Samenstelling ontwikkeling goederenexport: uitvoerkenmerken

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: uitvoerkenmerken

Uitvoerkenmerken Perioden Groei uitvoer (1 000 euro) Bijdrage aan totale groei uitvoer (%)
Egypte 2021* 649.899 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse uitvoerwaarde en de bijdrage daaraan van secties en divisies volgens de Standard International Trade Classification (SITC), landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM) en naar uitvoerstroom (wederuitvoer en uitvoer Nederlands product).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 7 oktober 2022:
De definitieve cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Groei uitvoer
Waardeverandering in absolute termen ten opzichte van een jaar eerder.
Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Bijdrage aan totale groei uitvoer
De bijdrage van een specifieke categorie aan de totale procentuele groei van de goederenuitvoer berekend door de absolute waardeverandering van een categorie te delen door de totale waardeverandering van de goederenuitvoer vermenigvuldigd met de jaarmutatie van de goederenuitvoer in procenten.