Samenstelling ontwikkeling goederenexport: gedrag exporteur

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: gedrag exporteur

Gedrag exporteur Perioden Groei uitvoer (1 000 euro) Bijdrage aan totale groei uitvoer (%)
Totale verandering uitvoer 2012 20.358.508 5,0
Totale verandering uitvoer 2013 3.389.471 0,8
Totale verandering uitvoer 2014 299.443 0,1
Totale verandering uitvoer 2015 . .
Totale verandering uitvoer 2016 4.245.625 1,0
Totale verandering uitvoer 2017 44.206.192 10,4
Totale verandering uitvoer 2018 30.440.281 6,5
Totale verandering uitvoer 2019 17.390.024 3,5
Totale verandering uitvoer 2020 -32.551.398 -6,3
Totale verandering uitvoer 2021* 103.928.826 21,5
Totale verandering uitvoer 2022* . .
Groei: starten met uitvoeren 2012 8.536.591 2,1
Groei: starten met uitvoeren 2013 6.916.388 1,6
Groei: starten met uitvoeren 2014 5.759.812 1,3
Groei: starten met uitvoeren 2015 . .
Groei: starten met uitvoeren 2016 7.946.996 1,9
Groei: starten met uitvoeren 2017 3.217.308 0,8
Groei: starten met uitvoeren 2018 2.130.993 0,5
Groei: starten met uitvoeren 2019 5.511.158 1,1
Groei: starten met uitvoeren 2020 2.629.477 0,5
Groei: starten met uitvoeren 2021* 9.833.379 2,0
Groei: starten met uitvoeren 2022* . .
Groei: bestaande combi product/land 2012 59.766.518 14,6
Groei: bestaande combi product/land 2013 56.727.190 13,2
Groei: bestaande combi product/land 2014 54.548.136 12,6
Groei: bestaande combi product/land 2015 . .
Groei: bestaande combi product/land 2016 49.518.101 11,8
Groei: bestaande combi product/land 2017 65.552.043 15,5
Groei: bestaande combi product/land 2018 64.661.381 13,8
Groei: bestaande combi product/land 2019 61.994.297 12,5
Groei: bestaande combi product/land 2020 56.263.302 10,9
Groei: bestaande combi product/land 2021* 100.167.466 20,8
Groei: bestaande combi product/land 2022* . .
Groei: bestaand product, nieuw land 2012 8.876.962 2,2
Groei: bestaand product, nieuw land 2013 7.140.706 1,7
Groei: bestaand product, nieuw land 2014 9.908.868 2,3
Groei: bestaand product, nieuw land 2015 . .
Groei: bestaand product, nieuw land 2016 8.098.779 1,9
Groei: bestaand product, nieuw land 2017 8.182.344 1,9
Groei: bestaand product, nieuw land 2018 6.843.950 1,5
Groei: bestaand product, nieuw land 2019 7.362.898 1,5
Groei: bestaand product, nieuw land 2020 7.574.517 1,5
Groei: bestaand product, nieuw land 2021* 36.856.942 7,6
Groei: bestaand product, nieuw land 2022* . .
Groei: nieuw product, bestaand land 2012 5.764.946 1,4
Groei: nieuw product, bestaand land 2013 2.525.245 0,6
Groei: nieuw product, bestaand land 2014 2.823.934 0,7
Groei: nieuw product, bestaand land 2015 . .
Groei: nieuw product, bestaand land 2016 1.808.986 0,4
Groei: nieuw product, bestaand land 2017 2.551.526 0,6
Groei: nieuw product, bestaand land 2018 2.142.501 0,5
Groei: nieuw product, bestaand land 2019 2.458.546 0,5
Groei: nieuw product, bestaand land 2020 2.651.531 0,5
Groei: nieuw product, bestaand land 2021* 3.254.327 0,7
Groei: nieuw product, bestaand land 2022* . .
Groei: nieuwe combi product/land 2012 8.681.442 2,1
Groei: nieuwe combi product/land 2013 8.906.510 2,1
Groei: nieuwe combi product/land 2014 7.581.796 1,8
Groei: nieuwe combi product/land 2015 . .
Groei: nieuwe combi product/land 2016 8.331.402 2,0
Groei: nieuwe combi product/land 2017 10.597.660 2,5
Groei: nieuwe combi product/land 2018 7.729.186 1,7
Groei: nieuwe combi product/land 2019 9.228.724 1,9
Groei: nieuwe combi product/land 2020 8.500.454 1,6
Groei: nieuwe combi product/land 2021* 13.994.801 2,9
Groei: nieuwe combi product/land 2022* . .
Krimp: stoppen met uitvoeren 2012 -8.868.698 -2,2
Krimp: stoppen met uitvoeren 2013 -6.391.751 -1,5
Krimp: stoppen met uitvoeren 2014 -6.072.054 -1,4
Krimp: stoppen met uitvoeren 2015 . .
Krimp: stoppen met uitvoeren 2016 -2.173.175 -0,5
Krimp: stoppen met uitvoeren 2017 -3.838.432 -0,9
Krimp: stoppen met uitvoeren 2018 -3.381.173 -0,7
Krimp: stoppen met uitvoeren 2019 -2.540.902 -0,5
Krimp: stoppen met uitvoeren 2020 -2.850.436 -0,6
Krimp: stoppen met uitvoeren 2021* -3.910.525 -0,8
Krimp: stoppen met uitvoeren 2022* . .
Krimp: bestaande combi product/land 2012 -52.732.522 -12,9
Krimp: bestaande combi product/land 2013 -57.379.759 -13,4
Krimp: bestaande combi product/land 2014 -57.207.951 -13,2
Krimp: bestaande combi product/land 2015 . .
Krimp: bestaande combi product/land 2016 -53.314.201 -12,7
Krimp: bestaande combi product/land 2017 -44.370.017 -10,5
Krimp: bestaande combi product/land 2018 -48.838.478 -10,4
Krimp: bestaande combi product/land 2019 -57.672.106 -11,6
Krimp: bestaande combi product/land 2020 -76.113.094 -14,8
Krimp: bestaande combi product/land 2021* -45.975.366 -9,5
Krimp: bestaande combi product/land 2022* . .
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2012 -5.825.496 -1,4
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2013 -8.523.017 -2,0
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2014 -7.556.704 -1,7
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2015 . .
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2016 -6.370.266 -1,5
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2017 -5.993.123 -1,4
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2018 -6.678.636 -1,4
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2019 -5.249.491 -1,1
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2020 -6.560.993 -1,3
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2021* -27.166.017 -5,6
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2022* . .
Krimp: product afgestoten in alle landen 2012 -3.183.395 -0,8
Krimp: product afgestoten in alle landen 2013 -1.953.274 -0,5
Krimp: product afgestoten in alle landen 2014 -2.516.919 -0,6
Krimp: product afgestoten in alle landen 2015 . .
Krimp: product afgestoten in alle landen 2016 -1.955.297 -0,5
Krimp: product afgestoten in alle landen 2017 -1.980.399 -0,5
Krimp: product afgestoten in alle landen 2018 -2.083.842 -0,4
Krimp: product afgestoten in alle landen 2019 -1.824.766 -0,4
Krimp: product afgestoten in alle landen 2020 -2.104.163 -0,4
Krimp: product afgestoten in alle landen 2021* -1.516.111 -0,3
Krimp: product afgestoten in alle landen 2022* . .
Krimp: combi product/land afgestoten 2012 -7.256.284 -1,8
Krimp: combi product/land afgestoten 2013 -9.203.408 -2,1
Krimp: combi product/land afgestoten 2014 -8.631.286 -2,0
Krimp: combi product/land afgestoten 2015 . .
Krimp: combi product/land afgestoten 2016 -7.277.170 -1,7
Krimp: combi product/land afgestoten 2017 -6.813.461 -1,6
Krimp: combi product/land afgestoten 2018 -6.838.005 -1,5
Krimp: combi product/land afgestoten 2019 -7.360.200 -1,5
Krimp: combi product/land afgestoten 2020 -6.753.503 -1,3
Krimp: combi product/land afgestoten 2021* -7.165.011 -1,5
Krimp: combi product/land afgestoten 2022* . .
Groei of krimp onbekend 2012 6.598.445 1,6
Groei of krimp onbekend 2013 4.624.640 1,1
Groei of krimp onbekend 2014 1.661.812 0,4
Groei of krimp onbekend 2015 . .
Groei of krimp onbekend 2016 -368.531 -0,1
Groei of krimp onbekend 2017 17.100.744 4,0
Groei of krimp onbekend 2018 14.752.404 3,2
Groei of krimp onbekend 2019 5.481.867 1,1
Groei of krimp onbekend 2020 -15.788.490 -3,1
Groei of krimp onbekend 2021* 25.554.940 5,3
Groei of krimp onbekend 2022* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse uitvoerwaarde, uitgesplitst naar de dynamiek in de exportportefeuille van exporteurs in termen van producten en landen. Een product is daarbij gedefinieerd als een 4-digit productgroep volgens de Standard International Trade Classification (SITC) en landen zijn geclassificeerd volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 7 november 2023:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Na een methodebreuk ontbreken de jaarmutaties in vergelijking met het voorgaande jaar; Door een technische oorzaak ontbreken de jaarmutaties over 2022.

Wijzigingen per 7 oktober 2022:
De definitieve cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Groei uitvoer
Waardeverandering in absolute termen ten opzichte van een jaar eerder.
Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Bijdrage aan totale groei uitvoer
De bijdrage van een specifieke categorie aan de totale procentuele groei van de goederenuitvoer berekend door de absolute waardeverandering van een categorie te delen door de totale waardeverandering van de goederenuitvoer vermenigvuldigd met de jaarmutatie van de goederenuitvoer in procenten.