Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd


Deze tabel toont het gemiddeld aantal gewerkte uren per week voor medisch geschoolden in loondienst naar sector in een verslagjaar.
De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
In deze tabel worden alleen cijfers gegeven voor sociaaleconomische categorie 'werknemer', dit zijn personen met als voornaamste inkomensbron loondienst.
De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie.
In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig.
Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal 2021 zullen cijfers voor verslagjaar 2019 worden toegevoegd en 2018 definitief worden.

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Sector Perioden Gemiddeld aantal werkuren per week (SEC) (uur per week) Medisch geschoolden; werknemers (SEC) (aantal) Aandeel in arbeidsduurMinder dan 25 uur per weekMinder dan 25 uur per week (%) Aandeel in arbeidsduur25 tot 35 uur per week25 tot 35 uur per week (%) Aandeel in arbeidsduur35 tot 55 uur per week35 tot 55 uur per week (%) Uren per week naar arbeidsduurMinder dan 25 uur per weekMinder dan 25 uur per week (uur per week) Uren per week naar arbeidsduur25 tot 35 uur per week25 tot 35 uur per week (uur per week) Uren per week naar arbeidsduur35 tot 55 uur per week35 tot 55 uur per week (uur per week)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten 2018* 29,5 260.180 29,4 43,9 26,7 20,6 30,3 38,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 29,4 235.505 30,0 44,7 25,3 20,7 30,3 38,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Universitair medische centra 2018* 32,9 28.345 16,2 39,7 44,1 21,4 30,8 39,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Algemene ziekenhuizen 2018* 29,5 70.570 31,1 43,1 25,8 21,2 30,5 37,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2018* 31,2 8.645 24,3 39,4 36,4 21,0 30,3 39,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Geestelijke gezondheidszorg 2018* 30,5 27.900 21,2 50,9 27,8 21,8 30,5 37,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Gehandicaptenzorg 2018* 27,1 15.390 39,8 46,6 13,6 20,6 29,7 37,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2018* 27,5 50.425 35,9 50,6 13,5 20,2 30,0 37,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2018* 26,8 18.280 43,4 38,6 17,9 19,2 29,7 38,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Overige zorg 2018* 31,0 15.950 24,1 39,2 36,7 20,9 30,6 38,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal buiten zorgsector 2018* 31,0 23.940 23,8 35,9 40,3 19,7 30,4 38,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Zorgverwante sectoren 2018* 32,0 14.045 18,6 36,8 44,6 21,0 30,4 38,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 29,0 2.890 30,7 43,2 26,1 18,4 30,7 38,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Elders 2018* 29,8 7.005 31,8 31,1 37,1 18,5 30,2 39,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen Sector onbekend 2018* . 740 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens