsduur 25 tot 35 uur per week 25 tot 35 uur per week (uur per week) Uren per week naar arbeidsduur 35 tot 55 uur per week 35 tot 55 uur per week (uur per week)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten 2022* 29,8 279.635 27,0 48,1 24,9 21,0 30,4 38,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 29,6 251.140 27,4 49,0 23,6 21,1 30,4 38,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Universitair medische centra 2022* 32,8 29.455 15,2 44,0 40,8 21,5 30,9 39,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Algemene ziekenhuizen 2022* 29,9 72.655 27,4 49,4 23,2 21,6 30,6 38,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2022* 31,5 10.350 22,6 39,8 37,6 21,2 30,3 39,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Geestelijke gezondheidszorg 2022* 30,3 30.130 21,3 52,5 26,1 21,9 30,4 37,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Gehandicaptenzorg 2022* 27,8 14.180 34,6 51,2 14,3 21,0 29,8 37,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2022* 27,9 56.405 33,2 53,6 13,2 20,7 30,1 37,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2022* 27,5 20.650 38,6 44,0 17,4 20,0 29,8 38,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Overige zorg 2022* 30,8 17.315 23,4 44,2 32,4 21,3 30,6 37,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal buiten zorgsector 2022* 30,8 27.855 23,7 39,8 36,5 19,9 30,4 38,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Zorgverwante sectoren 2022* 31,9 15.600 18,2 39,3 42,4 21,2 30,4 38,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022* 28,4 4.110 31,3 47,3 21,4 18,7 30,5 38,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Elders 2022* 29,7 8.140 30,6 36,8 32,7 19,1 30,2 39,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Sector onbekend 2022* . 645 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Alle economische activiteiten 2022* 34,6 4.420 8,2 31,8 60,0 21,1 31,3 38,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 34,9 1.330 5,2 29,6 65,2 . 31,4 37,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Universitair medische centra 2022* 35,1 350 3,4 24,7 71,8 . . 37,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Algemene ziekenhuizen 2022* 35,3 730 4,3 27,9 67,8 . 31,3 37,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2022* . 75 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Geestelijke gezondheidszorg 2022* . 5 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Gehandicaptenzorg 2022* . 5 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2022* . 35 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2022* . 60 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Overige zorg 2022* . 70 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Totaal buiten zorgsector 2022* 34,5 3.080 9,6 32,7 57,8 21,1 31,2 38,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Zorgverwante sectoren 2022* 34,7 2.770 8,9 32,4 58,8 21,4 31,3 38,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022* . 70 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Elders 2022* 33,2 240 14,3 35,3 50,4 . . 38,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers Sector onbekend 2022* . 10 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Alle economische activiteiten 2022* 34,5 3.820 9,0 32,2 58,8 21,0 31,2 38,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 34,3 775 6,8 29,9 63,3 . 31,2 37,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Universitair medische centra 2022* 34,9 210 3,8 23,0 73,2 . . 36,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Algemene ziekenhuizen 2022* 34,7 350 5,2 26,4 68,4 . . 37,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2022* . 50 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Geestelijke gezondheidszorg 2022* . 5 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Gehandicaptenzorg 2022* . 5 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2022* . 30 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2022* . 55 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Overige zorg 2022* . 70 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Totaal buiten zorgsector 2022* 34,5 3.035 9,5 32,8 57,7 21,1 31,2 38,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Zorgverwante sectoren 2022* 34,7 2.730 8,8 32,5 58,6 21,4 31,3 38,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022* . 65 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Elders 2022* 33,3 240 14,0 34,9 51,1 . . 38,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker Sector onbekend 2022* . 10 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Alle economische activiteiten 2022* 35,7 600 3,7 28,8 67,5 . 31,6 38,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 35,8 555 3,1 29,2 67,8 . 31,6 38,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Universitair medische centra 2022* 35,4 140 2,9 27,3 69,8 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Algemene ziekenhuizen 2022* 35,9 380 3,4 29,3 67,3 . 31,5 38,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2022* . 25 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Geestelijke gezondheidszorg 2022* . 0 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Gehandicaptenzorg 2022* . 0 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2022* . 5 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2022* . 0 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Overige zorg 2022* . 0 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Totaal buiten zorgsector 2022* . 45 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Zorgverwante sectoren 2022* . 35 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022* . 5 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Elders 2022* . 5 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker Sector onbekend 2022* . 0 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Alle economische activiteiten 2022* 35,0 42.970 8,7 32,1 59,3 20,2 31,0 39,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 35,3 38.225 7,8 32,2 60,0 20,5 31,1 39,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Universitair medische centra 2022* 37,2 11.030 4,4 22,6 73,0 18,7 31,5 40,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Algemene ziekenhuizen 2022* 37,0 9.425 2,6 28,7 68,7 19,8 31,5 39,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2022* 36,4 4.020 5,7 24,0 70,3 19,2 30,7 39,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Geestelijke gezondheidszorg 2022* 33,0 3.550 13,1 38,9 47,9 21,0 30,6 38,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Gehandicaptenzorg 2022* 32,1 415 13,5 47,6 38,8 . 30,4 38,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2022* 32,0 2.065 15,4 49,4 35,3 21,8 30,6 38,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2022* 28,7 1.440 25,9 56,3 17,8 21,3 29,1 38,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Overige zorg 2022* 32,9 6.285 12,9 43,5 43,6 20,9 31,4 38,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Totaal buiten zorgsector 2022* 32,8 4.450 16,1 31,2 52,7 19,1 30,9 38,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Zorgverwante sectoren 2022* 33,9 2.840 11,9 28,0 60,1 20,3 31,0 38,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022* 30,1 545 25,9 35,9 38,2 17,2 31,3 37,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Elders 2022* 31,1 1.060 22,5 37,4 40,1 18,5 30,5 38,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen Sector onbekend 2022* . 295 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Alle economische activiteiten 2022* 35,4 22.890 7,5 28,2 64,3 19,6 31,5 38,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 35,7 19.840 6,2 28,1 65,6 19,8 31,6 39,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Universitair medische centra 2022* 39,5 5.470 2,5 6,7 90,8 17,8 31,2 40,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Algemene ziekenhuizen 2022* 35,4 5.730 2,7 34,1 63,3 19,7 31,9 38,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2022* 35,6 1.595 6,1 19,9 74,0 . 31,4 38,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Geestelijke gezondheidszorg 2022* 34,2 1.370 9,1 32,9 58,0 20,2 31,6 37,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Gehandicaptenzorg 2022* . 75 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2022* 32,3 580 15,8 41,5 42,7 . 31,6 37,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2022* 29,2 140 29,4 37,5 33,1 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Overige zorg 2022* 33,0 4.880 11,8 44,5 43,7 20,7 31,6 37,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Totaal buiten zorgsector 2022* 32,9 2.875 16,6 28,3 55,1 19,1 31,0 38,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Zorgverwante sectoren 2022* 34,3 1.680 11,3 22,9 65,8 20,5 31,0 37,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022* 30,8 490 22,5 37,2 40,3 17,5 31,4 37,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Elders 2022* 30,8 705 25,5 35,2 39,3 18,5 30,7 38,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts Sector onbekend 2022* . 175 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten Alle economische activiteiten 2022* 36,1 14.390 6,0 32,2 61,8 20,3 30,9 40,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 36,2 13.905 5,7 32,1 62,2 20,5 30,9 40,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten Universitair medische centra 2022* 35,3 5.260 4,3 38,6 57,1 19,8 31,6 39,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten Algemene ziekenhuizen 2022* 39,7 3.560 1,9 19,8 78,4 . 30,8 42,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2022* 37,1 2.380 4,7 26,8 68,5 19,8 30,3 40,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten Geestelijke gezondheidszorg 2022* 32,3 2.080 14,8 42,7 42,4 21,3 30,2 38,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten Gehandicaptenzorg 2022* . 95 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2022* 34,6 125 11,7 37,5 50,8 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2022* . 25 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten Overige zorg 2022* 34,7 380 13,6 28,0 58,4 . 30,6 39,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het gemiddeld aantal gewerkte uren per week voor medisch geschoolden in loondienst naar sector in een verslagjaar.
De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
In deze tabel worden alleen cijfers gegeven voor sociaaleconomische categorie 'werknemer', dit zijn personen met als voornaamste inkomensbron loondienst.
De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie.
In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie.
In 2019 is opnieuw een daling te zien in het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten als gevolg van de 5 jaarlijkse herregistratie die in 2014 is ingevoerd.
In 2021 is de indeling van verpleegkundig specialisten aangepast. Alle verpleegkundig specialisten die in 2020 geregistreerd staan in de specialismen acute zorg of intensieve zorg zijn per 2021 in het BIG-register omgezet naar het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg (AGZ). Daarnaast is een groot deel van de verpleegkundige chronische zorg ook per 2021 overgezet naar verpleegkundige AGZ.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig.
Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
- Cijfers voor verslagjaar 2022 zijn toegevoegd en verslagjaar 2021 is definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal 2025 zullen cijfers voor verslagjaar 2023 worden toegevoegd en 2022 definitief worden.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aantal werkuren per week (SEC)
Gemiddeld aantal werkuren per week van werknemers (Sociaal Economische Categorie).
Het gemiddeld aantal werkuren per week (op jaarbasis) bij medisch geschoolden waarvan sociaaleconomische categorie (SEC) 'werknemer' is, dat wil zeggen dat het inkomen uit loondienst de voornaamste inkomensbron is.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
Let op: Een deel van medisch geschoolden is zelfstandig, maar in deze tabel zijn zelfstandigen niet meegenomen omdat het aantal werkuren per week van zelfstandigen niet beschikbaar is.

Bovengrens is gemiddeld 55 werkuren per week in loondienst overeenkomstig het maximaal aantal werkuren per week (op jaarbasis) in de CAO’s van Universitaire medische centra en algemene ziekenhuizen.
Het gemiddeld aantal werkuren per week is gebaseerd op het aantal verloonde uren. Verloonde uren zijn overeengekomen uren (contracturen), vermeerderd met uitbetaalde extra uren zonder toeslag en overwerkuren (mits niet gecompenseerd in tijd). Verlof, ziekte en werkonderbrekingen hebben geen effect op het aantal verloonde uren zolang geen korting op het loon plaatsvindt. Overwerk en meeruren worden vaak gecompenseerd met minuren of worden omgezet in verlof en zijn op deze manier niet zichtbaar in de gemiddelde werkuren per week.
Medisch geschoolden; werknemers (SEC)
Het aantal medisch geschoolden waarvan de sociaaleconomische categorie (SEC) 'werknemer' is. Dit zijn personen waarvoor het inkomen uit arbeid in loondienst de voornaamste inkomensbron is.

Medisch geschoolden: Gediplomeerde zorgverleners (medici en paramedici) die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg). Beroepen of functies die niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen.

SEC: De voornaamste sociaaleconomische activiteit van een persoon is vastgesteld op basis van inkomensbronnen en het volgen van onderwijs.
Bij het bepalen van de sociaaleconomische categorie wordt groter gewicht toegekend aan inkomen uit eigen onderneming, omdat het resultaat uit onderneming laag of zelfs negatief kan zijn, ofschoon de persoon hiervoor vele uren per week actief is. Ook aan inschrijving in voltijdonderwijs is bij de vaststelling van de sociaaleconomische categorie eerder prioriteit toegekend.
Aandeel in arbeidsduur
Aantal medisch geschoolden met een bepaalde arbeidsduur in percentage van alle medische geschoolden in loondienst.

Deze definitie heeft betrekking op medisch geschoolden waarvan de sociaaleconomische categorie 'werknemer' is, dat wil zeggen dat het inkomen uit loondienst de voornaamste inkomensbron is.

Let op: Een deel van medisch geschoolden is zelfstandig, maar in deze tabel zijn zelfstandigen niet meegenomen omdat het aantal werkuren per week van zelfstandigen niet beschikbaar is.

Bovengrens is gemiddeld 55 werkuren per week in loondienst overeenkomstig het maximaal aantal werkuren per week (op jaarbasis) in de CAO’s van universitaire medische centra en algemene ziekenhuizen.

Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
Minder dan 25 uur per week
Minder dan 25 uur per week
Het percentage van de medisch geschoolden in loondienst dat minder dan 25 uur per week gemiddeld werkzaam is.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
25 tot 35 uur per week
25 tot 35 uur per week
Het percentage van de medisch geschoolden in loondienst dat 25 uur of meer en minder dan 35 uur per week gemiddeld werkzaam is.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
35 tot 55 uur per week
35 tot 55 uur per week
Het percentage van de medisch geschoolden in loondienst dat 35 uur tot en met 55 uur per week gemiddeld werkzaam is.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
Uren per week naar arbeidsduur
Het gemiddeld aantal uren dat een medisch geschoolde werkt binnen een bepaalde arbeidsduurcategorie.

Deze definitie heeft betrekking op medisch geschoolden waarvan de sociaaleconomische categorie 'werknemer' is, dat wil zeggen dat het inkomen uit loondienst de voornaamste inkomensbron is.

Let op: Een deel van medisch geschoolden is zelfstandig, maar in deze tabel zijn zelfstandigen niet meegenomen omdat het aantal werkuren per week van zelfstandigen niet beschikbaar is.

Bovengrens is gemiddeld 55 werkuren per week in loondienst overeenkomstig het maximaal aantal werkuren per week (op jaarbasis) in de CAO’s van universitaire medische centra en algemene ziekenhuizen.

Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
Minder dan 25 uur per week
Minder dan 25 uur per week
Het gemiddeld aantal gewerkte uren per week van de medisch geschoolden in loondienst die minder die 25 uur per week gemiddeld werkzaam zijn.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
25 tot 35 uur per week
25 tot 35 uur per week
Het gemiddeld aantal gewerkte uren per week van de medisch geschoolden in loondienst die 25 uur of meer en minder dan 35 uur per week gemiddeld werkzaam zijn.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
35 tot 55 uur per week
35 tot 55 uur per week
Het gemiddeld aantal gewerkte uren per week van de medisch geschoolden in loondienst die 35 uur tot en met 55 uur per week gemiddeld werkzaam zijn.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.