Samenstelling ontwikkeling goederenexport: uitvoerkenmerken

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: uitvoerkenmerken

Uitvoerkenmerken Perioden Groei uitvoer (1 000 euro) Bijdrage aan totale groei uitvoer (%)
Totaal 2010 . .
Totaal 2011 . .
Totaal 2012 20.358.508 5,0
Totaal 2013 3.389.471 0,8
Totaal 2014 299.443 0,1
Totaal 2015 . .
Totaal 2016 4.245.625 1,0
Totaal 2017 44.206.192 10,4
Totaal 2018 30.440.281 6,5
Totaal 2019 17.390.024 3,5
Totaal 2020 -32.551.398 -6,3
Totaal 2021* 103.928.826 21,5
Totaal 2022* . .
Uitvoer Nederlands product 2010 . .
Uitvoer Nederlands product 2011 . .
Uitvoer Nederlands product 2012 2.660.338 0,6
Uitvoer Nederlands product 2013 -402.254 -0,1
Uitvoer Nederlands product 2014 4.630.374 1,1
Uitvoer Nederlands product 2015 . .
Uitvoer Nederlands product 2016 -4.660.019 -1,1
Uitvoer Nederlands product 2017 22.966.903 5,4
Uitvoer Nederlands product 2018 17.893.455 3,8
Uitvoer Nederlands product 2019 6.548.427 1,3
Uitvoer Nederlands product 2020 -21.957.615 -4,3
Uitvoer Nederlands product 2021* 62.772.755 13,0
Uitvoer Nederlands product 2022* . .
Wederuitvoer 2010 . .
Wederuitvoer 2011 . .
Wederuitvoer 2012 17.698.169 4,3
Wederuitvoer 2013 3.791.726 0,9
Wederuitvoer 2014 -4.330.931 -1,0
Wederuitvoer 2015 . .
Wederuitvoer 2016 8.905.644 2,1
Wederuitvoer 2017 21.239.289 5,0
Wederuitvoer 2018 12.546.826 2,7
Wederuitvoer 2019 10.841.598 2,2
Wederuitvoer 2020 -10.593.783 -2,1
Wederuitvoer 2021* 41.156.070 8,5
Wederuitvoer 2022* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse uitvoerwaarde en de bijdrage daaraan van secties en divisies volgens de Standard International Trade Classification (SITC), landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM) en naar uitvoerstroom (wederuitvoer en uitvoer Nederlands product).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 7 november 2023:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Na een methodebreuk ontbreken de jaarmutaties in vergelijking met het voorgaande jaar; Door een technische oorzaak ontbreken de jaarmutaties over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Groei uitvoer
Waardeverandering in absolute termen ten opzichte van een jaar eerder.
Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Bijdrage aan totale groei uitvoer
De bijdrage van een specifieke categorie aan de totale procentuele groei van de goederenuitvoer berekend door de absolute waardeverandering van een categorie te delen door de totale waardeverandering van de goederenuitvoer vermenigvuldigd met de jaarmutatie van de goederenuitvoer in procenten.