Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Bewerk tabel

Deze tabel toont het gemiddeld aantal gewerkte uren per week voor medisch geschoolden in loondienst naar sector in een verslagjaar.
De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
In deze tabel worden alleen cijfers gegeven voor sociaaleconomische categorie 'werknemer', dit zijn personen met als voornaamste inkomensbron loondienst.
De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie.
In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig.
Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal 2021 zullen cijfers voor verslagjaar 2019 worden toegevoegd en 2018 definitief worden.

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Sector Perioden Gemiddeld aantal werkuren per week (SEC) (uur per week) Medisch geschoolden; werknemers (SEC) (aantal) Aandeel in arbeidsduurMinder dan 25 uur per weekMinder dan 25 uur per week (%) Aandeel in arbeidsduur25 tot 35 uur per week25 tot 35 uur per week (%) Aandeel in arbeidsduur35 tot 55 uur per week35 tot 55 uur per week (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2013 28,2 1.195 34,1 47,1 18,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2014 28,1 1.185 33,9 48,8 17,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2015 28,3 1.220 31,9 50,2 17,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2016 28,4 1.200 30,0 52,3 17,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2017 28,2 1.195 31,6 52,1 16,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2018* 28,4 1.100 28,8 55,0 16,2
Mannen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2013 34,4 225 11,3 34,7 54,1
Mannen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2014 34,2 200 11,1 35,7 53,3
Mannen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2015 34,2 210 10,6 37,7 51,7
Mannen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2016 34,1 215 10,6 38,9 50,5
Mannen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2017 33,5 205 13,2 40,5 46,3
Mannen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2018* 33,4 180 10,6 43,3 46,1
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2013 26,7 975 39,4 50,0 10,6
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2014 26,8 985 38,6 51,5 9,9
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2015 27,0 1.010 36,3 52,8 10,8
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2016 27,2 990 34,1 55,1 10,7
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2017 27,2 990 35,4 54,5 10,1
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2018* 27,4 920 32,4 57,3 10,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens