Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouw, totaal (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouw, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouw open grond, totaal (aantal) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Tuinbouw onder glas, totaal (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Tuinbouw onder glas, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Biggen Biggen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Biggen Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Biggen Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Fokvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, gedekt (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, gust (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Beren, 50 kg of meer, dekrijp (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 20 tot 50 kg (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 50 tot 80 kg (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 80 tot 110 kg (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 110 kg of meer (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Biggen Biggen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Biggen Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Biggen Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Fokvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, gedekt (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Zeugen, 50 kg of meer, gust (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Fokvarkens Beren, 50 kg of meer, dekrijp (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 20 tot 50 kg (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 50 tot 80 kg (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 80 tot 110 kg (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, 50 kg of meer Vleesvarkens, 110 kg of meer (aantal)
01 Landbouw 2016 55.688 50.365.996 18.185 9.224.088 9.818 92.790.067 3.820 4.251.460 26.629 12.478.594 5.595.261 2.137.326 3.457.935 1.157.043 92.796 124.851 709.108 175.762 46.106 1.866 6.554 5.726.290 1.759.188 3.967.102 1.845.708 1.712.660 408.734 4.508 1.971 1.740 1.906 1.911 785 1.282 1.766 1.740 1.427 228 1.479 3.719 2.755 3.404 2.845 2.834 1.482
01 Landbouw 2017 54.849 50.914.706 17.964 9.352.441 9.874 90.794.934 3.476 4.096.115 26.261 12.400.699 5.611.564 2.186.368 3.425.196 1.158.680 87.366 131.062 707.450 177.642 47.885 1.837 5.438 5.630.455 1.729.810 3.900.645 1.781.620 1.674.412 444.613 4.301 1.872 1.675 1.802 1.836 788 1.306 1.705 1.675 1.439 269 1.422 3.550 2.650 3.266 2.751 2.693 1.532
01 Landbouw 2018 53.910 51.594.599 18.188 9.432.919 9.604 89.896.929 3.184 3.919.204 25.442 12.430.129 5.652.976 2.201.910 3.451.066 1.146.244 88.118 128.489 694.839 177.520 50.246 1.812 5.220 5.630.909 1.739.520 3.891.389 1.758.095 1.659.056 474.238 4.185 1.815 1.619 1.757 1.782 764 1.243 1.653 1.619 1.361 260 1.383 3.455 2.634 3.156 2.659 2.596 1.551
01 Landbouw 2019 53.233 53.193.315 18.732 9.314.662 9.538 96.926.213 3.480 3.810.248 24.613 12.269.154 5.548.879 2.174.918 3.373.961 1.102.743 84.895 121.858 673.276 173.105 42.829 1.729 5.051 5.617.532 1.725.320 3.892.212 1.739.742 1.671.726 480.744 4.087 1.706 1.514 1.648 1.740 742 1.168 1.565 1.514 1.316 250 1.298 3.371 2.524 3.084 2.585 2.531 1.535
01 Landbouw 2020 52.695 52.684.323 18.669 9.312.775 9.518 100.778.913 3.657 3.837.994 24.018 11.950.238 5.413.682 2.117.972 3.295.710 1.090.610 82.950 129.893 662.191 168.747 39.925 1.219 5.685 5.445.946 1.663.092 3.782.854 1.678.666 1.592.328 511.860 3.557 1.591 1.417 1.532 1.628 714 1.161 1.460 1.417 1.247 215 1.244 2.881 2.283 2.657 2.293 2.239 1.542
01 Landbouw 2021 52.107 52.575.437 18.671 9.480.615 9.526 105.547.223 3.707 3.820.578 23.529 11.456.831 5.169.374 1.977.973 3.191.401 1.025.774 80.770 127.342 614.904 155.381 41.932 1.152 4.293 5.261.683 1.574.673 3.687.010 1.613.265 1.535.405 538.340 3.405 1.452 1.275 1.390 1.508 706 1.047 1.338 1.275 1.148 208 1.108 2.767 2.118 2.541 2.143 2.136 1.470
01 Landbouw 2022* 51.042 53.473.247 19.114 9.541.503 9.571 106.779.977 3.534 3.834.245 22.924 11.278.858 5.119.993 1.984.293 3.135.700 1.003.241 77.632 132.040 593.882 155.318 38.686 1.186 4.497 5.155.624 1.546.083 3.609.541 1.562.177 1.507.311 540.053 3.273 1.396 1.224 1.330 1.487 683 1.035 1.292 1.224 1.085 203 1.092 2.653 2.035 2.427 2.061 2.012 1.434
011 Teelt van eenjarige gewassen 2016 16.486 40.084.113 10.529 2.281.578 2.848 53.493.598 1.917 39.188 1.510 14.505 2.560 952 1.608 469 5 8 290 86 17 29 34 11.476 3.481 7.995 4.022 3.837 136 76 8 6 4 20 1 4 7 6 4 2 4 62 26 51 29 33 4
011 Teelt van eenjarige gewassen 2017 16.286 40.532.506 10.554 2.378.172 2.932 51.582.333 1.762 41.444 1.481 14.403 2.452 1.127 1.325 541 3 21 364 97 16 32 8 11.410 3.250 8.160 3.347 4.651 162 74 8 7 4 23 2 11 9 7 5 2 7 62 27 53 37 27 9
011 Teelt van eenjarige gewassen 2018 16.442 40.905.496 10.665 2.384.130 2.952 50.815.314 1.609 44.921 1.600 15.737 2.884 1.134 1.750 489 10 4 351 95 5 1 23 12.364 3.903 8.461 3.303 4.265 893 77 8 5 8 19 4 3 10 5 3 1 7 64 34 49 22 27 11
011 Teelt van eenjarige gewassen 2019 16.676 41.964.048 10.985 2.408.442 3.013 52.573.614 1.676 44.373 1.650 9.694 918 525 393 215 9 12 116 63 5 0 10 8.561 3.364 5.197 2.602 2.141 454 110 7 5 4 26 3 8 11 5 4 0 9 92 45 62 34 28 12
011 Teelt van eenjarige gewassen 2020 16.803 42.007.939 11.057 2.447.688 3.053 56.233.417 1.736 42.336 1.583 7.257 568 51 517 157 8 20 35 5 15 65 9 6.532 1.243 5.289 2.302 2.602 385 129 15 4 12 33 4 11 10 4 8 3 7 104 48 75 43 30 15
011 Teelt van eenjarige gewassen 2021 16.909 41.871.749 11.078 2.551.076 3.079 57.005.392 1.730 39.677 1.565 8.949 2.625 332 2.293 185 8 20 95 34 21 1 6 6.139 2.188 3.951 1.653 1.610 688 128 13 5 10 29 3 8 13 5 4 1 5 105 49 70 44 24 17
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022* 18.245 42.336.423 11.293 2.588.222 3.114 57.315.624 1.692 42.552 1.725 9.793 818 371 447 163 12 33 47 41 19 1 10 8.812 1.737 7.075 3.171 3.465 439 172 18 8 12 50 7 17 16 8 8 1 9 139 59 97 57 42 15
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2016 1.497 3.805.298 1.497 6.384 78 3.640 2 2.001 99 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2017 1.213 3.035.032 1.213 4.330 53 3.620 2 1.638 73 26 0 0 0 5 0 3 2 0 0 0 0 21 0 21 0 21 0 4 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2018 1.229 3.028.190 1.229 4.434 60 0 0 1.670 74 565 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 564 254 310 0 310 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2019 1.443 3.349.624 1.443 4.461 75 0 0 1.606 93 20 0 0 0 8 3 2 1 0 1 0 1 12 3 9 5 0 4 6 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 1 3 1 3 2 0 1
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2020 1.584 3.683.725 1.584 7.389 102 150 1 1.960 102 38 5 0 5 7 0 2 1 0 3 0 1 26 19 7 0 7 0 11 2 0 2 3 0 1 1 0 1 0 1 7 5 2 0 2 0
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2021 1.692 3.993.446 1.692 8.674 100 3.000 1 1.522 95 43 7 5 2 10 3 2 3 1 0 0 1 26 12 14 8 4 2 15 2 1 1 4 1 1 2 1 0 0 1 12 7 7 4 2 1
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2022* 1.772 4.036.862 1.772 8.479 104 300 2 1.854 102 618 2 0 2 9 0 4 2 0 1 0 2 607 17 590 172 405 13 16 1 0 1 4 0 2 2 0 1 0 2 13 6 8 6 3 2
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2016 8.990 35.339.231 7.817 2.146.134 2.223 32.887.818 849 26.208 663 14.055 2.538 931 1.607 456 5 6 285 84 16 29 31 11.061 3.316 7.745 3.839 3.770 136 54 5 4 3 13 1 3 5 4 3 2 2 45 20 37 22 24 4
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2017 9.319 36.630.403 8.157 2.240.790 2.357 32.836.459 816 29.496 732 14.309 2.442 1.117 1.325 496 3 13 359 96 15 2 8 11.371 3.248 8.123 3.337 4.630 156 57 7 6 4 15 2 8 5 6 4 1 7 51 26 42 32 24 5
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2018 9.300 36.956.257 8.146 2.249.293 2.381 32.982.275 770 31.839 755 15.101 2.884 1.134 1.750 482 9 4 349 95 1 1 23 11.735 3.627 8.108 3.295 3.942 871 59 8 5 8 14 3 3 8 5 1 1 7 49 25 38 19 21 9
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2019 9.345 37.586.303 8.217 2.270.583 2.385 33.305.445 796 31.022 765 9.468 890 507 383 187 6 3 108 61 2 0 7 8.391 3.330 5.061 2.569 2.118 374 74 6 4 3 16 2 2 9 4 2 0 6 63 33 41 25 21 6
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2020 9.249 37.222.504 8.096 2.283.052 2.394 36.041.149 814 30.258 758 6.883 511 18 493 97 3 7 15 2 4 63 3 6.275 1.115 5.160 2.250 2.563 347 76 8 2 6 15 2 4 4 2 3 1 3 63 28 48 31 20 8
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2021 9.138 36.728.172 7.982 2.374.968 2.396 36.213.680 800 27.932 727 8.627 2.572 310 2.262 143 5 13 74 30 18 1 2 5.912 2.069 3.843 1.586 1.588 669 73 7 3 5 15 2 5 4 3 3 1 2 60 28 42 27 16 11
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2022* 9.134 37.135.108 8.017 2.414.496 2.426 35.788.121 766 29.010 728 8.781 750 345 405 102 5 11 32 37 13 0 4 7.929 1.588 6.341 2.897 3.030 414 93 11 6 6 23 3 6 6 6 3 0 3 76 32 54 27 29 9
0116 Teelt van vezelgewassen 2016 17 14.384 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0116 Teelt van vezelgewassen 2017 18 15.838 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0116 Teelt van vezelgewassen 2018 13 11.425 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0116 Teelt van vezelgewassen 2019 7 7.960 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0116 Teelt van vezelgewassen 2020 13 14.059 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0116 Teelt van vezelgewassen 2021 15 18.618 15 178 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0116 Teelt van vezelgewassen 2022* 11 18.794 11 138 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2016 5.982 925.200 1.198 129.060 547 20.602.140 1.066 10.979 748 444 22 21 1 13 0 2 5 2 1 0 3 409 165 244 183 61 0 21 3 2 1 7 0 1 2 2 1 0 2 16 6 13 7 8 0
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2017 5.736 851.233 1.166 133.052 522 18.742.254 944 10.310 676 68 10 10 0 40 0 5 3 1 1 30 0 18 2 16 10 0 6 13 1 1 0 6 0 2 2 1 1 1 0 8 1 8 5 0 4
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2018 5.900 909.624 1.277 130.403 511 17.833.039 839 11.412 771 71 0 0 0 6 1 0 1 0 4 0 0 65 22 43 8 13 22 15 0 0 0 4 1 0 1 0 2 0 0 13 7 10 3 5 2
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2019 5.881 1.020.161 1.318 133.398 553 19.268.169 880 11.745 792 206 28 18 10 20 0 7 7 2 2 0 2 158 31 127 28 23 76 30 1 1 1 7 0 5 1 1 1 0 2 26 11 18 7 7 5
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2020 5.957 1.087.651 1.364 157.247 557 20.192.118 921 10.118 723 336 52 33 19 53 5 11 19 3 8 2 5 231 109 122 52 32 38 42 5 2 4 15 2 6 5 2 4 2 3 34 15 25 12 8 7
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2021 6.064 1.131.513 1.389 167.256 582 20.788.712 929 10.217 742 279 46 17 29 32 0 5 18 3 3 0 3 201 107 94 59 18 17 40 4 1 4 10 0 2 7 1 1 0 2 33 14 21 13 6 5
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2022* 7.328 1.145.659 1.493 165.109 583 21.527.203 924 11.688 895 394 66 26 40 52 7 18 13 4 5 1 4 276 132 144 102 30 12 63 6 2 5 23 4 9 8 2 4 1 4 50 21 35 24 10 4
012 Teelt van meerjarige gewassen 2016 2.349 638.258 563 2.255.251 2.032 16.903.485 489 5.559 115 3.516 107 81 26 112 10 1 29 11 2 1 58 3.297 837 2.460 811 1.507 142 18 2 2 1 7 1 1 4 2 1 1 5 14 7 11 6 6 1
012 Teelt van meerjarige gewassen 2017 2.342 573.317 515 2.259.748 2.050 17.685.101 453 5.047 111 2.497 62 44 18 83 34 1 33 6 3 1 5 2.352 1.282 1.070 591 351 128 19 4 2 2 8 2 1 6 2 3 1 3 14 8 10 7 7 3
012 Teelt van meerjarige gewassen 2018 2.294 611.233 517 2.269.376 2.009 17.917.435 444 5.360 123 3.126 155 60 95 122 28 1 25 6 6 2 54 2.849 456 2.393 1.305 736 352 18 4 1 4 6 1 1 4 1 3 1 3 12 3 11 8 5 3
012 Teelt van meerjarige gewassen 2019 2.291 612.579 527 2.229.745 1.993 20.595.353 461 4.344 110 3.328 34 17 17 35 17 2 9 3 3 1 0 3.259 1.213 2.046 1.060 695 291 15 2 2 1 8 2 1 5 2 1 1 0 10 7 7 5 5 3
012 Teelt van meerjarige gewassen 2020 2.235 564.310 529 2.203.585 1.930 21.111.198 475 4.892 93 2.037 10 7 3 12 0 2 7 2 0 0 1 2.015 278 1.737 252 241 1.244 15 2 2 1 5 0 1 3 2 0 0 1 13 5 10 3 4 6
012 Teelt van meerjarige gewassen 2021 2.224 568.411 509 2.210.762 1.922 23.117.249 467 3.819 92 10.609 4.951 2.269 2.682 1.024 24 29 723 167 78 0 3 4.634 1.210 3.424 1.192 1.915 317 24 4 3 2 6 1 4 4 3 3 0 2 18 6 16 10 7 5
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022* 2.178 557.354 503 2.161.516 1.888 23.368.602 432 3.430 99 7.736 4.375 1.690 2.685 905 202 28 495 110 67 0 3 2.456 406 2.050 673 765 612 21 2 2 2 9 3 3 3 2 2 0 2 15 5 12 8 4 4
0121 Teelt van druiven 2016 54 1.436 6 14.119 54 550 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0121 Teelt van druiven 2017 55 1.931 9 14.502 55 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0121 Teelt van druiven 2018 49 1.993 10 15.043 49 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0121 Teelt van druiven 2019 51 3.301 10 13.794 51 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0121 Teelt van druiven 2020 48 2.868 10 14.781 48 0 0 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0121 Teelt van druiven 2021 55 12.333 10 17.324 55 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0121 Teelt van druiven 2022* 60 7.287 12 18.365 60 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2016 1.435 302.596 304 1.706.324 1.435 39.988 19 2.596 71 3.312 107 81 26 112 10 1 29 11 2 1 58 3.093 637 2.456 807 1.507 142 16 2 2 1 7 1 1 4 2 1 1 5 12 6 10 5 6 1
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2017 1.447 302.819 286 1.706.197 1.447 42.184 19 2.292 69 2.445 62 44 18 67 27 1 25 6 2 1 5 2.316 1.282 1.034 555 351 128 18 4 2 2 7 1 1 5 2 2 1 3 13 8 9 6 7 3
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2018 1.408 300.740 287 1.697.399 1.408 43.964 17 2.693 75 2.890 75 60 15 103 28 1 10 6 4 0 54 2.712 454 2.258 1.272 736 250 15 3 1 3 5 1 1 3 1 2 0 3 9 2 9 7 5 1
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2019 1.395 302.724 297 1.703.669 1.395 46.554 18 2.431 69 2.985 34 17 17 35 17 2 9 3 3 1 0 2.916 1.081 1.835 945 599 291 14 2 2 1 8 2 1 5 2 1 1 0 9 6 6 4 4 3
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2020 1.308 255.908 273 1.645.906 1.308 45.438 19 1.491 50 1.987 10 7 3 12 0 2 7 2 0 0 1 1.965 242 1.723 252 241 1.230 11 2 2 1 5 0 1 3 2 0 0 1 9 4 7 3 4 3
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2021 1.298 261.105 260 1.624.296 1.298 45.655 19 1.855 55 87 9 7 2 37 24 6 4 1 1 0 1 41 4 37 18 16 3 13 2 1 1 4 1 3 2 1 1 0 1 9 3 7 5 1 2
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2022* 1.282 247.033 264 1.642.677 1.282 43.286 15 1.423 56 232 0 0 0 12 4 5 1 0 2 0 0 220 69 151 68 80 3 14 0 0 0 6 2 2 1 0 1 0 0 9 3 7 5 2 2
0125 Teelt van overige vruchten 2016 547 168.541 181 485.919 450 4.222.042 267 2.685 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
0125 Teelt van overige vruchten 2017 554 182.478 167 495.674 464 4.795.560 250 2.576 33 52 0 0 0 16 7 0 8 0 1 0 0 36 0 36 36 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
0125 Teelt van overige vruchten 2018 563 206.115 168 516.444 467 5.206.391 251 2.499 39 236 80 0 80 19 0 0 15 0 2 2 0 137 2 135 33 0 102 3 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 3 1 2 1 0 2
0125 Teelt van overige vruchten 2019 562 227.576 170 472.404 457 5.732.661 261 1.791 32 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 132 211 115 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
0125 Teelt van overige vruchten 2020 563 220.231 179 498.281 466 5.908.911 262 3.220 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
0125 Teelt van overige vruchten 2021 556 211.066 163 514.541 459 6.935.942 256 1.850 29 8.614 4.942 2.262 2.680 987 0 23 719 166 77 0 2 2.685 566 2.119 574 1.261 284 7 2 2 1 2 0 1 2 2 2 0 1 5 2 5 4 3 2
0125 Teelt van overige vruchten 2022* 550 210.515 160 453.996 446 6.897.424 246 1.828 32 5.631 4.356 1.676 2.680 889 198 23 493 108 65 0 2 386 337 49 4 45 0 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 3 2 2 1 1 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2019 1 164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2020 1 164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2021 1 164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2022* 2 414 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2016 245 158.197 49 17.114 25 12.640.905 202 150 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2017 213 79.329 32 10.235 11 12.847.357 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2018 202 91.648 28 8.630 13 12.667.080 176 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2019 209 70.982 31 11.829 17 14.816.138 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2020 224 72.265 38 12.673 17 15.156.849 194 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2021 222 69.388 41 15.787 18 16.135.652 192 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2022* 197 74.732 33 9.307 13 16.427.892 171 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2016 68 7.488 23 31.775 68 0 0 124 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2017 73 6.760 21 33.140 73 0 0 173 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2018 72 10.737 24 31.860 72 0 0 153 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2019 73 7.832 18 28.049 73 0 0 116 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2020 91 12.874 28 31.944 91 0 0 142 7 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 36 12 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 2
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2021 92 14.355 34 38.814 92 0 0 102 5 1.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.908 640 1.268 600 638 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1 3 1
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2022* 87 17.373 32 37.171 87 0 0 145 7 1.873 19 14 5 4 0 0 1 2 0 0 1 1.850 0 1.850 601 640 609 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 3 2 1 2
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2016 4.271 1.466.835 1.187 4.048.798 3.433 22.323.278 1.398 9.190 161 14.129 7.059 1.929 5.130 1.174 93 116 146 158 549 90 22 5.896 2.358 3.538 1.291 1.556 691 26 7 4 7 9 2 2 3 4 3 2 5 18 9 15 7 8 3
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2017 4.098 1.574.492 1.163 4.061.531 3.346 21.470.463 1.242 8.857 148 12.001 6.522 1.836 4.686 1.051 43 36 180 153 546 21 72 4.428 157 4.271 2.812 1.299 160 29 7 5 6 9 1 2 2 5 3 1 5 20 4 19 12 7 5
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2018 3.933 1.716.501 1.182 4.171.101 3.203 21.136.725 1.117 9.102 159 8.569 5.095 1.158 3.937 789 0 11 550 91 42 60 35 2.685 742 1.943 1.133 809 1 20 4 3 4 6 0 1 1 3 2 2 4 14 7 10 4 6 1
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2019 3.921 1.767.714 1.189 4.116.185 3.144 23.697.084 1.329 7.114 130 7.681 3.785 1.387 2.398 787 2 32 541 100 43 67 2 3.109 1.225 1.884 1.325 549 10 23 3 2 3 7 1 2 2 2 2 2 2 18 9 13 8 7 2
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2020 4.012 1.747.059 1.169 4.127.247 3.173 23.408.859 1.431 7.843 130 6.253 3.786 1.390 2.396 742 0 33 539 100 45 22 3 1.725 46 1.679 389 1.233 57 16 2 2 2 6 0 3 1 2 3 1 3 13 4 11 4 6 4
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2021 4.139 2.011.608 1.272 4.220.320 3.227 25.406.909 1.496 11.267 157 6.802 3.722 1.363 2.359 708 2 32 539 97 36 0 2 2.372 890 1.482 714 759 9 17 4 2 3 5 1 2 1 2 2 0 2 13 6 9 5 4 3
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022* 4.225 2.087.237 1.319 4.281.557 3.251 26.058.593 1.397 10.633 163 7.815 3.721 1.361 2.360 750 0 34 545 99 37 26 9 3.344 1.318 2.026 1.007 420 599 22 4 2 4 9 0 4 3 2 2 1 5 13 5 11 7 4 6
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2016 4.271 1.466.835 1.187 4.048.798 3.433 22.323.278 1.398 9.190 161 14.129 7.059 1.929 5.130 1.174 93 116 146 158 549 90 22 5.896 2.358 3.538 1.291 1.556 691 26 7 4 7 9 2 2 3 4 3 2 5 18 9 15 7 8 3
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2017 4.098 1.574.492 1.163 4.061.531 3.346 21.470.463 1.242 8.857 148 12.001 6.522 1.836 4.686 1.051 43 36 180 153 546 21 72 4.428 157 4.271 2.812 1.299 160 29 7 5 6 9 1 2 2 5 3 1 5 20 4 19 12 7 5
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2018 3.933 1.716.501 1.182 4.171.101 3.203 21.136.725 1.117 9.102 159 8.569 5.095 1.158 3.937 789 0 11 550 91 42 60 35 2.685 742 1.943 1.133 809 1 20 4 3 4 6 0 1 1 3 2 2 4 14 7 10 4 6 1
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2019 3.921 1.767.714 1.189 4.116.185 3.144 23.697.084 1.329 7.114 130 7.681 3.785 1.387 2.398 787 2 32 541 100 43 67 2 3.109 1.225 1.884 1.325 549 10 23 3 2 3 7 1 2 2 2 2 2 2 18 9 13 8 7 2
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2020 4.012 1.747.059 1.169 4.127.247 3.173 23.408.859 1.431 7.843 130 6.253 3.786 1.390 2.396 742 0 33 539 100 45 22 3 1.725 46 1.679 389 1.233 57 16 2 2 2 6 0 3 1 2 3 1 3 13 4 11 4 6 4
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2021 4.139 2.011.608 1.272 4.220.320 3.227 25.406.909 1.496 11.267 157 6.802 3.722 1.363 2.359 708 2 32 539 97 36 0 2 2.372 890 1.482 714 759 9 17 4 2 3 5 1 2 1 2 2 0 2 13 6 9 5 4 3
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2022* 4.225 2.087.237 1.319 4.281.557 3.251 26.058.593 1.397 10.633 163 7.815 3.721 1.361 2.360 750 0 34 545 99 37 26 9 3.344 1.318 2.026 1.007 420 599 22 4 2 4 9 0 4 3 2 2 1 5 13 5 11 7 4 6
014 Veeteelt en fokkerijen 2016 29.035 5.326.404 4.830 315.695 1.031 20.337 7 4.053.314 22.540 12.206.729 5.502.260 2.103.797 3.398.463 1.139.244 91.526 123.245 698.580 172.819 45.066 1.688 6.320 5.565.225 1.708.087 3.857.138 1.796.898 1.661.532 398.708 4.137 1.896 1.685 1.841 1.812 761 1.246 1.705 1.685 1.391 217 1.421 3.405 2.573 3.139 2.666 2.655 1.413
014 Veeteelt en fokkerijen 2017 28.563 5.203.970 4.613 286.767 1.001 4.805 7 3.896.829 22.193 12.085.349 5.509.130 2.149.242 3.359.888 1.139.071 85.925 129.011 696.674 174.524 46.098 1.725 5.114 5.437.148 1.672.003 3.765.145 1.719.873 1.613.588 431.684 3.919 1.799 1.619 1.743 1.731 766 1.263 1.645 1.619 1.392 257 1.369 3.227 2.476 2.984 2.561 2.501 1.457
014 Veeteelt en fokkerijen 2018 27.730 5.441.128 4.724 295.910 944 2.620 4 3.720.595 21.231 12.116.770 5.545.567 2.164.489 3.381.078 1.126.074 86.332 126.263 683.316 174.443 49.154 1.665 4.901 5.445.129 1.682.277 3.762.852 1.699.341 1.601.087 462.424 3.816 1.740 1.560 1.686 1.670 742 1.202 1.579 1.560 1.317 248 1.321 3.153 2.450 2.908 2.500 2.424 1.467
014 Veeteelt en fokkerijen 2019 26.833 5.804.784 4.941 266.834 913 4.600 4 3.615.930 20.427 12.018.673 5.471.071 2.145.802 3.325.269 1.088.772 84.303 120.886 664.529 170.644 41.947 1.565 4.898 5.458.830 1.675.113 3.783.717 1.688.828 1.624.877 470.012 3.682 1.634 1.456 1.585 1.615 721 1.126 1.493 1.456 1.267 238 1.241 3.038 2.342 2.820 2.408 2.364 1.450
014 Veeteelt en fokkerijen 2020 26.321 5.500.670 4.883 263.259 911 11.812 9 3.647.498 20.019 11.742.490 5.363.477 2.097.507 3.265.970 1.080.409 82.711 128.885 655.478 167.012 39.601 1.097 5.625 5.298.604 1.616.749 3.681.855 1.634.064 1.548.977 498.814 3.212 1.531 1.378 1.484 1.524 698 1.119 1.410 1.378 1.209 204 1.204 2.597 2.120 2.428 2.146 2.101 1.456
014 Veeteelt en fokkerijen 2021 25.533 5.399.536 4.829 235.794 874 11.916 8 3.631.607 19.579 11.248.563 5.117.080 1.958.425 3.158.655 1.016.687 80.538 126.633 608.977 153.720 41.530 1.102 4.187 5.114.796 1.534.049 3.580.747 1.566.062 1.490.097 524.588 3.046 1.396 1.237 1.343 1.411 688 1.009 1.282 1.237 1.115 202 1.073 2.472 1.959 2.306 1.986 2.000 1.379
014 Veeteelt en fokkerijen 2022* 23.607 5.581.872 4.981 257.726 912 24.378 7 3.637.728 18.794 11.089.687 5.069.180 1.966.665 3.102.515 993.954 77.158 131.143 588.019 153.923 38.112 1.153 4.446 5.026.553 1.507.404 3.519.149 1.522.135 1.469.038 527.976 2.893 1.339 1.186 1.283 1.369 663 991 1.235 1.186 1.050 196 1.054 2.346 1.883 2.188 1.906 1.881 1.356
0141 Melkveehouderij 2016 17.984 2.000.427 2.518 87.339 440 2.238 2 2.941.655 17.984 195.792 31.841 12.908 18.933 6.191 511 663 3.247 1.161 525 8 76 157.760 46.377 111.383 50.920 49.791 10.672 488 69 57 59 90 20 26 65 57 36 7 43 445 246 375 253 255 88
0141 Melkveehouderij 2017 17.774 1.978.494 2.447 87.791 450 1.646 3 2.765.415 17.774 180.363 28.057 11.760 16.297 6.221 367 639 3.888 1.051 193 7 76 146.085 42.995 103.090 49.235 45.759 8.096 445 57 53 49 78 18 23 57 53 26 7 45 408 208 353 231 226 89
0141 Melkveehouderij 2018 16.743 2.050.308 2.562 85.461 406 1.370 2 2.538.050 16.743 171.383 26.869 12.224 14.645 5.520 431 430 3.312 1.161 107 14 65 138.994 47.395 91.599 42.212 39.146 10.241 408 56 51 52 73 14 18 54 51 22 9 36 376 222 313 210 202 96
0141 Melkveehouderij 2019 15.987 2.038.206 2.625 84.386 402 1.700 2 2.396.299 15.987 150.635 26.294 11.308 14.986 5.532 712 541 3.060 985 181 9 44 118.809 36.442 82.367 42.859 32.066 7.442 409 55 44 48 79 17 19 49 44 27 9 34 357 200 299 211 182 70
0141 Melkveehouderij 2020 15.532 2.005.113 2.678 70.191 423 1.370 2 2.421.899 15.532 108.846 18.355 7.741 10.614 3.693 644 127 2.019 761 92 8 42 86.798 27.489 59.309 28.074 23.903 7.332 302 44 34 34 68 12 29 35 34 22 5 25 256 161 214 150 139 77
0141 Melkveehouderij 2021 15.174 1.964.803 2.699 78.517 436 2.070 3 2.437.451 15.174 110.220 16.903 7.414 9.489 3.590 242 482 1.881 651 294 11 29 89.727 26.215 63.512 30.481 25.005 8.026 329 46 35 37 82 15 27 44 35 27 8 24 272 166 220 152 150 70
0141 Melkveehouderij 2022* 14.632 2.187.910 2.898 84.837 467 2.070 3 2.440.806 14.632 119.905 17.829 7.413 10.416 3.787 547 373 2.114 605 110 8 30 98.289 29.393 68.896 31.592 27.255 10.049 325 39 29 32 79 17 27 46 29 21 7 26 268 159 220 157 141 78
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2016 3.097 391.370 501 18.030 85 2.400 1 1.010.694 3.097 29.457 6.848 3.011 3.837 1.063 3 45 733 232 27 8 15 21.546 4.762 16.784 7.868 6.206 2.710 80 18 13 12 28 2 5 19 13 9 4 11 65 33 51 33 30 8
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2017 2.965 419.493 498 22.819 96 2.400 1 1.032.492 2.965 27.524 5.117 1.747 3.370 1.004 157 13 609 154 53 1 17 21.403 6.372 15.031 7.285 6.271 1.475 87 14 9 8 24 7 4 11 9 7 1 9 75 34 60 36 34 10
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2018 3.065 414.940 508 18.919 99 0 0 1.091.007 3.065 28.596 7.703 2.316 5.387 1.081 75 106 667 197 23 1 12 19.812 5.984 13.828 7.121 5.348 1.359 86 17 13 9 24 5 5 14 13 5 1 10 74 38 63 39 36 15
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2019 3.080 524.506 576 17.524 97 2.500 1 1.135.337 3.080 40.554 13.987 5.656 8.331 3.727 1.217 158 1.819 464 49 7 13 22.840 6.917 15.923 7.556 5.337 3.030 96 16 9 13 35 10 7 22 9 9 4 10 81 45 65 43 31 19
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2020 3.173 491.378 582 18.994 103 2.860 2 1.144.956 3.173 35.793 12.545 6.049 6.496 2.590 52 147 1.845 514 18 5 9 20.658 5.918 14.740 6.556 7.174 1.010 83 15 10 11 30 3 14 16 10 8 3 9 65 41 48 26 34 14
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2021 3.131 493.061 582 22.043 110 7.500 2 1.121.273 3.131 35.804 12.605 4.525 8.080 2.104 59 79 1.477 372 102 2 13 21.095 6.001 15.094 5.615 8.003 1.476 96 16 12 10 30 6 7 16 12 10 1 12 79 38 63 35 41 14
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2022* 2.984 517.252 567 25.437 118 5.000 1 1.121.186 2.984 26.460 8.948 4.236 4.712 1.612 11 461 736 297 89 2 16 15.900 4.259 11.641 5.759 4.917 965 105 17 9 12 30 6 10 19 9 5 1 14 85 35 66 33 31 20
0143 Paardenfokkerij 2016 758 1.852 20 21 1 0 0 434 43 37 10 10 0 6 2 2 0 1 0 1 0 21 4 17 7 10 0 5 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 4 2 2 2 1 0
0143 Paardenfokkerij 2017 790 1.012 10 21 1 0 0 440 41 6 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0
0143 Paardenfokkerij 2018 898 2.069 11 31 2 0 0 386 40 13 5 4 1 7 2 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0143 Paardenfokkerij 2019 921 2.615 12 39 3 0 0 434 43 18 0 0 0 9 2 4 3 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 7 0 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
0143 Paardenfokkerij 2020 989 2.323 17 58 1 0 0 508 49 29 1 0 1 11 3 2 1 0 4 0 1 17 3 14 14 0 0 8 1 0 1 4 1 1 1 0 1 0 1 5 2 4 4 0 0
0143 Paardenfokkerij 2021 1.040 4.156 27 152 5 0 0 466 60 42 2 0 2 9 2 1 5 0 0 0 1 31 8 23 11 12 0 17 1 0 1 5 1 1 3 0 0 0 1 14 6 9 5 4 0
0143 Paardenfokkerij 2022* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0145 Schapen- en geitenhouderij 2016 1.963 67.293 130 8.737 45 0 0 10.491 482 6.740 1.266 376 890 76 23 7 5 35 2 0 4 5.398 732 4.666 3.620 657 389 40 12 8 8 13 3 1 3 8 2 0 2 30 17 18 12 7 3
0145 Schapen- en geitenhouderij 2017 1.987 74.954 130 9.303 41 0 0 10.829 511 3.406 124 85 39 43 1 10 13 9 3 1 6 3.239 912 2.327 975 1.293 59 35 10 4 6 16 1 5 10 4 3 1 6 23 16 12 9 6 1
0145 Schapen- en geitenhouderij 2018 2.033 68.002 133 14.821 47 1.000 1 12.690 519 4.174 87 69 18 71 4 22 16 10 7 2 10 4.016 372 3.644 1.781 1.725 138 51 6 4 3 23 3 5 11 4 4 2 7 37 12 29 18 11 3
0145 Schapen- en geitenhouderij 2019 2.080 76.867 135 9.595 47 0 0 12.507 521 3.169 78 40 38 99 14 13 26 11 20 5 10 2.992 1.278 1.714 703 968 43 72 10 4 7 39 6 8 16 4 11 4 9 42 15 30 18 12 3
0145 Schapen- en geitenhouderij 2020 2.218 84.323 136 7.911 44 12 1 13.964 574 2.280 88 46 42 104 17 6 25 12 30 3 11 2.088 1.025 1.063 347 709 7 75 10 4 7 37 6 5 13 4 14 2 10 43 19 29 15 12 4
0145 Schapen- en geitenhouderij 2021 2.148 90.922 160 5.473 43 26 1 12.991 572 2.384 58 50 8 161 17 18 30 7 77 5 7 2.165 683 1.482 569 903 10 91 7 5 3 48 9 11 17 5 17 3 7 57 17 44 24 18 5
0145 Schapen- en geitenhouderij 2022* 2.100 105.294 165 6.547 48 240 1 13.895 562 2.338 127 88 39 173 18 39 67 11 21 4 13 2.038 847 1.191 1.136 33 22 86 13 9 7 51 8 12 18 9 14 3 11 47 21 31 16 9 9
0146 Varkenshouderij 2016 3.447 1.726.170 1.206 150.969 352 570 2 55.666 651 11.884.893 5.436.711 2.077.599 3.359.112 1.125.640 89.023 122.279 691.567 170.568 44.323 1.669 6.211 5.322.542 1.641.462 3.681.080 1.714.148 1.583.252 383.680 3.447 1.781 1.592 1.748 1.663 730 1.202 1.604 1.592 1.334 203 1.354 2.790 2.236 2.625 2.320 2.311 1.303
0146 Varkenshouderij 2017 3.279 1.692.840 1.123 128.556 309 0 0 51.748 630 11.803.106 5.462.031 2.130.127 3.331.904 1.129.564 85.356 128.319 690.598 172.839 45.731 1.713 5.008 5.211.511 1.607.064 3.604.447 1.643.436 1.543.295 417.716 3.279 1.707 1.543 1.670 1.601 737 1.227 1.557 1.543 1.348 245 1.305 2.652 2.181 2.498 2.237 2.196 1.342
0146 Varkenshouderij 2018 3.212 1.771.243 1.108 142.069 297 0 0 48.558 601 11.864.744 5.498.882 2.145.185 3.353.697 1.117.600 85.797 125.676 678.055 172.683 48.937 1.647 4.805 5.248.262 1.616.115 3.632.147 1.638.368 1.544.088 449.691 3.212 1.651 1.483 1.615 1.538 718 1.170 1.491 1.483 1.281 235 1.262 2.613 2.143 2.463 2.202 2.146 1.340
0146 Varkenshouderij 2019 3.035 2.033.681 1.168 124.834 272 0 0 43.497 558 11.773.402 5.421.042 2.125.476 3.295.566 1.078.035 82.335 120.154 658.638 168.905 41.637 1.542 4.824 5.274.325 1.617.518 3.656.807 1.625.888 1.574.585 456.334 3.035 1.547 1.393 1.512 1.447 684 1.089 1.395 1.393 1.215 219 1.183 2.494 2.040 2.376 2.104 2.101 1.338
0146 Varkenshouderij 2020 2.691 1.934.808 1.068 126.498 245 0 0 38.109 449 11.544.834 5.320.690 2.079.047 3.241.643 1.072.009 81.925 128.538 650.235 165.314 39.366 1.079 5.552 5.152.135 1.571.344 3.580.791 1.586.726 1.506.204 487.861 2.691 1.451 1.322 1.422 1.371 671 1.066 1.336 1.322 1.156 192 1.152 2.180 1.869 2.094 1.919 1.886 1.344
0146 Varkenshouderij 2021 2.458 1.841.750 984 107.803 207 400 1 36.924 417 11.041.455 5.070.163 1.939.787 3.130.376 1.007.671 80.125 125.853 603.390 152.153 40.940 1.083 4.127 4.963.621 1.488.593 3.475.028 1.518.607 1.444.295 512.126 2.458 1.317 1.178 1.285 1.236 653 957 1.195 1.178 1.055 189 1.022 2.000 1.703 1.926 1.740 1.756 1.271
0146 Varkenshouderij 2022* 2.328 1.817.294 972 117.936 198 90 1 37.602 392 10.887.545 5.022.809 1.948.180 3.074.629 985.344 76.582 130.010 582.986 152.471 37.778 1.138 4.379 4.879.392 1.466.511 3.412.881 1.474.309 1.425.500 513.072 2.328 1.262 1.134 1.224 1.198 632 938 1.142 1.134 1.003 184 998 1.903 1.646 1.832 1.676 1.670 1.231
0147 Pluimveehouderij 2016 1.597 1.105.904 416 47.792 101 15.129 2 33.886 272 89.490 25.584 9.893 15.691 6.268 1.964 249 3.028 822 189 2 14 57.638 14.750 42.888 20.335 21.296 1.257 76 15 14 14 16 5 11 14 14 10 2 11 70 39 67 46 50 11
0147 Pluimveehouderij 2017 1.584 997.483 366 33.684 94 759 3 35.168 258 70.764 13.799 5.523 8.276 2.238 43 30 1.566 471 118 3 7 54.727 14.658 40.069 18.941 16.790 4.338 68 10 10 9 11 2 4 10 10 8 3 4 66 36 59 47 38 15
0147 Pluimveehouderij 2018 1.602 1.098.484 365 31.798 87 250 1 29.283 250 47.860 12.021 4.691 7.330 1.795 23 25 1.266 391 80 1 9 34.044 12.410 21.634 9.859 10.780 995 54 8 8 6 9 1 3 9 8 5 1 6 52 34 40 31 29 13
0147 Pluimveehouderij 2019 1.574 1.086.327 383 26.722 85 400 1 27.297 227 50.575 9.670 3.322 6.348 1.370 23 16 983 279 60 2 7 39.535 12.949 26.586 11.822 11.601 3.163 62 6 6 5 11 3 2 9 6 5 2 5 59 38 49 32 37 20
0147 Pluimveehouderij 2020 1.586 958.569 374 35.525 86 7.570 4 27.731 234 49.737 10.968 3.929 7.039 1.861 70 65 1.278 346 91 2 9 36.908 10.970 25.938 12.347 10.987 2.604 52 9 7 8 13 5 4 8 7 8 2 6 48 28 39 32 30 17
0147 Pluimveehouderij 2021 1.554 1.002.266 372 21.694 72 1.920 1 22.433 222 58.338 17.349 6.649 10.700 3.152 93 200 2.194 537 117 1 10 37.837 12.549 25.288 10.779 11.559 2.950 54 9 7 7 10 4 6 7 7 6 1 7 49 29 43 30 30 19
0147 Pluimveehouderij 2022* 1.535 951.098 374 22.969 81 16.978 1 24.039 221 53.439 19.467 6.748 12.719 3.038 0 260 2.116 539 114 1 8 30.934 6.394 24.540 9.339 11.333 3.868 49 8 5 8 11 0 4 10 5 7 1 5 43 22 39 24 30 18
0149 Overige fokkerij en houderij 2016 189 33.388 39 2.807 7 0 0 488 11 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320 0 320 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2017 184 39.694 39 4.593 10 0 0 737 14 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180 0 180 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2018 177 36.082 37 2.811 6 0 0 621 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2019 156 42.582 42 3.734 7 0 0 559 11 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320 0 320 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2020 132 24.156 28 4.082 9 0 0 331 8 971 830 695 135 141 0 0 75 65 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2021 28 2.578 5 112 1 0 0 69 3 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320 0 320 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2022* 28 3.024 5 0 0 0 0 200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Gemengd bedrijf 2016 3.547 2.850.386 1.076 322.766 474 49.369 9 144.209 2.303 239.715 83.275 30.567 52.708 16.044 1.162 1.481 10.063 2.688 472 58 120 140.396 44.425 95.971 42.686 44.228 9.057 251 58 43 53 63 20 29 47 43 28 6 44 220 140 188 137 132 61
015 Gemengd bedrijf 2017 3.560 3.030.421 1.119 366.223 545 52.232 12 143.938 2.328 286.449 93.398 34.119 59.279 17.934 1.361 1.993 10.199 2.862 1.222 58 239 175.117 53.118 121.999 54.997 54.523 12.479 260 54 42 47 65 17 29 43 42 36 8 38 227 135 200 134 151 58
015 Gemengd bedrijf 2018 3.511 2.920.241 1.100 312.402 496 24.835 10 139.226 2.329 285.927 99.275 35.069 64.206 18.770 1.748 2.210 10.597 2.885 1.039 84 207 167.882 52.142 115.740 53.013 52.159 10.568 254 59 50 55 81 17 36 59 50 36 8 48 212 140 178 125 134 69
015 Gemengd bedrijf 2019 3.512 3.044.190 1.090 293.456 475 55.562 10 138.487 2.296 229.778 73.071 27.187 45.884 12.934 564 926 8.081 2.295 831 96 141 143.773 44.405 99.368 45.927 43.464 9.977 257 60 49 55 84 15 31 54 49 42 9 46 213 121 182 130 127 68
015 Gemengd bedrijf 2020 3.324 2.864.345 1.031 270.996 451 13.627 6 135.425 2.193 192.201 45.841 19.017 26.824 9.290 231 953 6.132 1.628 264 35 47 137.070 44.776 92.294 41.659 39.275 11.360 185 41 31 33 60 12 27 36 31 27 7 29 154 106 133 97 98 61
015 Gemengd bedrijf 2021 3.302 2.724.133 983 262.663 424 5.757 6 134.208 2.136 181.908 40.996 15.584 25.412 7.170 198 628 4.570 1.363 267 49 95 133.742 36.336 97.406 43.644 41.024 12.738 190 35 28 32 57 13 24 38 28 24 5 26 159 98 140 98 101 66
015 Gemengd bedrijf 2022* 2.787 2.910.361 1.018 252.482 406 12.780 6 139.902 2.143 163.827 41.899 14.206 27.693 7.469 260 802 4.776 1.145 451 6 29 114.459 35.218 79.241 35.191 33.623 10.427 165 33 26 29 50 10 20 35 26 23 5 22 140 83 119 83 81 53
0150 Gemengd bedrijf 2016 3.547 2.850.386 1.076 322.766 474 49.369 9 144.209 2.303 239.715 83.275 30.567 52.708 16.044 1.162 1.481 10.063 2.688 472 58 120 140.396 44.425 95.971 42.686 44.228 9.057 251 58 43 53 63 20 29 47 43 28 6 44 220 140 188 137 132 61
0150 Gemengd bedrijf 2017 3.560 3.030.421 1.119 366.223 545 52.232 12 143.938 2.328 286.449 93.398 34.119 59.279 17.934 1.361 1.993 10.199 2.862 1.222 58 239 175.117 53.118 121.999 54.997 54.523 12.479 260 54 42 47 65 17 29 43 42 36 8 38 227 135 200 134 151 58
0150 Gemengd bedrijf 2018 3.511 2.920.241 1.100 312.402 496 24.835 10 139.226 2.329 285.927 99.275 35.069 64.206 18.770 1.748 2.210 10.597 2.885 1.039 84 207 167.882 52.142 115.740 53.013 52.159 10.568 254 59 50 55 81 17 36 59 50 36 8 48 212 140 178 125 134 69
0150 Gemengd bedrijf 2019 3.512 3.044.190 1.090 293.456 475 55.562 10 138.487 2.296 229.778 73.071 27.187 45.884 12.934 564 926 8.081 2.295 831 96 141 143.773 44.405 99.368 45.927 43.464 9.977 257 60 49 55 84 15 31 54 49 42 9 46 213 121 182 130 127 68
0150 Gemengd bedrijf 2020 3.324 2.864.345 1.031 270.996 451 13.627 6 135.425 2.193 192.201 45.841 19.017 26.824 9.290 231 953 6.132 1.628 264 35 47 137.070 44.776 92.294 41.659 39.275 11.360 185 41 31 33 60 12 27 36 31 27 7 29 154 106 133 97 98 61
0150 Gemengd bedrijf 2021 3.302 2.724.133 983 262.663 424 5.757 6 134.208 2.136 181.908 40.996 15.584 25.412 7.170 198 628 4.570 1.363 267 49 95 133.742 36.336 97.406 43.644 41.024 12.738 190 35 28 32 57 13 24 38 28 24 5 26 159 98 140 98 101 66
0150 Gemengd bedrijf 2022* 2.787 2.910.361 1.018 252.482 406 12.780 6 139.902 2.143 163.827 41.899 14.206 27.693 7.469 260 802 4.776 1.145 451 6 29 114.459 35.218 79.241 35.191 33.623 10.427 165 33 26 29 50 10 20 35 26 23 5 22 140 83 119 83 81 53
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.
De SBI in deze tabel is gebaseerd op de gewassen en dieren die op de peildatum op het bedrijf aanwezig waren. Deze kan afwijken van de SBI waaronder het bedrijf geregistreerd is in het Handelsregister (deze is gebaseerd is op de activiteiten die bij de registratie zijn opgegeven).

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
Bedrijven in de Landbouwtelling hebben een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers: de cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022: de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In september en november worden voorlopige cijfers gepubliceerd en en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting.
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouw, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouw, totaal
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Tuinbouw open grond, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Tuinbouw open grond, totaal
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Tuinbouw onder glas, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Tuinbouw onder glas, totaal
Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal dieren
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Hokdieren
Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en
edelpelsdieren.
_
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 stuks
niet in de telling meegenomen.
Aantal dieren
Varkens
Varkens, totaal
Biggen
Biggen, totaal
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug
Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug
Fokvarkens
Fokvarkens, totaal
Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg
Zeugen zijn vrouwelijke varkens; beren zijn mannelijke varkens.
Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt
Zeugen, 50 kg of meer, gedekt
Al dan niet drachtig (inclusief kunstmatig geïnsemineerde zeugen).
Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen
Zogende zeugen, tot aan het spenen van de biggen. Het spenen van biggen is het blijvend onttrekken van biggen aan een zogende zeug.
Zeugen, 50 kg of meer, gust
Gust: onvruchtbare periode tussen zogen en inseminatie.
Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp
Mannelijke varkens.
Beren, 50 kg of meer, dekrijp
Mannelijke varkens.
Vleesvarkens
Vleesvarkens, totaal
Vleesvarkens, 20 tot 50 kg
Vleesvarkens, 50 kg of meer
Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal
Vleesvarkens, 50 tot 80 kg
Vleesvarkens, 80 tot 110 kg
Vleesvarkens, 110 kg of meer
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Varkens
Varkens, totaal
Biggen
Biggen, totaal
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug
Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug
Fokvarkens
Fokvarkens, totaal
Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg
Zeugen zijn vrouwelijke varkens; beren zijn mannelijke varkens.
Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt
Zeugen, 50 kg of meer, gedekt
Al dan niet drachtig (inclusief kunstmatig geïnsemineerde zeugen).
Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen
Zogende zeugen, tot aan het spenen van de biggen. Het spenen van biggen is het blijvend onttrekken van biggen aan een zogende zeug.
Zeugen, 50 kg of meer, gust
Gust: onvruchtbare periode tussen zogen en inseminatie.
Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp
Mannelijke varkens.
Beren, 50 kg of meer, dekrijp
Mannelijke varkens.
Vleesvarkens
Vleesvarkens, totaal
Vleesvarkens, 20 tot 50 kg
Vleesvarkens, 50 kg of meer
Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal
Vleesvarkens, 50 tot 80 kg
Vleesvarkens, 80 tot 110 kg
Vleesvarkens, 110 kg of meer