Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken, 2019

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken, 2019

Type maatwerkvoorziening Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2019 Aalten 1.745 65
Totaal 2019 Wijk 01 Buitengebied Aalten 135 33
Totaal 2019 Wijk 02 Bredevoort 105 56
Totaal 2019 Wijk 03 Aalten Kern 900 70
Totaal 2019 Wijk 04 Dinxperlo 535 65
Totaal 2019 Achtkarspelen 1.930 69
Totaal 2019 Wijk 00 Noord 770 65
Totaal 2019 Wijk 01 Centrum 155 48
Totaal 2019 Wijk 02 Zuid 920 72
Totaal exclusief verblijf en opvang 2019 Aalten 1.745 65
Totaal exclusief verblijf en opvang 2019 Wijk 01 Buitengebied Aalten 135 33
Totaal exclusief verblijf en opvang 2019 Wijk 02 Bredevoort 105 56
Totaal exclusief verblijf en opvang 2019 Wijk 03 Aalten Kern 900 70
Totaal exclusief verblijf en opvang 2019 Wijk 04 Dinxperlo 535 65
Totaal exclusief verblijf en opvang 2019 Achtkarspelen 1.930 69
Totaal exclusief verblijf en opvang 2019 Wijk 00 Noord 770 65
Totaal exclusief verblijf en opvang 2019 Wijk 01 Centrum 155 48
Totaal exclusief verblijf en opvang 2019 Wijk 02 Zuid 920 72
Ondersteuning thuis, totaal 2019 Aalten 480 18
Ondersteuning thuis, totaal 2019 Wijk 01 Buitengebied Aalten 40 10
Ondersteuning thuis, totaal 2019 Wijk 02 Bredevoort 35 19
Ondersteuning thuis, totaal 2019 Wijk 03 Aalten Kern 260 20
Ondersteuning thuis, totaal 2019 Wijk 04 Dinxperlo 120 15
Ondersteuning thuis, totaal 2019 Achtkarspelen 555 20
Ondersteuning thuis, totaal 2019 Wijk 00 Noord 210 18
Ondersteuning thuis, totaal 2019 Wijk 01 Centrum 50 15
Ondersteuning thuis, totaal 2019 Wijk 02 Zuid 260 20
Hulp bij het huishouden 2019 Aalten 1.080 40
Hulp bij het huishouden 2019 Wijk 01 Buitengebied Aalten 80 20
Hulp bij het huishouden 2019 Wijk 02 Bredevoort 65 34
Hulp bij het huishouden 2019 Wijk 03 Aalten Kern 570 44
Hulp bij het huishouden 2019 Wijk 04 Dinxperlo 340 41
Hulp bij het huishouden 2019 Achtkarspelen 900 32
Hulp bij het huishouden 2019 Wijk 00 Noord 365 31
Hulp bij het huishouden 2019 Wijk 01 Centrum 75 23
Hulp bij het huishouden 2019 Wijk 02 Zuid 435 34
Verblijf en opvang, totaal 2019 Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2019 Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2019 Wijk 02 Bredevoort . .
Verblijf en opvang, totaal 2019 Wijk 03 Aalten Kern . .
Verblijf en opvang, totaal 2019 Wijk 04 Dinxperlo . .
Verblijf en opvang, totaal 2019 Achtkarspelen . .
Verblijf en opvang, totaal 2019 Wijk 00 Noord . .
Verblijf en opvang, totaal 2019 Wijk 01 Centrum . .
Verblijf en opvang, totaal 2019 Wijk 02 Zuid . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2019 Aalten 775 29
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2019 Wijk 01 Buitengebied Aalten 55 14
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2019 Wijk 02 Bredevoort 50 27
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2019 Wijk 03 Aalten Kern 390 30
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2019 Wijk 04 Dinxperlo 245 30
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2019 Achtkarspelen 1.210 43
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2019 Wijk 00 Noord 485 41
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2019 Wijk 01 Centrum 75 23
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2019 Wijk 02 Zuid 600 47
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type voorziening.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2017, 2018 en 2020 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
- Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Het productlabel 'Overige maatwerkarrangementen' blijft ongewijzigd conform de iWmo-standaard productcode.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.