Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999


Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden (gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register), hun arbeidspositie en positie in de werkkring in een verslagjaar.
De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.
Medisch geschoolden waarvan de arbeidspositie onbekend is of waarvan bekend is dat ze op de peildatum niet in Nederland woonden of werkten zijn als aparte groepen in de tabel opgenomen. Door toevoeging van deze groepen sluit de populatie medisch geschoolden aan op het aantal medisch geschoolden uit het BIG-register zelf.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie.
In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig.
Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is een afgeslankte voortzetting van de oude tabel over medisch geschoolden die nu in het archief is geplaatst.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude tabel:
- De deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer is als onderwerp weggelaten;
- bij de arbeidspositie zijn de niet-werkzamen niet verder ingedeeld naar categorie├źn (Arbeidsongeschikt, Uitkering, Pensioen of Geen inkomen)
- sectorindeling van de werkzamen in de zorg is achterwege gelaten.
- Medisch geschoolden waarvan de arbeidspositie onbekend is of waarvan bekend is dat ze op de peildatum niet in Nederland woonden of werkten zijn als aparte groepen in de tabel toegevoegd. Hiermee staan de cijfers nu beter in relatie tot de totalen uit het BIG-register zelf.

Zie voor de andere tabellen over medisch geschoolden naar sociaaleconomische categorie (voornaamste inkomstenbron), sector, leeftijd, geslacht, regio, uren per week voor personen in loondienst met cijfers vanaf 2013, de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal 2021 zullen cijfers voor verslagjaar 2019 worden toegevoegd en 2018 definitief worden.

Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Perioden Totaal BIG-geregistreerd Bekende arbeidspositieTotaal bekende arbeidspositie (aantal) Bekende arbeidspositieWerkzame medisch geschooldenTotaal werkzaam (aantal) Werkzame medisch geschooldenWerkzaam naar sectorWerkzaam in de zorg (aantal) Werkzame medisch geschooldenWerkzaam naar sectorWerkzaam in zorgverwante takken (aantal) Werkzame medisch geschooldenWerkzaam naar sectorUitzendbranche (aantal) Werkzame medisch geschooldenWerkzaam naar sectorWerkzaam buiten de zorg (aantal) Werkzame medisch geschooldenWerkzaam naar sectorWerkkring onbekend (aantal) Werkzame medisch geschooldenPositie in de werkkringWerknemer (aantal) Werkzame medisch geschooldenPositie in de werkkringZelfstandige (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG-geregistreerde beroepen 2018* 358.610 348.430 322.775 287.860 14.970 3.320 12.780 3.845 248.190 54.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers 2018* 5.560 5.350 5.060 1.145 3.215 100 570 35 3.700 1.065
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Apotheker 2018* 4.990 4.785 4.510 675 3.155 100 555 25 3.225 1.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ziekenhuisapotheker 2018* 570 565 555 470 65 0 15 5 475 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen 2018* 70.730 66.670 62.800 55.675 3.040 495 2.405 1.180 36.760 21.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts 2018* 26.540 24.695 22.970 19.420 1.720 410 1.025 395 20.700 1.375
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten 2018* 25.115 23.360 21.980 20.475 310 15 730 450 11.280 8.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) 2018* 21.355 19.835 18.590 17.315 210 15 670 380 9.295 7.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters 2018* 3.760 3.525 3.390 3.155 100 0 60 75 1.985 795
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; anesthesiologie 2018* 2.085 1.845 1.725 1.615 10 0 55 45 820 760
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; cardiologie 2018* 1.260 1.175 1.090 980 20 0 65 20 415 575
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; cardio-thoracale chirurgie 2018* 155 135 130 120 5 0 5 0 80 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; dermatologie en venerologie 2018* 655 610 575 525 5 0 30 15 200 335
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; heelkunde 2018* 1.525 1.410 1.320 1.195 15 0 85 25 555 685
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; inwendige geneeskunde 2018* 2.520 2.410 2.270 2.105 30 0 75 55 1.190 895
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; keel- neus- oorheelkunde 2018* 610 560 515 480 5 0 20 10 150 330
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; kindergeneeskunde 2018* 1.705 1.580 1.495 1.440 15 0 15 25 1.325 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; klinische genetica 2018* 165 160 155 150 0 0 0 5 150 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; klinische geriatrie 2018* 320 315 305 295 5 0 0 0 270 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; longziekten en tuberculose 2018* 760 725 685 625 25 0 25 10 290 335
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; maag- darm- leverziekten 2018* 625 570 540 500 5 0 25 10 175 330
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; medische microbiologie 2018* 330 310 285 270 5 0 5 5 180 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; neurochirurgie 2018* 185 160 145 140 5 0 5 0 90 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; neurologie 2018* 1.095 1.055 1.005 935 10 0 25 35 445 475
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; nucleaire geneeskunde 2018* 200 190 180 175 0 0 5 0 115 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; obstetrie en gynaecologie 2018* 1.225 1.140 1.050 985 5 0 35 20 425 560
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; oogheelkunde 2018* 820 735 685 635 5 0 30 15 225 405
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; orthopedie 2018* 890 830 780 710 5 5 35 25 245 470
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; pathologie 2018* 510 465 430 400 10 0 15 5 310 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; psychiatrie 2018* 3.065 2.835 2.715 2.525 90 0 35 60 1.740 525
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; psychiatrie en psychotherapie 2018* 695 690 675 630 10 0 20 15 245 265
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; plastische chirurgie 2018* 380 340 315 290 0 0 20 5 55 225
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; radiologie 2018* 1.415 1.290 1.195 1.100 5 0 60 35 420 690
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; radiotherapie 2018* 355 325 310 305 0 0 0 5 270 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; reumatologie 2018* 370 350 335 320 0 0 10 5 180 120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; revalidatiegeneeskunde 2018* 640 615 580 565 5 0 0 10 530 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; urologie 2018* 510 475 445 415 5 0 20 5 150 265
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts met meerdere specialismen 2018* 50 45 45 35 5 0 0 0 25 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal overige artsen 2018* 15.845 15.460 14.855 14.075 135 45 315 285 2.845 10.785
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde 2018* 13.705 13.345 12.850 12.170 125 5 285 265 1.230 10.615
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; klinische chemie 2018* 15 15 15 15 0 0 0 0 10 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; verstandelijk gehandicapten 2018* 245 245 235 235 0 0 0 0 205 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; ouderengeneeskunde 2018* 1.735 1.715 1.620 1.545 5 45 15 15 1.345 120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; sportgeneeskunde 2018* 145 140 135 110 5 0 15 0 55 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal sociaal geneeskundige artsen 2018* 3.235 3.155 2.995 1.710 875 25 335 50 1.935 735
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; bedrijfsgeneeskunde 2018* 1.610 1.575 1.515 1.205 80 15 195 20 825 545
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; bedrijfsgen. en verzekeringsgen. 2018* 70 70 70 45 15 0 10 0 15 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; maatschappij en gezondheid 2018* 670 660 610 345 170 5 80 10 505 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; verzekeringsgeneeskunde 2018* 885 855 800 120 610 5 50 20 595 120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal fysiotherapeuten 2018* 38.105 36.705 34.245 29.765 965 290 2.415 810 20.925 10.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Fysiotherapeut 2018* 37.955 36.555 34.095 29.620 960 290 2.410 810 20.790 10.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Fysiotherapeut en verpleegkundige 2018* 65 65 60 60 0 0 0 0 50 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal GZ-psychologen 2018* 15.345 15.090 14.485 12.925 485 95 765 215 8.610 3.535
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd GZ-psycholoog 2018* 11.530 11.325 10.870 9.595 405 85 660 130 7.150 2.245
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinisch psycholoog 2018* 425 400 365 320 15 0 15 10 175 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinisch neuropsycholoog 2018* 145 140 130 115 15 0 0 0 80 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd GZ-psycholoog en psychotherapeut 2018* 1.320 1.315 1.255 1.165 15 0 40 30 430 575
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Klinisch psycholoog en psychotherapeut 2018* 1.845 1.835 1.785 1.660 35 5 45 40 730 580
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd GZ-psycholoog en verpleegkundige 2018* 80 80 80 75 5 0 0 0 50 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychotherapeuten 2018* 4.710 4.630 4.445 4.110 70 10 145 115 1.610 1.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Psychotherapeut 2018* 850 790 730 655 10 0 35 30 205 405
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal tandartsen 2018* 11.205 9.995 9.465 8.780 210 5 270 200 870 8.115
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts 2018* 10.550 9.405 8.900 8.240 205 5 255 195 795 7.665
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts; dento-maxillaire orthopaedie 2018* 335 295 285 275 5 0 5 5 20 260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts; mondziekten en kaakchirurgie 2018* 320 295 280 265 0 0 10 5 60 195
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verloskundigen 2018* 4.620 4.455 4.175 3.830 110 15 140 80 1.430 2.365
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verloskundige 2018* 4.210 4.050 3.790 3.465 100 10 135 80 1.180 2.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verloskundige en verpleegkundige 2018* 340 335 315 295 10 5 5 0 180 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2018* 211.745 208.920 191.355 174.625 6.930 2.325 6.185 1.295 175.140 6.775
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundige algemeen 2018* 207.645 204.855 187.365 170.800 6.825 2.300 6.155 1.285 171.580 6.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundig specialist acute zorg 2018* 150 145 140 130 5 0 5 0 130 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundig spec. chronische zorg 2018* 560 550 545 520 15 5 5 0 515 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundig spec. intensieve zorg 2018* 1.780 1.775 1.740 1.685 40 10 5 0 1.645 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundig spec.preventieve zorg 2018* 40 40 40 30 5 0 5 0 35 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundig specialist GGZ 2018* 1.065 1.055 1.045 1.005 25 5 5 5 935 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundige; meerdere specialismen 2018* 25 25 25 20 0 0 0 0 20 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal physician assistants 2018* 1.030 1.025 1.015 990 20 0 10 0 945 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Physician assistant 2018* 875 865 860 835 15 0 5 0 800 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Physician assistant en verloskundige 2018* 70 70 70 70 0 0 0 0 65 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Physician assistant en fysiotherapeut 2018* 85 85 85 85 0 0 0 0 80 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Zorgverlener overig 2018* 55 55 55 50 5 0 0 0 30 10
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal BIG-geregistreerde beroepen 2018* 17.050 16.865 16.190 15.140 210 305 465 65 15.555 290
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal apothekers 2018* 35 35 30 10 20 0 0 0 30 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Apotheker 2018* 35 35 30 10 20 0 0 0 30 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Ziekenhuisapotheker 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal artsen 2018* 245 220 180 150 5 10 15 0 175 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Basisarts 2018* 245 220 180 150 5 10 15 0 175 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal medisch specialisten 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal specialisten (excl. psychiaters) 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal psychiaters 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Arts; anesthesiologie 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Arts; cardiologie 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Arts; cardio-thoracale chirurgie 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Arts; dermatologie en venerologie 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Arts; heelkunde 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Arts; inwendige geneeskunde 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Arts; keel- neus- oorheelkunde 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Arts; kindergeneeskunde 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Arts; klinische genetica 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Arts; klinische geriatrie 2018* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens