Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

Kenmerk van exporteur Perioden Groei uitvoer (1 000 euro) Bijdrage aan totale groei uitvoer (%)
Totaal 2012 20.358.508 5,0
Totaal 2013 3.389.471 0,8
Totaal 2014 299.443 0,1
Totaal 2015 . .
Totaal 2016 4.245.625 1,0
Totaal 2017 44.206.192 10,4
Totaal 2018 30.440.281 6,5
Totaal 2019 17.390.024 3,5
Totaal 2020 -32.551.398 -6,3
Totaal 2021* 103.928.826 21,5
Totaal 2022* . .
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2012 1.697.393 0,4
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2013 -6.260.947 -1,5
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2014 -450.292 -0,1
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2015 . .
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2016 1.257.631 0,3
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2017 344.741 0,1
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2018 220.922 0,0
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2019 2.543.713 0,5
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2020 839.344 0,2
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2021* 4.079.261 0,8
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2022* . .
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2012 20.724 0,0
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2013 1.181.763 0,3
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2014 84.611 0,0
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2015 . .
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2016 628.712 0,2
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2017 387.569 0,1
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2018 963.814 0,2
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2019 -1.445.994 -0,3
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2020 360.022 0,1
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2021* 4.237.858 0,9
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2022* . .
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2012 1.004.485 0,2
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2013 967.576 0,2
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2014 -112.339 0,0
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2015 . .
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2016 1.308.664 0,3
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2017 -73.762 0,0
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2018 -470.530 -0,1
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2019 -38.496 0,0
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2020 -1.514.389 -0,3
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2021* 2.235.802 0,5
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2022* . .
Grootbedrijf 2012 1.059.604 0,3
Grootbedrijf 2013 -316.100 -0,1
Grootbedrijf 2014 -145.133 0,0
Grootbedrijf 2015 . .
Grootbedrijf 2016 -521.282 -0,1
Grootbedrijf 2017 133.534 0,0
Grootbedrijf 2018 785.457 0,2
Grootbedrijf 2019 -145.171 0,0
Grootbedrijf 2020 378.098 0,1
Grootbedrijf 2021* 1.261.398 0,3
Grootbedrijf 2022* . .
Nederlandse multinational 2012 7.068.562 1,7
Nederlandse multinational 2013 4.927.244 1,1
Nederlandse multinational 2014 -5.640.574 -1,3
Nederlandse multinational 2015 . .
Nederlandse multinational 2016 -2.033.834 -0,5
Nederlandse multinational 2017 7.820.070 1,8
Nederlandse multinational 2018 7.587.809 1,6
Nederlandse multinational 2019 2.921.426 0,6
Nederlandse multinational 2020 -11.125.423 -2,2
Nederlandse multinational 2021* 30.343.808 6,3
Nederlandse multinational 2022* . .
Buitenlandse multinational 2012 2.262.586 0,6
Buitenlandse multinational 2013 364.371 0,1
Buitenlandse multinational 2014 6.721.453 1,6
Buitenlandse multinational 2015 . .
Buitenlandse multinational 2016 5.089.360 1,2
Buitenlandse multinational 2017 15.631.674 3,7
Buitenlandse multinational 2018 7.033.470 1,5
Buitenlandse multinational 2019 277.743 0,1
Buitenlandse multinational 2020 -4.809.661 -0,9
Buitenlandse multinational 2021* 44.129.332 9,1
Buitenlandse multinational 2022* . .
Onbekend 2012 7.245.153 1,8
Onbekend 2013 2.525.564 0,6
Onbekend 2014 -158.283 0,0
Onbekend 2015 . .
Onbekend 2016 -1.483.625 -0,4
Onbekend 2017 19.962.367 4,7
Onbekend 2018 14.319.340 3,1
Onbekend 2019 13.276.803 2,7
Onbekend 2020 -16.679.388 -3,2
Onbekend 2021* 17.641.366 3,7
Onbekend 2022* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse uitvoerwaarde en de bijdrage daaraan van exporteurs uitgesplitst naar de bedrijfskenmerken omvang, multinationaliteit, bedrijfstak en exportstatus.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012, met uitzondering van de reeks met onderscheid naar exportstatus. Deze is beschikbaar vanaf 2014.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 7 november 2023:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.
Na een methodebreuk ontbreken de jaarmutaties in vergelijking met het voorgaande jaar; Door een technische oorzaak ontbreken de jaarmutaties over 2022.

Wijzigingen per 7 oktober 2022:
De voorlopige cijfers van 2020 en 2021 met betrekking tot SBI2008 zijn toegevoegd, nieuwe cijfers over "Omvang zmkb en multinationals"
voor de jaren 2012 tot en met 2021 zijn toegevoegd en de voorlopige cijfers "Uitvoerstatus" over 2019 tot en met 2021 zijn toegevoegd.

Vanwege een aanpassing van de definitie van het zelfstandig mkb zijn bedrijven die qua aantal werkzame personen binnen het zelfstandig mkb vallen, maar eveneens één of meerdere dochters in het buitenland hebben uit het zelfstandig mkb gehaald en aan het grootbedrijf toegevoegd. De cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van het Grootbedrijf, Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp), Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) en Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) over de jaren 2012-2019 zijn daarom aangepast. Daarnaast zijn ook de cijfers voor "Nederlandse multinationale onderneming" en "Geen multinationale onderneming" over de jaren 2012-2019 aangepast. Dit vanwege een methodeverbetering voor de bepaling van Nederlandse multinationals.

Wijzigingen per 22 december 2021:
De cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van het Grootbedrijf, Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp), Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp), Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) en Buitenlandse multinationale ondernemingen over de jaren 2017 en 2018 zijn aangepast omdat die onterecht als definitief waren aangemerkt. Ook zijn de cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van Nederlandse multinationale ondernemingen en Geen multinationale ondernemingen aangepast over de jaren 2013-2014 en 2016-2018. Dit vanwege een opgeloste fout in de onderliggende brondata.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Groei uitvoer
Waardeverandering in absolute termen ten opzichte van een jaar eerder.
Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Bijdrage aan totale groei uitvoer
De bijdrage van een specifieke categorie aan de totale procentuele groei van de goederenuitvoer berekend door de absolute waardeverandering van een categorie te delen door de totale waardeverandering van de goederenuitvoer vermenigvuldigd met de jaarmutatie van de goederenuitvoer in procenten.