Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

Kenmerk van exporteur Perioden Groei uitvoer (1 000 euro) Bijdrage aan totale groei uitvoer (%)
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012 243.897 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 466.075 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 11.155 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2015 . .
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 416.630 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 -20.429 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 45.251 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019* 260.450 0,1
B Delfstoffenwinning 2012 -3.412.395 -0,8
B Delfstoffenwinning 2013 76.086 0,0
B Delfstoffenwinning 2014 -130.361 0,0
B Delfstoffenwinning 2015 . .
B Delfstoffenwinning 2016 228.336 0,1
B Delfstoffenwinning 2017 305.795 0,1
B Delfstoffenwinning 2018 -193.036 0,0
B Delfstoffenwinning 2019* 88.882 0,0
C Industrie 2012 1.731.411 0,4
C Industrie 2013 2.207.820 0,5
C Industrie 2014 1.952.625 0,5
C Industrie 2015 . .
C Industrie 2016 -2.550.297 -0,6
C Industrie 2017 9.965.160 2,4
C Industrie 2018 8.072.465 1,7
C Industrie 2019* 6.936.344 1,4
D Energievoorziening 2012 2.353.053 0,6
D Energievoorziening 2013 358.601 0,1
D Energievoorziening 2014 -3.558.054 -0,8
D Energievoorziening 2015 . .
D Energievoorziening 2016 -1.868.439 -0,4
D Energievoorziening 2017 1.490.723 0,4
D Energievoorziening 2018 1.208.747 0,3
D Energievoorziening 2019* -2.375.049 -0,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012 197.736 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 -21.103 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 -30.830 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 . .
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 -116.846 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 195.975 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 165.410 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019* -64.012 0,0
F Bouwnijverheid 2012 128.100 0,0
F Bouwnijverheid 2013 55.072 0,0
F Bouwnijverheid 2014 -68.434 0,0
F Bouwnijverheid 2015 . .
F Bouwnijverheid 2016 103.289 0,0
F Bouwnijverheid 2017 231.868 0,1
F Bouwnijverheid 2018 -122.953 0,0
F Bouwnijverheid 2019* 186.904 0,0
G Handel 2012 1.529.538 0,4
G Handel 2013 -1.228.604 -0,3
G Handel 2014 5.731.436 1,3
G Handel 2015 . .
G Handel 2016 7.112.934 1,7
G Handel 2017 10.943.449 2,6
G Handel 2018 3.675.652 0,8
G Handel 2019* 5.092.343 1,0
H Vervoer en opslag 2012 2.958.809 0,7
H Vervoer en opslag 2013 1.518.421 0,4
H Vervoer en opslag 2014 -2.206.843 -0,5
H Vervoer en opslag 2015 . .
H Vervoer en opslag 2016 729.328 0,2
H Vervoer en opslag 2017 -1.176.240 -0,3
H Vervoer en opslag 2018 -490.616 -0,1
H Vervoer en opslag 2019* 1.624.498 0,3
I Horeca 2012 1.411 0,0
I Horeca 2013 7.339 0,0
I Horeca 2014 66.089 0,0
I Horeca 2015 . .
I Horeca 2016 -7.279 0,0
I Horeca 2017 8.152 0,0
I Horeca 2018 -712 0,0
I Horeca 2019* 9.634 0,0
J Informatie en communicatie 2012 -3.364 0,0
J Informatie en communicatie 2013 130.327 0,0
J Informatie en communicatie 2014 1.014.825 0,2
J Informatie en communicatie 2015 . .
J Informatie en communicatie 2016 -703.153 -0,2
J Informatie en communicatie 2017 349.310 0,1
J Informatie en communicatie 2018 1.074.436 0,2
J Informatie en communicatie 2019* -128.937 0,0
K Financiële dienstverlening 2012 64.488 0,0
K Financiële dienstverlening 2013 39.139 0,0
K Financiële dienstverlening 2014 300.595 0,1
K Financiële dienstverlening 2015 . .
K Financiële dienstverlening 2016 99.910 0,0
K Financiële dienstverlening 2017 604.528 0,1
K Financiële dienstverlening 2018 260.945 0,1
K Financiële dienstverlening 2019* -47.439 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012 -52.412 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013 -14.125 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 -11.585 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 . .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 8.679 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 -9.126 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 -363 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019* 45.644 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2012 7.332.264 1,8
M Specialistische zakelijke diensten 2013 -2.762.686 -0,6
M Specialistische zakelijke diensten 2014 -2.814.179 -0,6
M Specialistische zakelijke diensten 2015 . .
M Specialistische zakelijke diensten 2016 2.086.996 0,5
M Specialistische zakelijke diensten 2017 1.078.127 0,3
M Specialistische zakelijke diensten 2018 2.362.848 0,5
M Specialistische zakelijke diensten 2019* -1.040.665 -0,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012 151.122 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2013 26.742 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2014 60.759 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2015 . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 136.866 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 107.345 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 135.037 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019* 143.127 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012 -74.594 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2013 -6.210 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2014 64.164 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2015 . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 -5.981 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 153.389 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 -36.222 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019* 26.027 0,0
P Onderwijs 2012 17.200 0,0
P Onderwijs 2013 -9.496 0,0
P Onderwijs 2014 -6.503 0,0
P Onderwijs 2015 . .
P Onderwijs 2016 7.153 0,0
P Onderwijs 2017 29.230 0,0
P Onderwijs 2018 6.338 0,0
P Onderwijs 2019* -10.039 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012 -13.939 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013 13.900 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014 61.494 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2015 . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 22.064 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 12.663 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 -76.565 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019* 32.118 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2012 -14.587 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2013 18.530 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2014 10.058 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2015 . .
R Cultuur, sport en recreatie 2016 10.211 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2017 -6.107 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2018 27.750 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2019* 30.618 0,0
S Overige dienstverlening 2012 -24.763 0,0
S Overige dienstverlening 2013 -11.543 0,0
S Overige dienstverlening 2014 11.316 0,0
S Overige dienstverlening 2015 . .
S Overige dienstverlening 2016 18.856 0,0
S Overige dienstverlening 2017 -19.986 0,0
S Overige dienstverlening 2018 6.525 0,0
S Overige dienstverlening 2019* 49.633 0,0
T Huishoudens 2012 . .
T Huishoudens 2013 -377 0,0
T Huishoudens 2014 . .
T Huishoudens 2015 . .
T Huishoudens 2016 . .
T Huishoudens 2017 . .
T Huishoudens 2018 4 0,0
T Huishoudens 2019* . .
U Extraterritoriale organisaties 2012 . .
U Extraterritoriale organisaties 2013 . .
U Extraterritoriale organisaties 2014 . .
U Extraterritoriale organisaties 2015 . .
U Extraterritoriale organisaties 2016 -7 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2017 -1 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2018 2 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2019* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse uitvoerwaarde en de bijdrage daaraan van exporteurs uitgesplitst naar de bedrijfskenmerken omvang, multinationaliteit, bedrijfstak en exportstatus.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012, met uitzondering van de reeks met onderscheid naar exportstatus. Deze is beschikbaar vanaf 2014.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 12 februari 2021:
De voorlopige cijfers van 2019 uitgesplitst naar SBI 2008 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Groei uitvoer
Waardeverandering in absolute termen ten opzichte van een jaar eerder.
Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Bijdrage aan totale groei uitvoer
De bijdrage van een specifieke categorie aan de totale procentuele groei van de goederenuitvoer berekend door de absolute waardeverandering van een categorie te delen door de totale waardeverandering van de goederenuitvoer vermenigvuldigd met de jaarmutatie van de goederenuitvoer in procenten.