Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken 2019

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken 2019

Type maatwerkarrangement Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2019* Aalten 1.745 65
Totaal 2019* Achtkarspelen 1.930 69
Totaal exclusief verblijf en opvang 2019* Aalten 1.745 65
Totaal exclusief verblijf en opvang 2019* Achtkarspelen 1.930 69
Ondersteuning thuis, totaal 2019* Aalten 480 18
Ondersteuning thuis, totaal 2019* Achtkarspelen 555 20
Hulp bij het huishouden 2019* Aalten 1.080 40
Hulp bij het huishouden 2019* Achtkarspelen 900 32
Verblijf en opvang, totaal 2019* Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2019* Achtkarspelen . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2019* Aalten 775 29
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2019* Achtkarspelen 1.210 43
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2017 en 2018 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2019 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar van 2019 en heel 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 mei 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2020 worden in november 2020 gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.