Samenstelling ontwikkeling goederenexport: gedrag exporteur

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: gedrag exporteur

Gedrag exporteur Perioden Groei uitvoer (1 000 euro) Bijdrage aan totale groei uitvoer (%)
Totale verandering uitvoer 2017 44.206.192 10,4
Totale verandering uitvoer 2018 30.440.281 6,5
Totale verandering uitvoer 2019 17.390.024 3,5
Groei: starten met uitvoeren 2017 3.217.308 0,8
Groei: starten met uitvoeren 2018 2.130.993 0,5
Groei: starten met uitvoeren 2019 5.511.158 1,1
Groei: bestaande combi product/land 2017 65.552.043 15,5
Groei: bestaande combi product/land 2018 64.661.381 13,8
Groei: bestaande combi product/land 2019 61.994.297 12,5
Groei: bestaand product, nieuw land 2017 8.182.344 1,9
Groei: bestaand product, nieuw land 2018 6.843.950 1,5
Groei: bestaand product, nieuw land 2019 7.362.898 1,5
Groei: nieuw product, bestaand land 2017 2.551.526 0,6
Groei: nieuw product, bestaand land 2018 2.142.501 0,5
Groei: nieuw product, bestaand land 2019 2.458.546 0,5
Groei: nieuwe combi product/land 2017 10.597.660 2,5
Groei: nieuwe combi product/land 2018 7.729.186 1,7
Groei: nieuwe combi product/land 2019 9.228.724 1,9
Krimp: stoppen met uitvoeren 2017 -3.838.432 -0,9
Krimp: stoppen met uitvoeren 2018 -3.381.173 -0,7
Krimp: stoppen met uitvoeren 2019 -2.540.902 -0,5
Krimp: bestaande combi product/land 2017 -44.370.017 -10,5
Krimp: bestaande combi product/land 2018 -48.838.478 -10,4
Krimp: bestaande combi product/land 2019 -57.672.106 -11,6
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2017 -5.993.123 -1,4
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2018 -6.678.636 -1,4
Krimp: land afgestoten voor alle prod. 2019 -5.249.491 -1,1
Krimp: product afgestoten in alle landen 2017 -1.980.399 -0,5
Krimp: product afgestoten in alle landen 2018 -2.083.842 -0,4
Krimp: product afgestoten in alle landen 2019 -1.824.766 -0,4
Krimp: combi product/land afgestoten 2017 -6.813.461 -1,6
Krimp: combi product/land afgestoten 2018 -6.838.005 -1,5
Krimp: combi product/land afgestoten 2019 -7.360.200 -1,5
Groei of krimp onbekend 2017 17.100.744 4,0
Groei of krimp onbekend 2018 14.752.404 3,2
Groei of krimp onbekend 2019 5.481.867 1,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse uitvoerwaarde, uitgesplitst naar de dynamiek in de exportportefeuille van exporteurs in termen van producten en landen. Een product is daarbij gedefinieerd als een 4-digit productgroep volgens de Standard International Trade Classification (SITC) en landen zijn geclassificeerd volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 7 oktober 2022:
De definitieve cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Groei uitvoer
Waardeverandering in absolute termen ten opzichte van een jaar eerder.
Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Bijdrage aan totale groei uitvoer
De bijdrage van een specifieke categorie aan de totale procentuele groei van de goederenuitvoer berekend door de absolute waardeverandering van een categorie te delen door de totale waardeverandering van de goederenuitvoer vermenigvuldigd met de jaarmutatie van de goederenuitvoer in procenten.