Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken, 2018

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken, 2018

Type maatwerkvoorziening Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2018 Aalten 1.565 58
Totaal 2018 Wijk 01 Buitengebied Aalten 125 31
Totaal 2018 Wijk 02 Bredevoort 90 48
Totaal 2018 Wijk 03 Aalten Kern 810 63
Totaal 2018 Wijk 04 Dinxperlo 485 59
Totaal 2018 Achtkarspelen 1.790 64
Totaal 2018 Wijk 00 Noord 705 59
Totaal 2018 Wijk 01 Centrum 150 46
Totaal 2018 Wijk 02 Zuid 860 67
Totaal exclusief verblijf en opvang 2018 Aalten 1.565 58
Totaal exclusief verblijf en opvang 2018 Wijk 01 Buitengebied Aalten 125 31
Totaal exclusief verblijf en opvang 2018 Wijk 02 Bredevoort 90 48
Totaal exclusief verblijf en opvang 2018 Wijk 03 Aalten Kern 810 63
Totaal exclusief verblijf en opvang 2018 Wijk 04 Dinxperlo 485 59
Totaal exclusief verblijf en opvang 2018 Achtkarspelen 1.790 64
Totaal exclusief verblijf en opvang 2018 Wijk 00 Noord 705 59
Totaal exclusief verblijf en opvang 2018 Wijk 01 Centrum 150 46
Totaal exclusief verblijf en opvang 2018 Wijk 02 Zuid 860 67
Ondersteuning thuis, totaal 2018 Aalten 435 16
Ondersteuning thuis, totaal 2018 Wijk 01 Buitengebied Aalten 35 9
Ondersteuning thuis, totaal 2018 Wijk 02 Bredevoort 20 11
Ondersteuning thuis, totaal 2018 Wijk 03 Aalten Kern 245 19
Ondersteuning thuis, totaal 2018 Wijk 04 Dinxperlo 115 14
Ondersteuning thuis, totaal 2018 Achtkarspelen 470 17
Ondersteuning thuis, totaal 2018 Wijk 00 Noord 180 15
Ondersteuning thuis, totaal 2018 Wijk 01 Centrum 50 15
Ondersteuning thuis, totaal 2018 Wijk 02 Zuid 215 17
Hulp bij het huishouden 2018 Aalten 920 34
Hulp bij het huishouden 2018 Wijk 01 Buitengebied Aalten 75 19
Hulp bij het huishouden 2018 Wijk 02 Bredevoort 50 27
Hulp bij het huishouden 2018 Wijk 03 Aalten Kern 485 38
Hulp bij het huishouden 2018 Wijk 04 Dinxperlo 285 35
Hulp bij het huishouden 2018 Achtkarspelen 805 29
Hulp bij het huishouden 2018 Wijk 00 Noord 310 26
Hulp bij het huishouden 2018 Wijk 01 Centrum 75 23
Hulp bij het huishouden 2018 Wijk 02 Zuid 400 31
Verblijf en opvang, totaal 2018 Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2018 Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2018 Wijk 02 Bredevoort . .
Verblijf en opvang, totaal 2018 Wijk 03 Aalten Kern . .
Verblijf en opvang, totaal 2018 Wijk 04 Dinxperlo . .
Verblijf en opvang, totaal 2018 Achtkarspelen . .
Verblijf en opvang, totaal 2018 Wijk 00 Noord . .
Verblijf en opvang, totaal 2018 Wijk 01 Centrum . .
Verblijf en opvang, totaal 2018 Wijk 02 Zuid . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2018 Aalten 730 27
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2018 Wijk 01 Buitengebied Aalten 60 15
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2018 Wijk 02 Bredevoort 45 24
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2018 Wijk 03 Aalten Kern 355 28
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2018 Wijk 04 Dinxperlo 240 29
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2018 Achtkarspelen 1.170 42
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2018 Wijk 00 Noord 455 38
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2018 Wijk 01 Centrum 75 23
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2018 Wijk 02 Zuid 590 46
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type voorziening.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2017 en 2019 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
- Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Het productlabel 'Overige maatwerkarrangementen' blijft ongewijzigd conform de iWmo-standaard productcode.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.