Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Sector Perioden Gemiddeld aantal werkuren per week (SEC) (uur per week) Medisch geschoolden; werknemers (SEC) (aantal) Aandeel in arbeidsduur Minder dan 25 uur per week Minder dan 25 uur per week (%) Aandeel in arbeidsduur 25 tot 35 uur per week 25 tot 35 uur per week (%) Aandeel in arbeidsduur 35 tot 55 uur per week 35 tot 55 uur per week (%) Uren per week naar arbeidsduur Minder dan 25 uur per week Minder dan 25 uur per week (uur per week) Uren per week naar arbeidsduur 25 tot 35 uur per week 25 tot 35 uur per week (uur per week) Uren per week naar arbeidsduur 35 tot 55 uur per week 35 tot 55 uur per week (uur per week)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten 2018* 29,5 260.180 29,4 43,9 26,7 20,6 30,3 38,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 29,4 235.505 30,0 44,7 25,3 20,7 30,3 38,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Universitair medische centra 2018* 32,9 28.345 16,2 39,7 44,1 21,4 30,8 39,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Algemene ziekenhuizen 2018* 29,5 70.570 31,1 43,1 25,8 21,2 30,5 37,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2018* 31,2 8.645 24,3 39,4 36,4 21,0 30,3 39,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Geestelijke gezondheidszorg 2018* 30,5 27.900 21,2 50,9 27,8 21,8 30,5 37,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Gehandicaptenzorg 2018* 27,1 15.390 39,8 46,6 13,6 20,6 29,7 37,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2018* 27,5 50.425 35,9 50,6 13,5 20,2 30,0 37,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2018* 26,8 18.280 43,4 38,6 17,9 19,2 29,7 38,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Overige zorg 2018* 31,0 15.950 24,1 39,2 36,7 20,9 30,6 38,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal buiten zorgsector 2018* 31,0 23.940 23,8 35,9 40,3 19,7 30,4 38,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Zorgverwante sectoren 2018* 32,0 14.045 18,6 36,8 44,6 21,0 30,4 38,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 29,0 2.890 30,7 43,2 26,1 18,4 30,7 38,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Elders 2018* 29,8 7.005 31,8 31,1 37,1 18,5 30,2 39,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Sector onbekend 2018* . 740 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het gemiddeld aantal gewerkte uren per week voor medisch geschoolden in loondienst naar sector in een verslagjaar.
De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
In deze tabel worden alleen cijfers gegeven voor sociaaleconomische categorie 'werknemer', dit zijn personen met als voornaamste inkomensbron loondienst.
De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie.
In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig.
Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal 2021 zullen cijfers voor verslagjaar 2019 worden toegevoegd en 2018 definitief worden.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aantal werkuren per week (SEC)
Gemiddeld aantal werkuren per week van werknemers (Sociaal Economische Categorie).
Het gemiddeld aantal werkuren per week (op jaarbasis) bij medisch geschoolden waarvan sociaaleconomische categorie (SEC) 'werknemer' is, dat wil zeggen dat het inkomen uit loondienst de voornaamste inkomensbron is.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
Let op: Een deel van medisch geschoolden is zelfstandig, maar in deze tabel zijn zelfstandigen niet meegenomen omdat het aantal werkuren per week van zelfstandigen niet beschikbaar is.

Bovengrens is gemiddeld 55 werkuren per week in loondienst overeenkomstig het maximaal aantal werkuren per week (op jaarbasis) in de CAO’s van Universitaire medische centra en algemene ziekenhuizen.
Medisch geschoolden; werknemers (SEC)
Het aantal medisch geschoolden waarvan de sociaaleconomische categorie (SEC) 'werknemer' is. Dit zijn personen waarvoor het inkomen uit arbeid in loondienst de voornaamste inkomensbron is.

Medisch geschoolden: Gediplomeerde zorgverleners (medici en paramedici) die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg). Beroepen of functies die niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen.

SEC: De voornaamste sociaaleconomische activiteit van een persoon is vastgesteld op basis van inkomensbronnen en het volgen van onderwijs.
Bij het bepalen van de sociaaleconomische categorie wordt groter gewicht toegekend aan inkomen uit eigen onderneming, omdat het resultaat uit onderneming laag of zelfs negatief kan zijn, ofschoon de persoon hiervoor vele uren per week actief is. Ook aan inschrijving in voltijdonderwijs is bij de vaststelling van de sociaaleconomische categorie eerder prioriteit toegekend.
Aandeel in arbeidsduur
Aantal medisch geschoolden met een bepaalde arbeidsduur in percentage van alle medische geschoolden in loondienst.

Deze definitie heeft betrekking op medisch geschoolden waarvan de sociaaleconomische categorie 'werknemer' is, dat wil zeggen dat het inkomen uit loondienst de voornaamste inkomensbron is.

Let op: Een deel van medisch geschoolden is zelfstandig, maar in deze tabel zijn zelfstandigen niet meegenomen omdat het aantal werkuren per week van zelfstandigen niet beschikbaar is.

Bovengrens is gemiddeld 55 werkuren per week in loondienst overeenkomstig het maximaal aantal werkuren per week (op jaarbasis) in de CAO’s van universitaire medische centra en algemene ziekenhuizen.

Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
Minder dan 25 uur per week
Minder dan 25 uur per week
Het percentage van de medisch geschoolden in loondienst dat minder dan 25 uur per week gemiddeld werkzaam is.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
25 tot 35 uur per week
25 tot 35 uur per week
Het percentage van de medisch geschoolden in loondienst dat 25 uur of meer en minder dan 35 uur per week gemiddeld werkzaam is.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
35 tot 55 uur per week
35 tot 55 uur per week
Het percentage van de medisch geschoolden in loondienst dat 35 uur tot en met 55 uur per week gemiddeld werkzaam is.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
Uren per week naar arbeidsduur
Het gemiddeld aantal uren dat een medisch geschoolde werkt binnen een bepaalde arbeidsduurcategorie.

Deze definitie heeft betrekking op medisch geschoolden waarvan de sociaaleconomische categorie 'werknemer' is, dat wil zeggen dat het inkomen uit loondienst de voornaamste inkomensbron is.

Let op: Een deel van medisch geschoolden is zelfstandig, maar in deze tabel zijn zelfstandigen niet meegenomen omdat het aantal werkuren per week van zelfstandigen niet beschikbaar is.

Bovengrens is gemiddeld 55 werkuren per week in loondienst overeenkomstig het maximaal aantal werkuren per week (op jaarbasis) in de CAO’s van universitaire medische centra en algemene ziekenhuizen.

Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
Minder dan 25 uur per week
Minder dan 25 uur per week
Het gemiddeld aantal gewerkte uren per week van de medisch geschoolden in loondienst die minder die 25 uur per week gemiddeld werkzaam zijn.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
25 tot 35 uur per week
25 tot 35 uur per week
Het gemiddeld aantal gewerkte uren per week van de medisch geschoolden in loondienst die 25 uur of meer en minder dan 35 uur per week gemiddeld werkzaam zijn.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.
35 tot 55 uur per week
35 tot 55 uur per week
Het gemiddeld aantal gewerkte uren per week van de medisch geschoolden in loondienst die 35 uur tot en met 55 uur per week gemiddeld werkzaam zijn.
Wordt alleen weergegeven indien de groep groter is dan 100 personen.