Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, leeftijd


Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden (gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register), hun sociaaleconomische categorie en sector van economische activiteit in een verslagjaar.
De sociaaleconomische categorie is gebaseerd op de voornaamste inkomensbron van het inkomen in de maand van het peilmoment.
De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.
Medisch geschoolden waarvan de arbeidspositie onbekend is of waarvan bekend is dat ze op de peildatum niet in Nederland woonden of werkten zijn als aparte groepen in de tabel opgenomen. Door toevoeging van deze groepen sluit de populatie medisch geschoolden aan op het aantal medisch geschoolden uit het BIG-register zelf.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie.
In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig.
Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal 2021 zullen cijfers voor verslagjaar 2019 worden toegevoegd en 2018 definitief worden.

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, leeftijd

Geslacht Leeftijd Sociaaleconomische categorie Beroepen en specialismen Sector Perioden Medisch geschoolden (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal inclusief geen sector 2018* 313.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Alle economische activiteiten 2018* 313.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 281.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Universitair medische centra 2018* 28.355
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Algemene ziekenhuizen 2018* 70.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2018* 16.095
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Geestelijke gezondheidszorg 2018* 32.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Gehandicaptenzorg 2018* 15.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2018* 52.750
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2018* 48.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Overige zorg 2018* 17.495
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Totaal buiten zorgsector 2018* 29.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Zorgverwante sectoren 2018* 14.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 2.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Elders 2018* 12.075
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Sector onbekend 2018* 1.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal BIG-geregistreerde beroepen Geen sector (geen econ. activiteit) 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Totaal inclusief geen sector 2018* 4.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Alle economische activiteiten 2018* 4.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 1.135
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Universitair medische centra 2018* 300
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Algemene ziekenhuizen 2018* 595
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2018* 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Geestelijke gezondheidszorg 2018* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Gehandicaptenzorg 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2018* 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2018* 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Overige zorg 2018* 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Totaal buiten zorgsector 2018* 3.815
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Zorgverwante sectoren 2018* 3.195
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Elders 2018* 525
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Sector onbekend 2018* 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal apothekers Geen sector (geen econ. activiteit) 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Totaal inclusief geen sector 2018* 4.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Alle economische activiteiten 2018* 4.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 665
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Universitair medische centra 2018* 175
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Algemene ziekenhuizen 2018* 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2018* 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Geestelijke gezondheidszorg 2018* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Gehandicaptenzorg 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2018* 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2018* 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Overige zorg 2018* 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Totaal buiten zorgsector 2018* 3.745
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Zorgverwante sectoren 2018* 3.135
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Elders 2018* 515
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Sector onbekend 2018* 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Apotheker Geen sector (geen econ. activiteit) 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Totaal inclusief geen sector 2018* 545
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Alle economische activiteiten 2018* 545
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 470
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Universitair medische centra 2018* 125
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Algemene ziekenhuizen 2018* 320
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2018* 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Geestelijke gezondheidszorg 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Gehandicaptenzorg 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Overige zorg 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Totaal buiten zorgsector 2018* 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Zorgverwante sectoren 2018* 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Elders 2018* 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Sector onbekend 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Ziekenhuisapotheker Geen sector (geen econ. activiteit) 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Totaal inclusief geen sector 2018* 60.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Alle economische activiteiten 2018* 60.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 54.065
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Universitair medische centra 2018* 10.655
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Algemene ziekenhuizen 2018* 8.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2018* 10.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Geestelijke gezondheidszorg 2018* 3.860
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Gehandicaptenzorg 2018* 330
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2018* 1.995
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2018* 11.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Overige zorg 2018* 6.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Totaal buiten zorgsector 2018* 5.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Zorgverwante sectoren 2018* 2.985
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 465
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Elders 2018* 2.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Sector onbekend 2018* 490
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Totaal artsen Geen sector (geen econ. activiteit) 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Totaal inclusief geen sector 2018* 22.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Alle economische activiteiten 2018* 22.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Totaal Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 19.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Universitair medische centra 2018* 5.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Algemene ziekenhuizen 2018* 5.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Categorale ziekenhuizen en overige MSZ 2018* 1.375
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Geestelijke gezondheidszorg 2018* 1.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Gehandicaptenzorg 2018* 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2018* 550
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Praktijken (muv GGZ en MSZ) 2018* 400
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Overige zorg 2018* 4.155
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Totaal buiten zorgsector 2018* 3.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Zorgverwante sectoren 2018* 1.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018* 390
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werknemer of zelfstandige Basisarts Elders 2018* 975
Bron: CBS.
Verklaring van tekens