Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken, 2017

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken, 2017

Type maatwerkvoorziening Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2017 Aalten 1.585 59
Totaal 2017 Wijk 01 Buitengebied Aalten 120 29
Totaal 2017 Wijk 02 Bredevoort 85 44
Totaal 2017 Wijk 03 Aalten Kern 815 64
Totaal 2017 Wijk 04 Dinxperlo 500 61
Totaal 2017 Achtkarspelen 1.680 60
Totaal 2017 Wijk 00 Noord 670 56
Totaal 2017 Wijk 01 Centrum 150 46
Totaal 2017 Wijk 02 Zuid 790 62
Totaal exclusief verblijf en opvang 2017 Aalten 1.585 59
Totaal exclusief verblijf en opvang 2017 Wijk 01 Buitengebied Aalten 120 29
Totaal exclusief verblijf en opvang 2017 Wijk 02 Bredevoort 85 44
Totaal exclusief verblijf en opvang 2017 Wijk 03 Aalten Kern 815 64
Totaal exclusief verblijf en opvang 2017 Wijk 04 Dinxperlo 500 61
Totaal exclusief verblijf en opvang 2017 Achtkarspelen 1.680 60
Totaal exclusief verblijf en opvang 2017 Wijk 00 Noord 670 56
Totaal exclusief verblijf en opvang 2017 Wijk 01 Centrum 150 46
Totaal exclusief verblijf en opvang 2017 Wijk 02 Zuid 790 62
Ondersteuning thuis, totaal 2017 Aalten 410 15
Ondersteuning thuis, totaal 2017 Wijk 01 Buitengebied Aalten 25 6
Ondersteuning thuis, totaal 2017 Wijk 02 Bredevoort 20 10
Ondersteuning thuis, totaal 2017 Wijk 03 Aalten Kern 230 18
Ondersteuning thuis, totaal 2017 Wijk 04 Dinxperlo 110 13
Ondersteuning thuis, totaal 2017 Achtkarspelen 455 16
Ondersteuning thuis, totaal 2017 Wijk 00 Noord 185 15
Ondersteuning thuis, totaal 2017 Wijk 01 Centrum 45 14
Ondersteuning thuis, totaal 2017 Wijk 02 Zuid 200 16
Hulp bij het huishouden 2017 Aalten 955 35
Hulp bij het huishouden 2017 Wijk 01 Buitengebied Aalten 75 18
Hulp bij het huishouden 2017 Wijk 02 Bredevoort 50 26
Hulp bij het huishouden 2017 Wijk 03 Aalten Kern 500 39
Hulp bij het huishouden 2017 Wijk 04 Dinxperlo 305 37
Hulp bij het huishouden 2017 Achtkarspelen 755 27
Hulp bij het huishouden 2017 Wijk 00 Noord 275 23
Hulp bij het huishouden 2017 Wijk 01 Centrum 75 23
Hulp bij het huishouden 2017 Wijk 02 Zuid 380 30
Verblijf en opvang, totaal 2017 Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2017 Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Verblijf en opvang, totaal 2017 Wijk 02 Bredevoort . .
Verblijf en opvang, totaal 2017 Wijk 03 Aalten Kern . .
Verblijf en opvang, totaal 2017 Wijk 04 Dinxperlo . .
Verblijf en opvang, totaal 2017 Achtkarspelen . .
Verblijf en opvang, totaal 2017 Wijk 00 Noord . .
Verblijf en opvang, totaal 2017 Wijk 01 Centrum . .
Verblijf en opvang, totaal 2017 Wijk 02 Zuid . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2017 Aalten 715 26
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2017 Wijk 01 Buitengebied Aalten 55 13
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2017 Wijk 02 Bredevoort 40 21
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2017 Wijk 03 Aalten Kern 345 27
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2017 Wijk 04 Dinxperlo 235 29
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2017 Achtkarspelen 1.090 39
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2017 Wijk 00 Noord 435 36
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2017 Wijk 01 Centrum 75 23
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2017 Wijk 02 Zuid 535 42
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type voorziening.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2018 en 2019 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
- Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Het productlabel 'Overige maatwerkarrangementen' blijft ongewijzigd conform de iWmo-standaard productcode.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.