Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen


Deze tabel bevat cijfers over de feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2). Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 18 maart 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen, 1990-2018, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2019 worden in september 2020 gepubliceerd.

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Bronnen Emissies Perioden Emissies, Nederlands grondgebied (mln kg)
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2005 41.080,0
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2010 39.841,0
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2015 40.120,0
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2016 40.100,0
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2017 40.320,0
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2018 40.851,0
Mobiele bronnen; totaal Koolmonoxide (CO) 2005 483,8
Mobiele bronnen; totaal Koolmonoxide (CO) 2010 447,9
Mobiele bronnen; totaal Koolmonoxide (CO) 2015 403,9
Mobiele bronnen; totaal Koolmonoxide (CO) 2016 399,5
Mobiele bronnen; totaal Koolmonoxide (CO) 2017 396,1
Mobiele bronnen; totaal Koolmonoxide (CO) 2018 392,7
Mobiele bronnen; totaal PM10 (fijn stof) 2005 19,7
Mobiele bronnen; totaal PM10 (fijn stof) 2010 14,2
Mobiele bronnen; totaal PM10 (fijn stof) 2015 10,2
Mobiele bronnen; totaal PM10 (fijn stof) 2016 9,1
Mobiele bronnen; totaal PM10 (fijn stof) 2017 8,7
Mobiele bronnen; totaal PM10 (fijn stof) 2018 8,5
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Kooldioxide (CO2) 2005 33.709,0
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Kooldioxide (CO2) 2010 33.357,0
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Kooldioxide (CO2) 2015 33.434,0
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Kooldioxide (CO2) 2016 33.495,0
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Kooldioxide (CO2) 2017 33.884,0
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Kooldioxide (CO2) 2018 34.216,0
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Koolmonoxide (CO) 2005 424,9
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Koolmonoxide (CO) 2010 392,1
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Koolmonoxide (CO) 2015 349,3
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Koolmonoxide (CO) 2016 345,6
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Koolmonoxide (CO) 2017 342,8
Totaal binnenlands verkeer en vervoer Koolmonoxide (CO) 2018 339,6
Totaal binnenlands verkeer en vervoer PM10 (fijn stof) 2005 10,9
Totaal binnenlands verkeer en vervoer PM10 (fijn stof) 2010 8,3
Totaal binnenlands verkeer en vervoer PM10 (fijn stof) 2015 6,1
Totaal binnenlands verkeer en vervoer PM10 (fijn stof) 2016 5,9
Totaal binnenlands verkeer en vervoer PM10 (fijn stof) 2017 5,7
Totaal binnenlands verkeer en vervoer PM10 (fijn stof) 2018 5,6
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2005 29.807,0
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2010 29.384,0
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2015 28.849,0
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2016 29.155,0
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2017 29.467,0
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2018 29.772,0
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2005 391,9
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2010 359,9
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2015 317,6
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2016 313,7
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2017 310,9
Wegverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2018 307,3
Wegverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2005 8,3
Wegverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2010 6,2
Wegverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2015 4,4
Wegverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2016 4,3
Wegverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2017 4,1
Wegverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2018 4,0
Binnenvaart; totaal Kooldioxide (CO2) 2005 1.966,2
Binnenvaart; totaal Kooldioxide (CO2) 2010 1.777,3
Binnenvaart; totaal Kooldioxide (CO2) 2015 2.070,6
Binnenvaart; totaal Kooldioxide (CO2) 2016 2.047,5
Binnenvaart; totaal Kooldioxide (CO2) 2017 2.094,8
Binnenvaart; totaal Kooldioxide (CO2) 2018 2.105,4
Binnenvaart; totaal Koolmonoxide (CO) 2005 28,3
Binnenvaart; totaal Koolmonoxide (CO) 2010 27,1
Binnenvaart; totaal Koolmonoxide (CO) 2015 26,6
Binnenvaart; totaal Koolmonoxide (CO) 2016 26,4
Binnenvaart; totaal Koolmonoxide (CO) 2017 26,5
Binnenvaart; totaal Koolmonoxide (CO) 2018 26,6
Binnenvaart; totaal PM10 (fijn stof) 2005 1,2
Binnenvaart; totaal PM10 (fijn stof) 2010 1,0
Binnenvaart; totaal PM10 (fijn stof) 2015 1,0
Binnenvaart; totaal PM10 (fijn stof) 2016 0,9
Binnenvaart; totaal PM10 (fijn stof) 2017 0,9
Binnenvaart; totaal PM10 (fijn stof) 2018 0,9
Visserij; Nederlands grondgebied Kooldioxide (CO2) 2005 271,8
Visserij; Nederlands grondgebied Kooldioxide (CO2) 2010 195,4
Visserij; Nederlands grondgebied Kooldioxide (CO2) 2015 160,5
Visserij; Nederlands grondgebied Kooldioxide (CO2) 2016 173,7
Visserij; Nederlands grondgebied Kooldioxide (CO2) 2017 173,7
Visserij; Nederlands grondgebied Kooldioxide (CO2) 2018 173,7
Visserij; Nederlands grondgebied Koolmonoxide (CO) 2005 0,3
Visserij; Nederlands grondgebied Koolmonoxide (CO) 2010 0,2
Visserij; Nederlands grondgebied Koolmonoxide (CO) 2015 0,1
Visserij; Nederlands grondgebied Koolmonoxide (CO) 2016 0,4
Visserij; Nederlands grondgebied Koolmonoxide (CO) 2017 0,4
Visserij; Nederlands grondgebied Koolmonoxide (CO) 2018 0,4
Visserij; Nederlands grondgebied PM10 (fijn stof) 2005 0,2
Visserij; Nederlands grondgebied PM10 (fijn stof) 2010 0,1
Visserij; Nederlands grondgebied PM10 (fijn stof) 2015 0,1
Visserij; Nederlands grondgebied PM10 (fijn stof) 2016 0,1
Visserij; Nederlands grondgebied PM10 (fijn stof) 2017 0,1
Visserij; Nederlands grondgebied PM10 (fijn stof) 2018 0,1
Railverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2005 105,6
Railverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2010 105,3
Railverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2015 90,1
Railverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2016 89,8
Railverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2017 84,2
Railverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2018 73,0
Railverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2005 0,3
Railverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2010 0,3
Railverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2015 0,3
Railverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2016 0,3
Railverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2017 0,3
Railverkeer; totaal Koolmonoxide (CO) 2018 0,2
Railverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2005 0,1
Railverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2010 0,1
Railverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2015 0,0
Railverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2016 0,0
Railverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2017 0,0
Railverkeer; totaal PM10 (fijn stof) 2018 0,0
Luchtvaart Kooldioxide (CO2) 2005 682,2
Luchtvaart Kooldioxide (CO2) 2010 672,1
Luchtvaart Kooldioxide (CO2) 2015 738,3
Luchtvaart Kooldioxide (CO2) 2016 773,0
Luchtvaart Kooldioxide (CO2) 2017 800,6
Luchtvaart Kooldioxide (CO2) 2018 816,2
Luchtvaart Koolmonoxide (CO) 2005 3,6
Luchtvaart Koolmonoxide (CO) 2010 3,7
Luchtvaart Koolmonoxide (CO) 2015 3,5
Luchtvaart Koolmonoxide (CO) 2016 3,6
Luchtvaart Koolmonoxide (CO) 2017 3,6
Luchtvaart Koolmonoxide (CO) 2018 3,8
Luchtvaart PM10 (fijn stof) 2005 0,0
Luchtvaart PM10 (fijn stof) 2010 0,0
Luchtvaart PM10 (fijn stof) 2015 0,0
Luchtvaart PM10 (fijn stof) 2016 0,0
Luchtvaart PM10 (fijn stof) 2017 0,0
Luchtvaart PM10 (fijn stof) 2018 0,0
Mobiele werktuigen; totaal Kooldioxide (CO2) 2005 3.210,8
Mobiele werktuigen; totaal Kooldioxide (CO2) 2010 3.062,2
Mobiele werktuigen; totaal Kooldioxide (CO2) 2015 3.096,7
Mobiele werktuigen; totaal Kooldioxide (CO2) 2016 3.099,7
Mobiele werktuigen; totaal Kooldioxide (CO2) 2017 3.021,3
Mobiele werktuigen; totaal Kooldioxide (CO2) 2018 3.220,7
Mobiele werktuigen; totaal Koolmonoxide (CO) 2005 54,8
Mobiele werktuigen; totaal Koolmonoxide (CO) 2010 52,4
Mobiele werktuigen; totaal Koolmonoxide (CO) 2015 50,6
Mobiele werktuigen; totaal Koolmonoxide (CO) 2016 50,0
Mobiele werktuigen; totaal Koolmonoxide (CO) 2017 49,4
Mobiele werktuigen; totaal Koolmonoxide (CO) 2018 49,2
Mobiele werktuigen; totaal PM10 (fijn stof) 2005 2,3
Mobiele werktuigen; totaal PM10 (fijn stof) 2010 1,3
Mobiele werktuigen; totaal PM10 (fijn stof) 2015 1,0
Mobiele werktuigen; totaal PM10 (fijn stof) 2016 0,9
Mobiele werktuigen; totaal PM10 (fijn stof) 2017 0,8
Mobiele werktuigen; totaal PM10 (fijn stof) 2018 0,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens