Samenstelling ontwikkeling goederenexport: uitvoerkenmerken

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse uitvoerwaarde en de bijdrage daaraan van secties en divisies volgens de Standard International Trade Classification (SITC), landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM) en naar uitvoerstroom (wederuitvoer en uitvoer Nederlands product).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 7 september 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: uitvoerkenmerken

Uitvoerkenmerken Perioden Groei uitvoer (1 000 euro) Bijdrage aan totale groei uitvoer (%)
Totaal 2012 20.358.508 5,0
Totaal 2013 3.389.471 0,8
Totaal 2014 299.443 0,1
Totaal 2015 . .
Totaal 2016 4.245.625 1,0
Totaal 2017 44.206.192 10,4
Totaal 2018 30.440.281 6,5
Uitvoer Nederlands product 2012 2.660.338 0,6
Uitvoer Nederlands product 2013 -402.254 -0,1
Uitvoer Nederlands product 2014 4.630.374 1,1
Uitvoer Nederlands product 2015 . .
Uitvoer Nederlands product 2016 -4.660.019 -1,1
Uitvoer Nederlands product 2017 22.966.903 5,4
Uitvoer Nederlands product 2018 17.893.455 3,8
Wederuitvoer 2012 17.698.169 4,3
Wederuitvoer 2013 3.791.726 0,9
Wederuitvoer 2014 -4.330.931 -1,0
Wederuitvoer 2015 . .
Wederuitvoer 2016 8.905.644 2,1
Wederuitvoer 2017 21.239.289 5,0
Wederuitvoer 2018 12.546.826 2,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens