Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, woonregio


Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden (gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register), hun woonregio en sociaaleconomische categorie in een verslagjaar.
De sociaaleconomische categorie is gebaseerd op de voornaamste inkomensbron van het inkomen in de maand van het peilmoment.
De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
De cijfers zijn verder uitgesplitst naar sector van economische activiteit.
Medisch geschoolden waarvan de arbeidspositie onbekend is of waarvan bekend is dat ze op de peildatum niet in Nederland woonden of werkten zijn als aparte groepen in de tabel opgenomen. Door toevoeging van deze groepen sluit de populatie medisch geschoolden aan op het aantal medisch geschoolden uit het BIG-register zelf.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie.
In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig.
Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal 2021 zullen cijfers voor verslagjaar 2019 worden toegevoegd en 2018 definitief worden.

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, woonregio

Sociaaleconomische categorie Beroepen en specialismen Sector Regio's Perioden Medisch geschoolden (aantal)
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2018* 313.385
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Noord-Nederland (LD) 2018* 35.885
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Oost-Nederland (LD) 2018* 67.325
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector West-Nederland (LD) 2018* 143.175
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Zuid-Nederland (LD) 2018* 65.300
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Niet in te delen (LD) incl. buitenland 2018* 1.700
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Groningen (PV) 2018* 13.800
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Friesland (PV) 2018* 11.820
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Drenthe (PV) 2018* 10.260
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Overijssel (PV) 2018* 21.720
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Flevoland (PV) 2018* 5.295
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Gelderland (PV) 2018* 40.310
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Utrecht (PV) 2018* 28.245
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Noord-Holland (PV) 2018* 49.475
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Zuid-Holland (PV) 2018* 59.100
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Zeeland (PV) 2018* 6.355
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Noord-Brabant (PV) 2018* 43.605
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Limburg (PV) 2018* 21.695
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Niet in te delen (PV) incl. buitenland 2018* 1.700
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Groningen (RA) 2018* 13.800
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Drenthe (RA) 2018* 10.260
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Friesland (RA) 2018* 11.820
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Regio Zwolle (RA) 2018* 8.430
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Twente (RA) 2018* 11.320
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Stedendriehoek & Noord-Veluwe (RA) 2018* 11.515
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Achterhoek (RA) 2018* 5.470
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Zuid-West Gelderland (RA) 2018* 13.500
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Midden-Gelderland (RA) 2018* 10.965
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Flevoland (RA) 2018* 5.295
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Gooi- en Vechtstreek (RA) 2018* 4.620
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Utrecht en omgeving (RA) 2018* 22.565
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Amersfoort en omgeving (RA) 2018* 6.505
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Noord-Holland Noord (RA) 2018* 10.945
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Zaanstreek en Waterland (RA) 2018* 4.780
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Amsterdam (RA) 2018* 15.710
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Amstelland, Kennemerland en Meerl. (RA) 2018* 13.420
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Rijnstreek (RA) 2018* 15.960
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Rijnmond (RA) 2018* 18.900
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord (RA) 2018* 17.950
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Zuid-Holland Zuid (RA) 2018* 6.290
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Zeeland (RA) 2018* 6.355
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector West-Brabant (RA) 2018* 11.590
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Midden-Brabant (RA) 2018* 6.995
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Noordoost-Brabant (RA) 2018* 11.005
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Zuidoost-Brabant (RA) 2018* 14.015
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Noord- en Midden-Limburg (RA) 2018* 9.845
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Zuid-Limburg (RA) 2018* 11.850
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector Niet in te delen (RA) incl. buitenland 2018* 1.700
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2018* 313.385
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2018* 35.885
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2018* 67.325
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2018* 143.175
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2018* 65.300
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Niet in te delen (LD) incl. buitenland 2018* 1.700
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2018* 13.800
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Friesland (PV) 2018* 11.820
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2018* 10.260
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2018* 21.720
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2018* 5.295
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2018* 40.310
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2018* 28.245
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2018* 49.475
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2018* 59.100
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2018* 6.355
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2018* 43.605
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2018* 21.695
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Niet in te delen (PV) incl. buitenland 2018* 1.700
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Groningen (RA) 2018* 13.800
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Drenthe (RA) 2018* 10.260
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Friesland (RA) 2018* 11.820
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Regio Zwolle (RA) 2018* 8.430
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Twente (RA) 2018* 11.320
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Stedendriehoek & Noord-Veluwe (RA) 2018* 11.515
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Achterhoek (RA) 2018* 5.470
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Zuid-West Gelderland (RA) 2018* 13.500
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Midden-Gelderland (RA) 2018* 10.965
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Flevoland (RA) 2018* 5.295
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Gooi- en Vechtstreek (RA) 2018* 4.620
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Utrecht en omgeving (RA) 2018* 22.565
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Amersfoort en omgeving (RA) 2018* 6.505
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Noord-Holland Noord (RA) 2018* 10.945
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Zaanstreek en Waterland (RA) 2018* 4.780
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Amsterdam (RA) 2018* 15.710
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Amstelland, Kennemerland en Meerl. (RA) 2018* 13.420
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Rijnstreek (RA) 2018* 15.960
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Rijnmond (RA) 2018* 18.900
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord (RA) 2018* 17.950
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Zuid-Holland Zuid (RA) 2018* 6.290
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Zeeland (RA) 2018* 6.355
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten West-Brabant (RA) 2018* 11.590
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Midden-Brabant (RA) 2018* 6.995
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Noordoost-Brabant (RA) 2018* 11.005
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Zuidoost-Brabant (RA) 2018* 14.015
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Noord- en Midden-Limburg (RA) 2018* 9.845
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Zuid-Limburg (RA) 2018* 11.850
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten Niet in te delen (RA) incl. buitenland 2018* 1.700
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal Gezondheids- en welzijnszorg Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2018* 281.780
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal Gezondheids- en welzijnszorg Noord-Nederland (LD) 2018* 32.495
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal Gezondheids- en welzijnszorg Oost-Nederland (LD) 2018* 61.070
Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal Gezondheids- en welzijnszorg West-Nederland (LD) 2018* 127.835
Bron: CBS.
Verklaring van tekens