Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

Kenmerk van exporteur Perioden Groei uitvoer (1 000 euro) Bijdrage aan totale groei uitvoer (%)
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2012 2.717.466 0,7
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2013 -6.050.406 -1,4
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2014 -2.188.481 -0,5
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2015 . .
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2016 759.421 0,2
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2017 605.522 0,1
Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp) 2018 1.032.133 0,2
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2012 -712.565 -0,2
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2013 451.433 0,1
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2014 3.141.016 0,7
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2015 . .
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2016 -337.784 -0,1
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2017 579.658 0,1
Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) 2018 1.312.144 0,3
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2012 922.425 0,2
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2013 3.163.040 0,7
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2014 -3.279.542 -0,8
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2015 . .
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2016 3.151.417 0,8
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2017 1.777.807 0,4
Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) 2018 1.444.386 0,3
Grootbedrijf 2012 10.186.029 2,5
Grootbedrijf 2013 3.299.840 0,8
Grootbedrijf 2014 2.784.733 0,6
Grootbedrijf 2015 . .
Grootbedrijf 2016 2.156.195 0,5
Grootbedrijf 2017 21.280.839 5,0
Grootbedrijf 2018 12.332.278 2,6
Omvangklasse onbekend 2012 7.245.153 1,8
Omvangklasse onbekend 2013 2.525.564 0,6
Omvangklasse onbekend 2014 -158.283 0,0
Omvangklasse onbekend 2015 . .
Omvangklasse onbekend 2016 -1.483.625 -0,4
Omvangklasse onbekend 2017 19.962.367 4,7
Omvangklasse onbekend 2018 14.319.340 3,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse uitvoerwaarde en de bijdrage daaraan van exporteurs uitgesplitst naar de bedrijfskenmerken omvang, multinationaliteit, bedrijfstak en exportstatus.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012, met uitzondering van de reeks met onderscheid naar exportstatus. Deze is beschikbaar vanaf 2014.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 7 september 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Groei uitvoer
Waardeverandering in absolute termen ten opzichte van een jaar eerder.
Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Bijdrage aan totale groei uitvoer
De bijdrage van een specifieke categorie aan de totale procentuele groei van de goederenuitvoer berekend door de absolute waardeverandering van een categorie te delen door de totale waardeverandering van de goederenuitvoer vermenigvuldigd met de jaarmutatie van de goederenuitvoer in procenten.